Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De familie van 't Klooster deel 3

Gerard Staalenhoef

De familie van 't Klooster deel 1
De familie van 't Klooster deel 2

De genealogie van de oudste tak (2 )

In dit derde artikel zullen worden besproken de vijf kinderen van Henrick Jan Thonisz, ook genaamd Hendrik Janse den Ouden van 't Klooster en zijn nog onbekende echtgenote. [1] 

A 121
Jan Hendrikse van 't Klooster,
 geb. ca. 1630 (bij benadering)
 ovl. na 1682 / voor 1692
 geh. ca.
Evertje Aarts, dochter van ??
De ouders van Evertje zijn nog niet bekend. Wel mogelijk een broer van haar, want in 1705 treedt bij het huwelijk van haar dochter Annetje als getuige op Jacob Aarts, oom maternel (moederzijds).
Evertje is in dat jaar zelf opnieuw weduwe, nu van Gerrit Lamberts de Gooijer.

Uit dit huwelijk zijn bekend:
a) Hendrik Janse van 't Klooster, gehuwd met Gerritje Willems van den Breemert. Door de nakomelingen van dit echtpaar wordt deze tak voortgezet. [2]
b) Aart Janse van 't Klooster en
c) Jan Janse van 't Klooster, welke beide ongehuwd bleven.
d) Annetje Janse van 't Klooster, die tweemaal huwde. Haar eerste echtegenoot was Aart Volkense Schouten en de tweede heette Govert Cornelisse van den Hoven. [3] 

A 122
Meerten Hendrikse van 't Klooster,
 geb. ca. 1640 (bij benadering)
 ovl. na 1706 / voor 1708
 geh. ca.
Aaltje Kornelisse Bouwman, dochter van Kornelis Meeuws Bouwman.

Meerten treedt in 1705 nog op als huwelijksgetuige; op 8 augustus 1708 wordt zijn weduwe genoemd als "bruikster" van een huisje en twee honds land, gelegen op het Korte Eind. Hierdoor weten wij ongeveer wanneer Meerten overleden is.

Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren, want in 1711 treedt Kornelis Meeuws Bouwman, de grootvader (?), op als voogd over de niet met name genoemde kinderen.
Aangezien deze kinderen in 1711 nog een voogd behoefden, zullen zij nâ 1685 geboren zijn. Een van deze kinderen is wellicht:
a) Annetje Meerten Hendriks, die vóór april 1724 is gehuwd met Meijns Jacobsen.
 

A 123
Rijkje Hendrikse van 't Klooster,
 geb. ca. 1640 (voor 1653?)
 ovl.
 geh. Soest 30 april 1665
Jacob Isaaks, zoon van Isaak Aarts en Anna Gijsberts.

Rijkje heeft nagelaten een huis en schuurtje op 't Korte Eind.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
a) Isaac Jacobse, die in 1722 de Stalenhoef in de Birkt koopt. Hij is de stamvader van de gelijknamige familie. Zodoende kan een ieder die een Stalenhoef onder zijn of haar voorouders telt, ook deze Rijkje en haar voorouders tot zijn voorgeslacht rekenen.
b) Hendrik Janse de Oude, gehuwd met Maria Peters. Van hen is een zoon bekend, Peter Hendrikse, die o.a. wordt genoemd in het testament van zijn oom Isaac Jacobse. Maria Peters hertrouwt na de dood van Hendrik met Cornelis Gerbrands van 't Klooster, de zoon van de hierna vermelde Antje van 't Klooster (zie A 124)
c) Hendrik Janse de Jonge. [4] Hij heeft de hoeve Groenendaal gekocht en zijn kinderen noemen zich dan ook van Groenendaal. Hendrik is tweemaal gehuwd. Uit zijn eerste huwelijk met Cornelia Janse Post is een zoon, Jacob, geboren welke wel is gehuwd maar kinderloos overleed. Daardoor stierf deze familietak in mannelijke lijn uit. Uit zijn tweede huwelijk me Geertje Lamberts de Gooijer werden twee jongetjes geboren, die allebei jong stierven en twee meisjes die de familie in vrouwelijke lijn hebben voortgezet. De dochter Rijkje is gehuwd geweest met Jan Gerritse Kok; een dochter uit dat huwelijk, Oetje genaamd, trouwde tweemaal, resp. met Aart Peterse Schouten en met Johannses Aartse van den Hoed.

De dochter Anna huwde met Gijsbert Hannisse Hoefsloot. Beide meisjes van Groenendaal komen in vele kwartierstaten voor.

A 124
Antje Hendriks van 't Klooster,
 geb. ca. 1640 (voor 1653?)
 ovl.
 geh. Gerbrand Peters, zoon van Peter Hendriks.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend, waaronder:
a) Annetje Gerbrants, welke huwde met Meijns Evertse Hilhorst. Zij zijn de voorouders van een uitgebreid nageslacht. [5]
b) Cornelis Gerbrants. Hij voert, evenals Annetje, de familienaam van 't Klooster. Zij namen dus de familienaam van hun moeder aan. Cornelis en zijn vrouw Maria Peters (weduwe van Hendrik Jacobse de Oude !) werden de voorouders van vele van 't Kloosters, vooral in Eemnes en Hoogland. [6]

A 125?
Marritje Hendrik Jan Thonisdochter,
 geb. ca. 1640 (voor 1653?)
 ovl.
 geh  voor 1674
Thijmen  Jan Philips, zoon van Jan Philips en Neetje Thijmans.

Hoewel het vrij zeker lijkt dat Marritje tot dit gezin behoorde is het bewijs daarvoor nog niet geleverd. Thijmen en Marritje woonden in 1674 in de "Witte Swaen", aan het "kerckevoedtpadt".

Noten
1. Aangezien de hierna te bespreken kinderen Jan, Meerten en Antje ieder een dochter hadden welke Annetje heetten, mogen wij vermoeden dat deze drie meisjes vernoemd zijn naar hun grootmoeder van vaderszijde. Het was namelijk in het Eemland vrij gebruikelijk de oudste kinderen naar de grootouders te vernoemen, waarbij de vaderszijde eerst aan de beurt kwam. De oudste zoon Jan is kennelijk vernoemd naar zijn grootvader Jan Thonisz. Het ligt dus voor de hand dat de andere zoon, Meerten, naar de grootvader van moederskant heette. Naar grootmoeder Geertje Hendriks zijn, voor zover bekend, geen kleindochters genoemd. Dit komt waarschijnlijk omdat veelal geen kinderen werden genoemd naar personen die nog in leven waren. Geertje overleed ca. 1653 en toen waren de bekende kleindochters waarschijnlijk reeds geboren. Op grond van het vorenstaande kan als "werkhypothese" worden aangenomen dat Hendrik Jan Thonisz was gehuwd met Annetje Meertens, dochter van een Meerten en van een vrouw die Rijkje, Antje of Marritje heette.
2. Wanneer wij de gehele familie van 't Klooster zouden gaan publiceren neemt dit een groot aantal afleveringen van ons tijdschrift in beslag. Daarom zal er voorlopig nog slechts één aflevering volgen. Op de bijeenkomsten welke door onze werkgroep Genealogie worden georganiseerd zullen uitvoerige overzichten van vele Soester families (dus ook van van 't Klooster) aanwezig zijn, zodat belangstellenden deze daar kunnen inzien.
3. Aart Volkense Schouten heeft bij zijn huwelijk diverse goederen, o.a. gelegen op het Korte Eind, ingebracht.
4. Het komt zelden voor dat aan een kind dezelfde voornaam wordt gegeven als aan een nog in leven zijnde broer of zuster. Jarenlang worstelden wij dan ook met het probleem dat in een testament van Isaac Jacobse sprake was van een zoon van zijn OVERLEDEN broer Hendrik, terwijl de broer Hendrik (van Groenendaal) zeker nog in leven was. Eerst na de vondst van een acte, waarin sprake was dat Rijkje (hun moeder) een huis met schuurtje had nagelaten werd duidelijk dat er twee broers Hendrik waren welke ter onderscheid "De Oude" en "De Jonge" werden genoemd.
5. Wij kennen van dit echtpaar o.a. drie dochters: Teumsje is gehuwd met Cornelis van den Breemer en van hen stammen alle dragers van deze naam af Antje trouwt met Wouter Aartse Hilhorst uit een andere tak van deze familie Rijkje, gehuwd met Jacob van Logtenstein, waaruit de meeste leden van deze familie; de familie van Logtestijn stamt af van een broer van Jacob
6. Een van hun nakomelingen was Gerbert Janse van 't Klooster, die in 1804 trouwde met Teunisje Peterse van Roomen. Onder de vele kinderen van dit echtpaar ontmoeten wij ook Mijntje. Zij trouwt in 1844 met Richardus Peterse Hilhorst, uit welk huwelijk o.a. de nog altijd in Soest bekende Piet-van-Riek-tak.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto