Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De Oudheidkamer

Sinds de laatste publicaties over de oudheidkamer in dit blad is er veel werk verzet. De deel is van een nieuwe vloer voorzien, de verlichting werd uitgebreid - hetgeen een grote verbetering betekent -; hier en daar werd de boel opgefrist met een kwast verf of witkalk.
Buiten zijn de loodsen opgeknapt en heeft het "spreukenhuisje" een vaste plaats gekregen.
Binnen gonsde het ook van activiteiten: de zomertentoonstelling werd ingericht; de werkgroep archeologie heeft een eigen expositiehoek gevonden, de warme bakker en de wagenmaker hebben een plaats gekregen en de koperslager geeft regelmatig demonstraties.

In de voorkamer zijn meerdere tentoonstellingen gehouden, o.a. van de Soester kunstenaar Dilrosun met pentekeningen en schilderijen; een poppententoonstelling met folklore- en karakterpoppen. Ook de fototentoonstelling, die eerder in Hilversum grote belangstelling heeft getrokken, mag niet onvermeld blijven.
Op het programma staan nog exposities van kunstenaars in keramiek, hout, sieraden en textiel-vormgeving. Hierbij zal steeds naar de relatie gezocht worden tussen oud en hedendaags ambacht. De voorlichtings- en verkoophoek zal verder worden uitgebreid, waarbij het accent zal komen te liggen op de educatieve voorlichting m.b.t. oude gebruiken, technieken en voorwerpen.

Wij doen een beroep op de leden van de Historische Vereniging voor het verzamelen van informatiemateriaal. Heeft u daarnaast nog meerdere ideeën voor de verkoop- en voorlichtingshoek, geeft u deze dan aan ons door.
Een ander punt is de "bemanning" gedurende de openstellingstijden. Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligsters/vrijwilligers die ons kunnen assisteren. De vaste openstellingsuren zijn op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast verwachten wij na afspraak ook in de week groepen die moeten worden opgevangen. Ook de scholen zullen worden benaderd. Hiervoor hebben wij vrijwillig medewerkenden nodig. De benodigde kennis willen wij u zo nodig bijbrengen tijdens speciale informatie-avonden en informatiebulletins.
Mogen wij wat van u horen?

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto