Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Menu

Bijzondere publicaties

Bijzondere publicaties die onder regie dan wel in samenwerking met de Historische Vereniging Soest sinds 1980 zijn verschenen

Naast de uitgave van het verenigingsblad "Van Zoys tot Soest" heeft de Historische Vereniging Soest/Soesterberg een aantal themanummers uitgebracht en het initiatief genomen om over bepaalde historische onderwerpen een boek uit te brengen.Hieronder wordt een overzicht gegeven van de publicaties die sinds de oprichting zijn verschenen.

JUBILEUMNUMMER 40 JAAR " VAN ZOYS TOT SOEST"  verschenen op 30 juni 2020
De meest recente historische uitgave betreft het jubileumnummer van het verenigingsblad "Van Zoys rtot Soest'. In 2020 wordt het 40 jarig bestaan van de Historische Vereniging Soest Soesterberg. Een van de activiteiten was de uitgifte van dit jubileumnummer met verhalen over de recente (laatste 40 jaar) historie van Soest en Soesterberg. Het boekwerk heeft als ondertitel ‘Het verleden verrijkt de toekomst’. In het 80 pagina’s tellende document zijn in twaalf hoofdstukken diverse verhalen over de historie opgetekend die, naast een duik in de geschiedenis, een leerzaam beeld geven over het hedendaagse Soest. De ontwikkeling van het dorp in bedrijfsleven, woningbouw, sport en horeca wordt uitgebreid beschreven en met foto’s, waarvan diversen in kleur, is het boekwerk rijk geïllustreerd. Iedere inwoner van Soest kan plezier beleven aan het boekwerk. De echte Soester zal veel herkennen en de ‘import-Soester’ kan veel leren van zijn woonplaats.
Hier is de inhoudsopgave terug te vinden.

In de serie "Uit de geschiedenis van Soest" zijn in de jaren '80 in de vorige eeuw 3 delen verschenen.

    

  • Uit de geschiedenis van Soest deel 1 - Nederduitsch-Hervormde Gemeente, door ds J.J.Bos. (1983)
  • Uit de geschiedenis van Soest deel 2 - Oude Ambachten, door Engelbert Heupers. (1987)
  • Uit de geschiedenis van Soest deel 3 - De Petrus en Paulusparochie, door F.S.I. Knaapen. (1989)

ANDERE PUBLICATIES: 

 

 

 

   Soest Monumentaal, 110 monumenten in Soestdijk, Soest, Soest Zuid, Soestduinen en Soesterberg,
   met gedichten van Jan Visser.
   Uitgegeven in 1991

 

 

Paleis Soestdijk en zijn bewoners,   
door J.W. van Steendelaar  .
Uitgegeven in 1998   
Inhoudsopgave boek  

   

 

 

   Door de Kroon geketenden (200 jaar burgemeesters van Soest),
   door Wim de Kam.
   Uitgegeven in 2000
   Inhoudsopgave

 

 

Laag Hees verkend    
door R.H. Kruiswijk, J.J. Meerts en J. v.d. Poll   .
Uitgegeven in 2004   
Inhoudsopgave   
 

   

 

 

   Het moest leuk toeven zijn in Soest,
   door W. de Kam en R.H. Kruiswijk.
   Uitgegeven in 2006
   Inhoudsopgave

 

 

 

 

Groeistappen en -stuipen   
100 jaar ruimtelijke ontwikkeling van Soest en Soesterberg,  
door Wim de Kam e.a.  
Uitgegeven in 2000   
Inhoudsopagve  
  

   

 

 

   Soest in de 17e en 18e eeuw,
   door Gérard Derks en Mieke Heurneman.
   Uitgegeven in 2010
   Inhoudsopgave boek

 

 

 

Beeldende Kunstgeschiedenis 20ste eeuw Soest/Soesterberg    
door Wim de Kam en Frans Stokhof de Jong.   
Uitgegeven in 2014   
Index met namen Soester kunstenaars die in boek beschreven zijn.  

   

 

 

Alle uitgaven zijn in te zien in de Bibliotheek van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg welke zich bevindt in het Museum Soest. Voor het bezoek aan de Bibliotheek kunt u een afspraak maken met de secretaris van het bestuur door een mail te sturen aan info@hvsoest.nl.info@hvsoest.nl.

Daarnaast zijn verschillende publicaties nog te koop.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto