Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Historie

Op 8 mei 1980 is de Historische Vereniging Soest/Soesterberg (HVS) opgericht. In de afgelopen 40 jaar is door de diverse besturen en leden gewerkt aan de uitvoering van de activiteiten die voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging. Vanaf 1980 is er voor historische verenigingen veel veranderd. Een kleine greep uit de vele veranderingen: collectiebeheer gebeurt ook en in toenemende mate op digitale wijze, de ledenaanwas van verenigingen neemt om verschillende redenen af. En gemeenten besluiten om regionaal het archief te beheren, waaraan zij voor de organisatie, menskracht en beheer financieel bijdragen.

Zoals een goede vereniging betaamt heeft de HVS deze ontwikkelingen doorstaan, zijn activiteiten ontwikkeld en worden leden geïnformeerd en betrokken. Hoewel het voor de hand ligt dat een historische vereniging naar het verleden kijkt, is het ook raadzaam om naar de toekomst te kijken. Wat gebeurt er in de lokale samenleving? Krijgen de leden nog steeds waar zij om vragen? Als communicatie steeds meer digitaal gebeurt, wat betekent dat voor de communicatie met de leden? Werkt de vereniging samen met lokale organisaties en/of zijn er samenwerkingsrelaties met vergelijkbare verengingen in de omgeving?

Kortom, in de afgelopen 40 jaar is er veel veranderd en deze hebben ook invloed op de HVS. Het huidige bestuur maakt een pas op de plaats, kijkt vooruit en wil graag met de leden het gesprek aangaan over de activiteiten voor de komende jaren.
Naast het begrip ‘historie’ als doel van de vereniging, kan het begrip ‘historie’ ook als middel worden gelezen. Het is dit tweesporenbeleid dat het bestuur voor staat. Met name ‘historie als middel’ betekent dat de rol en functie van de vereniging verandert van (re-)actief naar pro-actief. Het betekent dat de HVS vanuit het heden beziet, welke relatie met het verleden te leggen is en wat dit betekent voor betrokkenheid van haar leden en voor de lokale gemeenschap. Daarmee gaat de HVS ook een maatschappelijke rol vervullen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de plannen richting het onderwijs en uit de combinatie met natuur en cultuur (Open Monumenten Dag). Het bestuur is van mening dat de HVS een duidelijker positie in de lokale samenleving moet verwerven en daarmee wil het bestuur de weg op gaan van plek in de Soester samenleving naar een positie in de Soester samenleving.

Een van de middelen om met leden en geïnteresseerden wetenswaardigheden over het verleden van Soest en haar bewoners te delen is het onderhouden van deze website maar ook door zich her en der te presenteren.

Daarom op dit onderdeel van de site niet alleen zicht op momenten dat door middel van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg wetenswaardigheden in het nieuws worden gedeeld maar ook om historische beelden, herinneringen van Soesters en historisch materiaal toegankelijk te maken.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto