Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

BOEKENPLANK

Een deskundig maar tevens eerlijk en oprecht boek zou ik het dezer dagen bij Hollandia in Baarn verschenen werk van Lt. Kol. E.H. Brongers "Opmars naar Rotterdam" willen noemen. Een stuk geschiedschrijving!

Aan de hand van alle beschikbare Nederlandse, Franse en Duitse gevechtsverslagen, rapporten, dagboeken, stafstudies en publicaties van officiële en niet officiële aard is de auteur erin geslaagd een zo objectief mogelijke en waarheidsgetrouwe weergaven van de gebeurtenissen en de strijd in de Mei-dagen van 1940 rond Rotterdam, Dordrecht, de Moerdijkbruggen en omliggende gebieden te schrijven. Het boek, waarbij gebruik is gemaakt van vele niet eerder gepubliceerde documenten, werpt aan de hand van foto's en kaarten een soms verrassend licht op deze tot nu toe vaak oppervlakkig beschreven strijd. Verder is getracht aan de hand van talrijke ooggetuigenverslagen iets van de gevoelens en emoties te schilderen van hen die direct bij de gevechten betrokken waren.
Er is rond het Eiland van Dordt in de Meidagen vèèl meer gebeurd dan menig Nederlander weet.

Met grote inzet en bewapend met sterk verouderd materiaal en het ontbreken van communicatiemiddelen hebben onze landsverdedigers de grote overmacht van duitse aanvallers weerstaan.
Onopgesmukt - kritisch - wordt de strijd van uur tot uur beschreven. Er zijn heldendaden verricht en er is gefaald.
Gelukkig, dat bij eerstgenoemde daden namen aan de vergetelheid worden onttrokken en dat falende landgenoten, behoudens één enkele naam (maar dat was dan ook een landverrader) nimmer met name zijn genoemd.
Als u de Meidagen 1940 bewust hebt meegemaakt en als u daarenboven in de militaire wereld van voor die tijd geleefd hebt, dan moet u dit boek beslist lezen.
Ongewild loopt door het hele betoog een les voor ons allen.
Laat niet weer ooit een Nederlands Leger ons land moeten verdedigen met zwaar verouderd en afgedankt materiaal tegen een met het modernste oorlogstuig bewapende overvaller.

"Opmars naar Rotterdam" door E.H. Brongers is uitgegeven door Hollandia te Baarn en kost - gebonden in linnen band - ƒ 37,50.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto