Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Canon van Soest

Bij gelegenheid van de viering van 975 jaar Soest in 2004 heeft Hans Kruiswijk een Canon van Soest - Soesterberg samengesteld.
Deze canon, getiteld Soest in jaartallen geeft een mooi tijdsbeeld van de Soester historie.
Deze publicatie is de basis voor onderstaand historisch overzicht met bijzondere gebeurtenissen in de gemeente Soest/Soesterberg.
Zo'n overzicht is natuurlijk nooit compleet en zal dan ook zeker nog worden aangevuld.

In het overzicht wordt onderscheid gemaakt in een periode waarin het Soester landschap werd gevormd en het moment dat de naam Zoys/Zoest/Soest voorkomt in akten en andere geschriften.

     

   Vorming Soester landschap

PERIODE BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN IN HET LANDSCHAP
180.000 jaar geleden Gletsjers vormen het landschap.
Zwerfkeien uit Scandinavië op de Stompert
De Soester Eng wordt gevormd
80.000 tot 10.000 jaar geleden Na een warmere periode een nieuwe Ijstijd. 
Toendraklimaat.
Harde westenwinden voeren zand aan.
13.000 jaar geleden Rendierjagers trekken rond
12.000 jaar geleden Vorming houtskool houdende laag in Soester duinen
10.000 jaar geleden Wederom warme periode, vorming van het veen
8.000 - 5.300 jaar geleden Vuursteenbewerkers in de Soester duinen
5.300 - 2.100 voor Christus Grafheuvels in het Monnikenbos, op de Stompert en de Eng (Enghenbergje)

                                                                                                                                       

   Soester geschiedenis

JAAR GEBEURTENIS
838 Bezittingen in Hees wisselen van eigenaar
1028/1029 "Geboorte" van Soest
Bisschop Ansfridus schenkt 14 hoeven gelegen tussen de villa's Heze en Zoys aan het Benedictijner klooster (Paulus Abdij) in Amersfoort/Leusden
1170 Overstroming van de lage polders rondom Soest (vanuit Zuiderzee)
1239 Praamgracht gegraven
1278 Eerste strijd op de Eng (Oorlog tussen Utrecht en Holland)
1325 Samenvoeging gerichten De Birkt, Hees en Soest
1350 De bouw van de eerste kerk in Soest met als patronen HH Petrus en Paulus (thans Oude Kerk)
1355 Soest plat gebrand door Hollandse troepen (Ook Baarn en Eemnes in brand gestoken door Hollanders).
Oprichting van een schutterij door de Soester inwoners (Sint Aechten Schuttersgilde van Soest)
1394 Scheiding tussen het Soester- en het Hezerveen 
1399 Het Soesterveen wordt verkaveld ter ontginning
Pijnenburgergrift wordt gegraven
1404 Oprichting maatschappij ter exploitatie van het veen
1419 Verhuizing klooster Mariënhof vanuit Amersfoort naar De Birkt; in 1543 door Maarten van Rossum verwoest
1427 Antonie van Gaesbeek, zoon van Jacob van Gaesbeek, Heer van Soest, overlijdt in de Kerkebuurt door manslag. Vader Jacob schenkt als boetedoening de rechten van landerijen aan de Zusters Birgitinessen (klooster Mariënburg) als ook aan het Soester Gilde.
1459 De Zusters Birgitinessen vestigen zich in Soest (klooster Mariënburg in de Kerkebuurt). Deze is in 1543 door Maarten van Rossum zwaar beschadigd en in 1586 definitief afgebroken. Stenen gebruikt voor vestingwerken in Amersfoort.
1472 Het schip van de Oude Kerk (in die tijd HH Petrus en Pauluskerk) wordt verlengd met een priesterkoor
1481 Soest (naast Baarn en Eemnes) wordt gebrandschat door Hollandse troepen als wraak voor acties in de stad Naarden
1506 Eerste kerkklok wordt naast Oude Kerk gegoten (klok wordt nog steeds gebruikt in deze kerk).
1543 De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum plundert de Soester kloosters (Mariënburg en Mariënhof)
1580 Herberg 'In het Wapen van Gaesbeek' heet voortaan 'Herberg de Drie Ringen' (Kerkebuurt)
In de kerstnacht gaat de Petrus en Pauluskerk (Oude Kerk) over naar de nieuwe religie (Beeldenstorm)
RK-godsdienst wordt in grote delen van Nederland verboden, in de praktijk wordt deze in Soest gedoogd
1586 Alle pastoors, schoolmeesters en kosters, die zich niet aansluiten bij het protestantisme worden uit hun functie ontheven.
1593 Er wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in Soest
1600 Ondergang van het dorp Hees door zandverstuivingen
1601 Bij Soesterberg wordt de laatste wolf in het Sticht gevangen
1653 Aanleg Wegh der Weegen van Amersfoort naar Utrecht
Aanleg buitenplaatsen
Ontstaan buurtschap Den Bergh
1674 Hofstede Soestdijk gekocht door Prins Willem III
1681 Vrouwe Bartolotti laat huis bouwen aan de Kleine Melm
1685 Dominee Herman Appels is de eerste hervormde predikant die in Soest door de kerkenraad wordt benoemd
1703 Voorwaarden voor het afplaggen van De Bunt schriftelijk vastgelegd
1713 Veepest in Soest
1736 Wegen in de Bunt en het Hart zijn onbruikbaar geworden door het afplaggen en uitgraven
1737 Stenen stellingkorenmolen De Windhond vervangt een houten voorganger
1745 Tweede veepestepidemie. Aan veepest gestorven runderen mogen gevild worden voordat ze in stukken gehakt en begraven worden
1787 Aanslag op Paleis Soestdijk. Door patriotten verijdeld onder leiding van Christoffel Pullman.
1810 In Soest kunnen 43% van de inwoners hun eigen naam schrijven
1813 Soest vrij van Franse bezetting
1815 Soest wordt een zelfstandige gemeente, telt 1560 inwoners en 290 huizen (incl. hutten)
Paleis Soestdijk wordt geschonken aan Prins van Oranje, Willem, de latere Koning Willem II vanwege zijn heldenoptreden bij de Slag van Waterloo
1816 Gemeentewapen van Soest wordt vastgelegd
1823 Andries de Wilde (1781-1865) koopt het landgoed Pijnenburg
1827 Opening kalkovens bij de Grote Melm
1837 Benoeming Ludovicus Rademaker (1795-1872) als eerste pastoor van de RK-parochie Carolus Borromeus te Soesterberg
Naamgeving Soesterberg doet zijn intrede
1845 Eerste steen voor nieuwe openbare dorpsschool aan de Middelwijkstraat (ter vervanging van gebouw aan Eemstraat)
1851 Benoeming Willem Steenhoff (1816-1880) tot pastoor van de HH Petrus en Paulusparochie in Soest
1853 Bouw van een nieuwe Petrus en Pauluskerk aan de rijksstraatweg; architect Theo Molkenboer
Aanleg Soesterbergsestraat
1864 Spoorlijn Utrecht - Amersfoort - Zwolle geopend met station Soest (later Soesterberg en daarna Soestduinen)
1867 Landhuis De Paltz gebouwd door Jhr. J.P.L.A. Ram. In 1872 is het landgoed in bezit gekomen van de familie Rutgers van Rozenburg.
1868 Huize Sint Jozef gebouwd door architect A. Bleijs
Zusters Onze Lieve Vrouw van Amersfoort vestigen zich in Huize Sint Jozef en verzorgen ouderen en armlastigen en starten een RK-meisjesschool
1870 De openbare straatverlichting in Soest bestaat uit twee kleine olielampen
1871 Bouw van de Bonifaciusschool aan de Steenhoffstraat voor RK-jongens; architect A. Tepe
1872 Soesterbergsestraat door verwaarlozing al weer onbegaanbaar
1885 Soest wordt aangesloten op de waterleiding
1893 Gemeentehuis aan de Steenhoffstraat wordt in gebruik genomen; architect P.J. Houtzagers
1895 Soester paardentram (Baarn - Soest v.v.) van start
1898 Stichtse Lijntje in gebruik
Verbinding Den Dolder naar Baarn, met stations Soest en Soestdijk en halteplaatsen De Paltz en Nieuwe Weg.
Station Soest aan lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle wordt omgedoopt tot station Soesterberg
1899 Oprichting Muziekvereniging PVO (Patientia Vincit Omnia  - Geduld Overwint Alles)
1905

Restauratie Oude Kerk; in de toren beelden gevonden van voor de Reformatie
Coöperatieve Boerenleenbank opgericht

1908 Soest krijgt eerste tien telefoonaansluitingen
1910 Eerste vliegdemonstratie/show op de heide in Soesterberg
1911 Soester straatnamen officieel vastgesteld, oude benamingen verdwijnen
Tollen worden opgeheven (Veenhuizertol, bij ingang vanaf Baarn op Vredehofstraat, Birkstraat en Soesterbergsestraat)
1913 Vliegkamp wordt Luchtvaartafdeling van het leger, Soesterberg groeit uit tot "bakermat van de Nederlandse luchtvaart".
1914-1918 Opvang Belgen in Albertsville in Soesterberg en op Kamp van Zeist
1917 Soest huisvest gemobiliseerde militairen (Eerste Wereldoorlog 1914-1918)
1922 Verkaveling Vosseveld/Soest-Zuid, start woningbouw
Oprichting Mannenkoor Apollo
1923 Vereniging Zonnegloren koopt villa Tjemara aan Soesterbergsestraat en start sanatorium
1924 Einde van de Soester tram; Joh. van Geerestein gaat verder met busvervoer
1927 Armoede en werkloosheid in Soest; 135 personen willen in aanmerking komen voor gratis vis.
Bouw sanatorium Zonnegloren
1929 Soest viert uitgebreid haar 900-jarig bestaan
1930 Sloop Molen De Windhond
W.C. Tensen start met busdienst en neemt bedrijf over van Joh van Geerestein
1931 Emmakerk aan de Regentesselaan (toen Nieuwerhoekstraat) wordt in gebruik genomen
1932 Soesterbergsestraat krijgt betonnen platen
1933 Opening Soester Natuurbad; wethouder Peter van den Breemer springt als eerste in het water
1938 Opening Openluchttheater
1939 In Soest-Zuid wordt een nieuwe RK-kerk gebouwd: H. Familiekerk
1941 Het gebied Isselt wordt overgedragen aan Amersfoort. Het "gerecht" was in 1813 toegewezen aan Soest bij de indeling van de gemeentegrenzen.
1942 Duitse bommenwerper stort neer en vernielt woningen Talmalaan
1943 Duitsers roven klokken van Soester kerken (Oude Kerk, Mariakerk, Petrus en Pauluskerk)
1948 Electrificatie Stichtse Lijntje, laatste stoomtrein verdwijnt
1950 Groot bevrijdingsfeest in Soest
1951 Vlegbasis Soesterberg heropend nadat schade aan gebouwen en startbanen is hersteld
1954 Amerikaans Squadron wordt op vliegbasis Soesterberg gestationeerd en blijft er tot 1994 (totaal 40 jaar)
1960 Herinvoering van het Koningsschieten bij het Groot Gaesbeeker Gilde Soest tijdens georganiseerde Gildedag
1963 Station Soest-Zuid krijgt nieuw stationsgebouw en wordt 200 meter verplaatst richting Nieuweweg
Start ombouw sanatorium Zonnegloren naar algemeen ziekenhuis
1967 Start woningbouw in Smitsveen
1968/1969 Deel Petrus en Pauluskerk wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw
Bouw nieuwe brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg
1973 Sloop van Café-Restaurant De Gouden Ploeg
1974 Start woningbouw in Overhees
1978 Sloop Mariakerk-Soestdijk, komt een kleinere kerk voor terug
1979 Soest viert uitgebreid 950-jarig bestaan met onder andere Historische Optocht
Eind 1979 stopt busonderneming Tensen, aandelen verkocht aan NS en bussen worden overgedragen aan de VAD
1981 Eerste Sylvestercross op Oudjaarsdag georganiseerd door SO Soest in de Korte Duinen.
1984 Bouw Winkelcentrum Hartje Zuid op plek van het voormalig busstation
1985 Paus Joannes Paulus II stapt tijdens zijn bezoek aan Nederland uit op Station Soestduinen en reist over Vlasakkers naar Amersfoort
1987

Organisatie Landjuweel met 17 dagen sportieve, culturele, muzikale en gilde-activiteiten. Opening door Commissaris van de Koningin, Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland.

Nieuw politiebureau aan de Dalweg wordt in gebruik genomen.

1989 Sloop Oranje Hotel Burgemeester Grothestraat
1990 Sluiting Soester Natuurbad
Desmond Tutu (bisschop uit Zuid-Afrika, winnaar Nobelprijs voor vrede) bezoekt Soest
Nieuw gemeentehuis aan Raadhuisplein wordt in gebruik genomen
1994 Amerikanen vertrekken uit Soesterberg.
1996 Sluiting ziekenhuis Zonnegloren
Start woningbouw in Boerenstreek
Sloop verenigingsgebouw Sint Joseph aan de Steenhoffstraat voor bouw appartementengebouw Visserstaete
1998 Sluiting Station Soestduinen
1999 Per 1 januari 1999 is de grens tussen Baarn en Soest opnieuw vastgesteld en daarmee zijn verschillende woningen die eerder onder de gemeente Baarn vielen overgedragen aan de gemeente Soest. De Praamgracht is daarbij als nieuwe grens bepaald.
2004 Soest viert 975-jarig bestaan met diverse activiteiten door het jaar heen
2008 Na bijna een eeuw wordt vliegbasis Soesterberg gesloten, evenals Kamp van Zeist
2010 Masterplan Soesterberg wordt goedgekeurd waarmee ontwikkeling Soesterberg is bepaald na jaren begrenzing vanwege geluidsoverlast
2014 Opening Nationaal Militair Museum door Koning Willem-Alexander
2017 Groot Gaesbeeker Gilde organiseert voor tweede maal een Landjuweel met een veelheid aan activiteiten
2021 Op zondag 3 oktober vindt in de H Familiekerk de laatste viering plaats. Deze katholieke kerk is gesloten en verkocht.
2022 Op 31 december 2022 wordt 40ste editie van de Sylvestercross georganiseerd (Boekje historie)

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto