Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Bronnen historisch onderzoek

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg merkt dat, wellicht ook door de corona, er een toenemende belangstelling is voor de historie. Het kan gaan om familie, de wijk of straat waar je woont, of de historie van een vereniging of monument. De HVS wil daarbij graag ondersteuning bieden.
Nadat in september 2021 een workshop werd georganiseerd over de vindplaatsen van historisch materiaal over Soest en Soesterberg, is er een handleiding Vindplaatsen historisch materiaal Soest/Soesterberg samen gesteld. Deze kunt u downloaden; ze geeft u een overzicht waar historisch materiaal terug te vinden is.

Adresboeken gemeente Soest (voor Soest en Soesterberg)

In de 19e eeuw bracht de gemeente Soest regelmatig adresboeken uit, waarin alle inwoners die als hoofd van een gezin werden getypeerd, in alfabetische volgorde zijn opgenomen, met daarbij het adres waar ze stonden ingeschreven en met welke religie ze in het bevolkingsregister waren opgenomen. In het kader van de privacy werden deze adresboeken na 1970 niet meer uitgegeven. Daarnaast bevatten de adresboeken alle straatnamen met per huisnummer de bewoners (de hoofden van het gezin). Ook geven ze een overzicht van gemeentelijke diensten, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De boeken bieden veel materiaal voor historisch onderzoek. De adresboeken zijn recent OCR-doorzoekbaar gemaakt door Archief Eemland, waardoor de zoekfunctie snel helpt met het vinden van informatie. De zoekfunctie activeert u door de ctrl- en f-toets tegelijk in te drukken en vervolgens het gewenste zoekwoord in te geven.

De volgende adresboeken zijn via deze site in te kijken:

Adresboek Soest 1907: vertaald naar een overzicht van inwoners, adres en beroep
Adresboek Soest 1907 geordend op Wijk- en huisnummer, straat, naam en beroep
Adresboek Soest 1924
Adresboek Soest 1927
Adresboek Soest 1930: namenregister
Adresboek Soest 1934
Adresboek Soest 1937
Adresboek Soest 1940
Adresboek Soest 1953
Adresboek Soest 1959
Adresboek Soest 1963
Adresboek Soest 1966
Adresboek Soest 1970

Er zijn voor meer jaren adresboeken voor de gemeente Soest uitgegeven. Zodra deze digitaal beschikbaar zijn voor internet zullen we die gaan plaatsen.

Bibliotheek Historische Vereniging Soest/Soesterberg

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg beschikt in het Museum Soest over een eigen bibliotheek met een gevarieerd aanbod aan boeken en uitgaven over Soest, Soesterberg en omgeving. Deze bibiotheek is op afspraak te bezoeken. Voor meer informatie.

Artikelen en boeken over de historie van Soest en Soesterberg

In de afgelopen eeuw zijn er al veel artikelen over de historie van Soest en Soesterberg verschenen in tijdschriften, dag- en weekbladen. Een belangrijke historische bron zijn de artikelen die zijn verschenen in ons verenigingsblad van Zoys tot Soest. Gebruik de zoekfunctie om een bepaalde onderwerp terug te vinden.

Ook zijn inmiddels diverse boeken verschenen die een bepaald tijdvak van de historie in Soest/Soesterberg beschrijven.
Enkele belangrijke historische bronnen zijn daarbij de volgende boeken:
 

Titel van het boek Subtitel Auteur Jaar
Publicatie
Uitgever
Soest, Hees en De Birkt

van de 8ste tot de 
17e eeuw

Jan H.M. Hilhorst
Jos G.M. Hilhorst
2001 Uitgeverij Verloren
Hilversum
Soest in de zeventiende
en achttiende eeuw


 

G.J.M. Derks
W.A. Heurneman
2010 HV Soest/Soesterberg

De geschiedenis van
Soesterberg
en directe omgeving
tot de 20ste eeuw

Jan de  Mos 2012

Jan de Mos
i.s.m.
HV Soest/Soesterberg

Beeldende kunst
Soest / Soesterberg

Wim de Kam
Frans Stokhof de Jong

2014 HV Soest/Soesterberg

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft sinds haar oprichting in 1980 naast het verenigingsblad Van Zoys tot Soest diverse publicaties als boeken en themanummers uitgebracht. Zie voor een overzicht en informatie over de inhoud ervan de pagina Bijzondere Publicaties.

Gedigitaliseerde historische informatie

Verschillende historische bronnen zijn inmiddels digitaal toegankelijk. Hieronder treft u er enkele aan.

Manuscript ds. J.J. Bos


Historie Oude Grachtje

Het boekje De historie van het Oude Grachtje in Soest begint als volgt:

Hoe is dit boekje De historie van het Oude Grachtje in Soest tot stand gekomen. De oorsprong van het maken van dit boekje is gekomen bij een kennismaking van Wim Routers met Anton Roest. Bij deze ontmoeting kwam Wim Routers, wonend in Overhees, er achter dat Anton Roest een oude bewoner van het Oude Grachtje was. Hij gaf toen te kennen dat hij het jammer vond dat hij in die tijd, toen hij in Soest kwam wonen niet meer foto’s heeft gemaakt van de toen nog bestaande woningen. Zo is het idee ontstaan om oud bewoners van het Oude Grachtje op te zoeken om te vragen of zij nog oude foto’s hebben van de woningen die zij hebben bewoond en of wij daar een scan (kopie) van mochten maken. Na het verzamelen en het bekijken van de foto’s kwamen veel herinneringen van 40 jaar wonen op het Oude Grachtje naar boven en ook de overleveringen van bepaalde dingen. Wij vonden dat de geschiedenis niet verloren mocht gaan en dat dit voor de toekomst op papier moest worden gezet. Lees verder


Elite onderzoek

In de loop van het jaar 2000 nodigde de Stichting Stichtse Geschiedenis de Historische Vereniging Soest uit deel te nemen aan een zogenaamd elite-onderzoek in Utrecht. Het onderzoek staat onder leiding van prof. P. ’t Hart (later prof. R.E. de Bruin) en drs. F. Vogelenzang. Het gaat om een onderzoek naar de samenstelling van gemeenteraden in Utrechtse gemeenten om vast te stellen welke segmenten van de samenleving de bestuurlijke touwtjes in handen hadden. Waren het steeds personen uit dezelfde familie of dezelfde beroepsgang? Hoe lang bleven ze zitten? Uit welk deel van de gemeente kwamen ze... Lees verder


Gildeboeken

De oudste vereniging van Soest is het Groot Gaesbeeker Gilde. Deze vereniging bezit ook de oudste boeken van Soest, de zogenaamde gildeboeken. De vereniging heeft deze boeken in bruikleen gegeven aan het gemeente-archief. Omdat deze boeken ook als historische bron interessant kunnen zijn, zijn ze gedigitaliseerd.
Het oudste boek beslaat de periode 1683 - 1788, zie de inhoudsopgave.
Het tweede boek heeft betrekking op de periode 1789-1907, zie ook daarvoor de inhoudsopgave 
Omdat niet iedereen de Oudnederlandse taal en schrijfwijze kan lezen zijn de boeken getranscribeerd. De transcriptie is verzorgd door Gérard Derks.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto