Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De wapenborden in de Ned. Herv, Kerk te Soest; Familie Schouckaert van Schauburg

G. Staalenhoef

In een vorig artikel is reeds aandacht besteed aan de borden van familie Edmond en Livingstone, waarvan er vie r hebben bestaan en nog twee aanwezig zijn. [1] 
Thans gaat het over een bord, namelijk he t bord Snouckaert van Schauburg (ons nr. 4 ).
Reeds eerder werd gemeld dat in ieder geval dit bord te lijden heeft gehad bij de brand van 1876 en toen is gerestaureerd. [2] 
Tevens werd eerder aandacht besteed aan enkele familieleden van de man wiens bord thans aan de beurt is, namelijk Baron Hendrik Philip Snouckaert van Schauburg. [3]

Ook deze keer is voor de kwartierstaatvorm gekozen.

1. Hendrik Philip baron Snouckaert van Schauburg,
    geb. Huis Duckenburg bij Nijmegen 21 juli 1772
    ov. Soest, Huis Blijendaal 12 november 1844
    geh. Soest 11 mei 1814 Jacoba Schuyt, dochter van Albert Schuyt en Johanna Cornelia van Gheel van Spanbroek en weduwe van Anthony Jacob Schutter. [4] 

Over de diverse functies van Hendrik is het volgende bekend:
- luitenant bij de Hollandsche Garde; 1788
- kapitein van de infanterie; 16 juni 1790
- ritmeester bij de Keurvorst van Hessen-Kassel; 16 febr. 1804
- jachtofficier district Nijmegen; 1807
- adj. wethouder van Nijmegen; 1807-'10
- Ontvanger directe belastingen te Soest en Baarn; 1812
- Lid van de Prov. Staten van Utrecht;
- Commandeur van de Duitsche Orde

Bij Koninklijk Besluit d.d. 8 juli 1816, nr. 60 werd hij erkend in de Nederlandse adel met de titel van baron. [5]

OUDERS
2. Willem Carel des H.R. Rijksridder Snouckaert van Schauburg,
    geb. Kasteel Heeze 2 aug. 1717
    ovl. Nijmegen 20 mei 1790
   geh. (II) Eiden 25 juni 1762

3. Wilhelmina Jeanne van Randwijck,
    geb. H. Klingelbeek bij Arnhem 18 november 1739
    ov. Nijmegen 20 april 1802

 Willem Carel was heer van Duckenburg (sinds 1767 door koop); Luitenant-generaal in Statendienst en kamerjonker van de Markgraaf van Brandenburg-Anspach.

GROOTOUDERS
4. Albert Carel des H.R. Rijksridder Snouckaert van Schauburg,
    geb. 's Hertogenbosch 1 okt. 1668;
    ovl. Huis Lingezicht 28 jan. 1748 en bgr. te Leerdam
    geh. Rosmalen 13 december 1709

5. Ermgardia Gratiana Sweerts de Landas,
    geb. 's Hertogenbosch 16 april 1685
    ov. 8 maart 1754 en bgr. te Leerdam

Albert Carel was heer van Heeze, Leende en Zes Gehuchten, waarmede hij werd beleend 6 februari 1679.

6. Frans Steven Karel van Randwijck,
    geb. Nijmegen 1 oktober 1697
    ov. Arnhem 26 december 1785
    geh. Oosterbeek 20 februari 1730

7. Ursula Philippota van Reede,
    geb. Kasteel Zuijlestein 1 juli 1709
    ovl. Huis Klingelbeek bij Arnhem 5 februari 1778

Frans was heer van Beek, Rossum en Heesselt; ambtsjonker van Overbetuwe; luitenant-generaal der infanterie (14 maart 1766) en landscommandeur van de Duitsche Orde (15 december 1766).

OVERGROOTOUDERS
8. Albert des H.R. Rijksridder Snouckaert van Schauburg,
    geb. 's Gravenhage 23 juni 1637
    ovl. Kasteel Heeze 22 oktober 1678
    geh. (II) 's Gravenhage 20 juni 1662

9. Anna Margriet van Randwijck,
    geb. 's Hertogenbosch 18 juli 1641
    ovl. Kasteel Heeze 3 september 1701

Albert was vrijheer van Heeze en Leende.

10. Maarten Christiaan des H.R. Rijksridder Sweerts de Landas,
      ged. 's Gravenhage 19 juli 1629
      ovl. 's Hertogenbosch 24 juni-1704
      Huwelijksaant. 's Hertogenbosch 19 februari 1684
      geh. 's Gravenhage 20 februari 1684

11. Clementina Geertruid van Els tot Boedelham,
      ged. Arnhem 5 juni 1667 ovl. 's Hertogenbosch 30 december 1731
      bgr. Oirschot 5 januari 1732

Maarten was heer in Oirschot en Best (door koop d.d. 27 maart 1672), hoofdschout van Kempenland en raad van 's Hertogenbosch. Bij hun huwelijk was Maarten 54 jaar en Clementina nog geen 17 jaar oud!!

12. Jacob van Randwijck,
      geb. Nijmegen 30 mei 1658
      ovl. Nijmegen 30 juli 1725
      geh. (h.v. 19) augustus 1689

13. Anna Theodora van Lynden,
      geb. ?
      ovl. Nijmegen 25 december 1737

Jacob was heer van Rossum, Heessel, Beek en Gameren.

14. Godard Adriaan van Reede van Ginckel,
      ged. 's Gravenhage 11 oktober 1674
      ovl. Klingenbeek 2 mei 1730
      geh. Zuijlenstein 18 augustus 1708

15. Maria van Nassau-Zuijlenstein,
      geb. 1686
      ovl. Arnhem 8 juni 1765

Godard was heer van Herreveld; rechter van Arnhem en de Veluwezoom; landdrost van de Veluwe, gecommiteerde ter StatenGeneraal en Commandeur van de Duitsche Orde (Balije van Utrecht)

BETOVERGROOTOUDERS
16. Maerten des H.R. Rijksridder Snouckaert van Schauburg,
      geb. Praag 1602
      ovl. Londen 15 augustus 1641
      geh. Londen 14 maart 1636

17. Martina Joachimi,
      geb.
      ovl. 's Gravenhage 1 juli 1637
      bgr. te Goes

Maerten was ridder en edelman van de privé-kamer van de Engelse Koning Karel I. Voorts maakte hij deel uit van het gezantschap van de heer Joachimi (zijn schoonvader!). Martina was eerder weduwe van Jacob Muijs van Holy, heer van Kethel.

18. Arend (Arnold) van Randwijck,
      geb. ?
      ovl. 1641
      geh.

19. Catharina van Reede van Amerongen,
       geb. 1617
       ovl. 1651

20. Jacob Sweerts (Suerius),
      geb. Amsterdam 8 (ged. Oude Kerk 17) april 1587
      ovl. 's Gravenhage 1 mei 1658
      bgr. 's Hertogenbosch
      geh. Utrecht 24 mei 1626

21. Johanna Lopez de Villanova,
      geb. Keulen 16 augustus 1595
      ovl. 's Hertogenbosch 27 februari 1673

Jacob was heer van Landschadenhoff en verheven in de Rijksridderstand bij diploma van Keizer Ferdinand III; 10 mei 1652. Hij werd opgenomen in de ridderschap Kreis Odenwald, 31 mei 1653, voorts was hij rentmeester en ontvanger-generaal van de beden van 's Hertogenbosch en de Meijerij alsmede lid van gedeputeerde staten.

22. Dirk van Els,
      geh.

23. Ermgard van Lynden van Hemmen, vrouwe van Boedelham

24. Frederik Hendrik van Randwijck,
      geb. Nijmegen 2 november 1625
      ovl. Nijmegen 30 mei 1697
      geh. 26 september 1647

25. Stephanie Torek,
      geb. ?
      ovl. Nijmegen 5 oktober 1702

Frederik was heer van Rossum etc.

26. Frans van Lynden,
      geb. 1628
      ovl. 26 april (overluid Tiel 13 mei) 1700
      bgr. te Hemmen geh. Kasteel Musschenberg 15 januari 1655

27. Charlotte van Brienen,
      geb. ca. 1630
      ovl. Valburg 15 juli 1721

Frans was heer van Hemmen Blitterswijk (1652); Commandeur van St. Andries, lid van de ridderschap van Nijmegen (1675) en dijkgraaf van Over-Betuwe. Charlotte was vrouwe van Clörath en Grieth.

28. Godard van Reede van Amerongen,
      geb. 1644
      ovl. 1703
      geh. 1666

29. Ursula Philippote van Raesfeld,
      geb. 1643
      ovl. 1721

Godard was vrijheer van Amerongen, heer van Ginckel, Lievendaal en Eist, le graaf van Athlone, Baron van Aghrim, Pair in Ierland en veldmaarschalk. Ursula was erfdochter van Middachten en Herrevelt.

30. Willem van Nassau-Zuijlestein,
      geb. 's Gravenhage 7 oktober 1649
      ovl. Zuijlestein 12 juli 1708
      geh. (otr. 's Gravenhage 28 februari) 1681

31. Jane Wroth of Durrants,
      geb. ?
      ovl. Zuijlenstein 23 juni 1703

Willem was Heer van Zuijlestein, Leersum en Waaijenstein, 1e graaf van Rochford in Essex, burggraaf van Tunbridge in Kent en baron Enfield in Middlesex. Werd Engels onderdaan in 1689, generaal in het Engelse leger 1690, lid van het Engelse Parlement, 1696 en was master of the Robes of the King tot 1695. Trok zich terug op Zuijlestein.

Jane was hofdame van Koningin Mary.

NOTEN:
[1] Van Zoys tot Soest 3e jrg. nr. 2
[2] Van Zoys tot Soest 2e jrg. nr. 4 blz. 9 e.v.
[3] Van Zoys tot Soest 3e jrg. nr. 1 blz. 10 e.v.
[4] Over de families Schutter en Schuijt wordt t.z.t. meer verteld bij de bespreking van de Blijendaal.
[5] Voor deze kwartierstaat is o.a. gebruik gemaakt van het Nederlandsch Adelsboek, jaargang 1917.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto