Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Menu

Van Zoys tot Soest

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Soest - Soesterberg (HVS) een eigen blad uit onder de titel "Van Zoys tot Soest".
In dit blad staan regelmatig verhalen over genealogie, dus verhalen over de geschiedenis van Soester families. Naast deze verhalen komt u in dit blad ook verhalen tegen over bijzondere personen en belangrijke (historische) gebouwen en monumenten.

In het Herfstnummer 2020 (jaargang 41 nr. 3)  zijn de volgende artikelen opgenomen:

  • Voorwoord van de redactie
  • Berichten van het bestuur
  • Van de Jubileumcommissie
  • rProject Plaatselijke Figuren
  • Egghermonde en de familie Tetrode
  • Drie generaties (hoef-)smid aan de Kerkstraat
  • "Van ei bin jie der een"; iets over de Werkgroep Genealogie
  • Het mysterie-vliegtuig dat nooit vloog
  • Verschenen boekwerken: Maarten van Rossem, krijgsheer en bouwer, Gelre 1500-1555

Afgelopen periode (30 juni 2020) is er ook een jubileumnummer verschenen. Voor nadere informatie.

 


Naast ons verenigingsblad zijn sinds de oprichting een aantal themanummers verschenen en zijn zelfs enkele boeken  uitgebracht. Op een aparte pagina wordt een overzicht gegeven van deze bijzonder publicaties die zijn uitgebracht over de historie van Soest en haar bewoners.

 

 

 

Hieronder treft u per jaar een overzicht aan van de verschenen nummers van ons verenigingsblad "Van Zoys tot Soest" over de periode 1980 tot en met 2015. Daar treft u de digitale versies aan. Op dit moment zijn we gestart om ook de verschillende artikelen per uitgave te digitaliseren. Dat kost nog wat tijd. Per uitgave is een overzicht van de daarin opgenomen artikelen opgenomen, waardoor u via de zoekfunctie op onze website wordt geleid naar de verschillende uitgaven die verschenen zijn en waarvan u de digitale versie inmiddels kunt downloaden. De vijf meest recente jaren worden nog niet digitaal vrij gegeven. 

Heeft u interesse in een bepaald artikel uit één van de jaargangen die nog niet digitaal beschikbaar is, dan kunt u terecht bij de bibliotheek in het Museum Soest.

Het redactieadres van het blad "Van Zoys tot Soest" is 
P.G.D.J. Verhoeven 
Scalmeijerpad 11
3766 CD Soest
T. 06-16708948
Mail: pgdjverhoeven@gmail.com

De redactie vraagt trouwens om uitbreiding van het aantal schrijvers, en ook om verhalen van mensen die het lastig vinden zelf een verhaal op papier te zetten.

1e jaargang nr. 1 - zomer 1980

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto