Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Lezing door Joop Reinboud

Jammer, dat maar ca. 30 leden tijd en gelegenheid hebben gevonden om op 30 maart jl. Joop Reinboud te beluisteren, want de "Oprechte Amateur" Reinboud gaf een stukje geschiedenis ten beste, van het beste soort. Een boeiend betoog van begin tot het einde!

Het was niet een herhaling van feiten en gebeurtenissen die al door anderen zijn gebracht; neen, de spreker kwam met geheel nieuwe visies over de geschiedenis van de streek rond Amersfoort vanaf de tijd van Karel de Groote tot in de middeleeuwen. Reinboud heeft jarenlang studie gemaakt over deze streken en in veel archieven gespeurd. Zijn bevindingen wil hij gaan publiceren en hij hoopt dat zijn publicaties in de loop van 1983 zullen kunnen verschijnen. Wij zijn benieuwd, want de heer Reinboud heeft in zijn lezing wel enige dingen losgelaten (voor het eerst naar hij zei) die ons nieuwsgierig maken en die veel van zijn geschriften doen verwachten.

Zo gaf hij een uitleg over de omvang van Fléhite, dat in 777 door Karel de Groote werd geschonken aan de St. Maartenskerk van Utrecht. Wat was Fléhite met zijn vier foreesten; wat was Lisiduna; waar was de Vroonhof, het bestuurscentrum (curtis) gelegen; hoe groot was het en welke gebieden en hoeven behoorden daartoe. Allemaal belangrijke punten, die een goed licht werpen op de geschiedenis van onze streek, maar ook juist op onze woonplaats: Soest.

In ieder geval behoorde ook Soest tot Fléhite. Soest heeft naar de mening van de heer Reinboud nooit zelf een "Hof" (= curtis) gehad. Ook met betrekking tot Hees - Voorhees - Vorhese - Fernhese was door spreker veel onderzoek verricht, waardoor het mogelijk was geheel nieuwe denkbeelden over omvang en ligging van Hees te lanceren. De heer Reinboud noemt zich in alle bescheidenheid "een oprecht amateur" . Na zijn lezing bekroop mij de gedachte, dat het "oprecht" inderdaad juist is, maar het "amateur" hier in letterlijke zin met "liefhebber" moet worden vertaald, want alleen een "oprecht amateur" kan dit onderwerp op een zo boeiende wijze professioneel brengen. Wij zien met veel belangstelling uit naar zijn publicaties. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto