Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Bronnen hist. onderzoek

Adresboeken gemeente Soest (voor Soest en Soesterberg)

In de 19e eeuw werden door de gemeente Soest regelamtig adresboeken uitgebracht waarin alle inwoners die als hoofd van een gezin werden getypeerd in alfabetisch volgorde zijn opgenomen met daarbij het adres waarze stonden ingeschreven als ook met welke religie ze in het bevolkingsregister waren opgenomen. In het kader van de privacy werden na 1970 deze adresboeken niet meer uitgegeven. Daarnaast bevatten de adresboeken alle straatnamen met per huisnummer de bewoners (hoofden van het gezin). Ook wordt een overzicht gegeven van gemeentelijke diensten, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De boeken bieden veel materiaal voor historisch onderzoek. De adresboeken zijn recent OCR-doorzoekbaar gemaakt door Archief Eemland waarbij de zoekfunctie snel helpt met het vinden van informatie. De zoekfunctie activeert u door de ctrl- en f-toets tegelijk in te drukken. Vervolgens kan het gewenste zoekwoord ingegeven worden.

De volgende adresboeken zijn via deze site in te kijken:

Adresboek Soest 1924
Adresboek Soest 1927
Adresboek Soest 1934
Adresboek Soest 1937
Adresboek Soest 1940
Adresboek Soest 1953
Adresboek Soest 1959
Adresboek Soest 1963
Adresboek Soest 1970.

Er zijn voor meer jaren adresboeken voor de gemeente Soest uitgegeven. Zodra deze digitaal beschikbaar zijn voor internet zullen we die gaan plaatsen.

Manuscript ds. J.J. Bos

 


Historie Oude Grachtje

Hoe is dit boekje "De historie van het Oude Grachtje in Soest" tot stand gekomen. De oorsprong van het maken van dit boekje is gekomen bij een kennismaking van Wim Routers met Anton Roest. Bij deze ontmoeting kwam Wim Routers, wonend in Overhees, er achter dat Anton Roest een oude bewoner van het Oude Grachtje was. Hij gaf toen te kennen dat hij het jammer vond dat hij in die tijd, toen hij in Soest kwam wonen niet meer foto's heeft gemaakt van de toen nog bestaande woningen. Zo is het idee ontstaan om oud bewoners van het Oude Grachtje op te zoeken om te vragen of zij nog oude foto's hebben van de woningen die zij hebben bewoond en of wij daar een scan (kopie) van mochten maken. Na het verzamelen en het bekijken van de foto's kwamen veel herinneringen van 40 jaar wonen op het Oude Grachtje naar boven en ook de overleveringen van bepaalde dingen. Wij vonden dat de geschiedenis niet verloren mocht gaan en dat dit voor de toekomst op papier moest worden gezet... Lees verder


Elite onderzoek

In de loop van 2000 werd de Historische Vereniging Soest uitgenodigd door de Stichting Stichtse Geschiedenis om deel te nemen aan een zogenaamd elite-onderzoek in Utrecht. Het onderzoek staat onder leiding van prof. P. ’t Hart (later prof. R.E. de Bruin) en drs. F. Vogelenzang. Het gaat om een onderzoek naar de samenstelling van gemeenteraden in Utrechtse gemeenten om vast te stellen welke segmenten van de samenleving de bestuurlijke touwtjes in handen hadden. Waren het steeds personen uit dezelfde familie of dezelfde beroepsgang? Hoe lang bleven ze zitten? Uit welk deel van de gemeente kwamen ze... Lees verder

Gildeboeken

De oudste vereniging van Soest is het Groot Gaesbeeker Gilde. Deze vereniging bezit ook de oudste boeken van Soest, de zogenaamde gildeboeken.De vereniging heeft deze boeken in bruikleen gegeven aan het gemeente-archief.  Omdat deze boeken ook als historische bron interessant kunnen zijn , zijn deze boeken in het kader van het digitaliseringsproject gedigitaliseerd.
Het oudste boek beslaat de periode 1683 - 1788. Zie de inhoudsopgave.
Het tweede boek heeft betrekking op de periode 1789-1907. Zie ook daarvoor de inhoudsopgave 
Omdat niet iedereen de oud-Nederlandse taal en schrijfwijze kan lezen zijn de boeken getranscribeerd. De transcriptie is verzorgd door Gérard Derks. Voor de transcriptie van het gildeboek voor de periode 1683-1788 zie  Voor de transcriptie vanhet gildeboek 1789-1907 zie

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto