Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Boekenplank

Redactie

"Oude Beschavingen van de Lage Landen" door Ruud Borman is een uitgave van Elsevier.
Hoe leefde men vroeger? Dit is een vraag die men zich steeds vaker stelt.
Overal in den lande houden velen zich op professionele wijze of als belangstellend amateur (in de goede zin van het woord) bezig met oudheidkundig bodemonderzoek. De Historische Vereniging Soest kent de actieve werkgroep archeologie, die onlangs nog met succes bezig is geweest op het terrein van "Het Klooster" in Soest.
Het boek behandelt in een aantal hoofdstukken de geschiedenis van het oudheidkundig bodemonderzoek vanaf de 15e eeuw. De auteur - die al reeds geruime tijd werkzaam is bij het Arnhems Gemeentemuseum en gespecialiseerd is in de praehistorie - beschrijft hoe de eerste landbouwers ons land bewerkten, hoe men bouwde en woonde, welke gereedschappen en materialen werden gebruikt. Hij completeert zijn teksten met honderden afbeeldingen, waarvan de meeste in kleur, zodat een goed inzicht in de behandelde materie wordt verkregen. Het boek kreeg als ondertitel mee: "speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing".

Tijdens de op 12 mei jl. gehouden algemene ledenvergadering van onze vereniging bood mevrouw W.S.T. Heupers - Nuy drie exemplaren aan, van het onlangs verschenen boekwerk "Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe" deel 2 ten behoeve van de bibliotheek van de vereniging.
Tussen 1962 en 1977 hebben, in opdracht van het Volkskundebureau te Amsterdam, een twintigtal verzamelaars in verschillende streken van het land bijna 33.000 sagen, sprookjes en anecdoten opgetekend.
Zij hebben de verhalen zo letterlijk mogelijk uit de mond van de vertellers genoteerd. Van iedere verzamelaar zullen deze verhalen in ongewijzigde vorm en geordend naar verteller worden gepubliceerd in de reeks "Nederlandse Volksverhalen" .
Het aangeboden boekwerk bevat 1344 verhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe, welke door wijlen de heer Engelbert Heupers zijn verzameld. Er is nog een derde deel in voorbereiding, hetwelk de rest van de 3800 door hem opgetekende verhalen zal bevatten.
Een ieder die een compleet overzicht van alle door de heer Heupers opgetekende verhalen wil bezitten, zal niet alleen het thans aangeboden boek moeten kopen, maar ook het enige jaren geleden verschenen eerste deel en het over plm. twee jaar verschijnende derde deel.
Het thans verschenen deel is smaakvol verzorgd en geïllustreerd.
De toegevoegde registers van thema's, motieven en zaken alsook het persoons- en plaatsnamenregister maken, met de toegevoegde lijst van vertellers en hun verhalen, van het werk een gedegen handboek ten gebruike van ieder die iets van de volkskunde of dialectologie van Gooi- en Eemland of de westelijke Veluwe wil weten.
De serie Nederlandse Volksverhalen wordt uitgegeven door de Volkskundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, te Amsterdam.
De prijs van dit tweede deel bedraagt ƒ 38,50.
Het eerder beschreven deel kost ƒ 35,--.

Ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de VVV Soest is een aardig boekje verschenen onder de titel "Soest en Soesterberg Getekend en Verteld".
Het circa vijftig pagina's tellende boekje is fraai geïllustreerd door de dames Mien ter Horst-van de Rotte en Gerdien ter Horst-Koudijs.
De verklarende tekst is van de heer B.J. van Os, die ook de liefhebbers van het "Zoesder" dialect aan hun trekken laat komen.
Al met al een aardig boekje, dat een goede aanvulling is van uw heemkundige bibliotheek.
Voor ƒ 16,- kunt u het werkje kopen in de plaatselijke boekhandel.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto