Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De wapenborden in de Ned. Herv, Kerk te Soest; Families Edmond en Livingstone

G. Staalenhoef

 

Tot de rouwborden die ca. 1821 aanwezig waren doch in 1887 niet meer, behoort ook een bord gewijd aan een Livingstone (Liveingstone); overleden 20 februari 1679. [1]
Het bord droeg als hoofdwapen een gewoon schild en betreft dus een man uit de bedoelde familie.
Uitgaande van de beschreven wapentjes kan het volgende staatje worden opgesteld:

In de kerk is nog wel aanwezig een bord (ruitschild; ons nr. 7) voor een ongehuwde dochter van het echtpaar Edmond-Tijssen; overleden 11 oktober 1692.
Haar kwartierstaatje ziet er als volgt uit:

Wij zien nu dat de vader van dit meisje een broer is van de moeder van de heer Livingstone van het vorige bord.

Het verloren gegane bord Edmond (met ruitschild) dat in 1821 nog wel aanwezig was betrof een meisje dat ongehuwd overleed op 22 mei 1680. [1] 
Haar acht kwartieren zijn dezelfde als van de vorige, zodat hier sprake is van zusjes.

Het andere in de kerk nog aanwezige bord Edmond (ons nr. 8) is van een gehuwde vrouw (overleden 26 januari 1684), gehuwd met een heer Livingstone.
Haar kwartieren zijn:

Dit betreft dus de moeder van de heer Livingstone van het eerst genoemde bord.
Van de familie Livingstone heb ik nog slechts weinig gevonden. [2]

Van de familie Edmond is de onderstaande (zeer onvolledige) kwartierstaat opgesteld.
Vanzelfsprekend zijn aanvullingen van harte welkom.

Kwartierstaat Edmond
1 a) N. Edmond (zn), geb. ca. 1622-'32 /geh. ca. 1645-'50 ?
       N. Tijssen.
       Uit dit huwelijk:
       aa) N. Edmond (dtr.) geb. ca. 1650 ? ovl. 22 mei 1680; ongehuwd (bord verloren)
       ab) N. Edmond (dtr.) geb. ca. 1650 ? ovl. 11 oktober 1692; ongehuwd (bord nr. 7)

1 b) N. Edmond (dtr.) geb. ca. 1622-'32 / ovl. 26 januari 1684 (bord nr. 8) geh.
       N. Livingstone
       Uit dit huwelijk:
       ba) N. Livingstone (zn), geb. ovl. 20 februari 1679 (bord verloren)

2.   Thomas Willems Edmond geb. ca. 1593 ovl. 5 maart 1632; 39 jaar oud [3] geh. 1622

3.   Maria van de Werve

4.   William Edmond, geb. ca. 1570 ? [4] ovl. vóór 1642 geh.

5.   Agnes Berck, geb. ovl. 's Gravenhage 1642 overluid Utrecht 25 juli 1642

6.   Hendrik van de Werve

7.   Geertruit Bronckhorst

8.   N. Edmond
9.   N. Chrichboun
10. Mathijs Berck
11. Wilhelmina Tack
12. Dirk van de Werve, ridder
13. Françoise Varnewijk (Vaernewijck)
14. Peter van Bronckhorst
15. Maria van Heerjansdam

NOTEN:

[1] Volgens A.C. Snouckaert van Schauburg (zie van Zoys tot Soest, 2e jrg. nr. 4, blz. 10)

[2] J. Mac Lean "De garnizoenen der Schotse Compagnieën voert 1665" in Gens Nostra, 27 jrg. (1972) blz. 362/386'. In dit artikel wordt een aantal militairen genoemd met de naam Livingstone (Levistone); het is echter nog niet gelukt vast te stellen of hierbij ook leden zijn van de hier bedoelde familie.

[3] Volgens het Wapenboek, getiteld "Grafs en wapens der kerken van Uytrecht" deel 1 folio 159 (in handschrift aanwezig in het Gemeente-archief van Utrecht) hing in de St. Janskerk te Utrecht een grafbord van Thomas Willemsen Egmond, overleden 5 maart 1632; oud 39 jaar. Het wapen wordt als volgt omschreven: "In blauw een keper, geschakeerd met goud en rood, gaande over twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gouden gevesten naar boven en vergezeld beneden van een gouden ster tussen de punten der zwaarden geplaatst". De Heer R.T. Muschart (De Nederlandsche Leeuw, 65 jrg. (1948, kolom 100) heeft er indertijd op gewezen dat de familienaam foutief werd aangegeven en diende te luiden Edmond. Er wordt daarbij verwezen naar een waDenbord te Soest (ons nr. 7).

[4] Gebruikmakende van de artikelen Snouckaert en Mac Lean kan van hem de volgende loopbaan worden opgesteld:
  1589 Zaltbommel (Col. Edmond)
  1589; 10 juni, kapitein over compagnie Lanciers (Guillaume E.)
  1592-'93 Breda (Col. Edmond)
  1593 Bergen op Zoom (Sir William Edmond)
  1594 Heusden (Col. Edmond)
  1597 Ritmeester in slag bij Turnhout
  1599; 11 juni Kolonel van het regiment Schotten van wijlen Alexander Murray (Guillaume Edmond)
  1599; 10 augustus kapitein over een Kompagnie colonelle (Lijfkompagnie) van wijlen capitein Routing
  1600 kolonel over Infanterieregiment Schotten bij de tocht in Vlaanderen en de slag bij Nieuwpoort (1600 !!), benevens voor Oostende
  1600 Gorcum (Col. Edmond)
  1600 Dordrecht (Col. Edmond)
  1603-'07 Utrecht (Col. Edmond)
  1605 's Gravenhage (Sir William Edmond)
  1614 Montfoort

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto