Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Een nieuwe jaargang; een nieuw gezicht!

Voor u ligt het eerste nummer van de tweede jaargang van ons tijdschrift; uitgave zomer 1981.
Zoals u ziet heeft "Van Zoys tot Soest" een nieuw gezicht gekregen. De redactie heeft hiermede het streven tot uitdrukking willen brengen de lezers steeds een frisse en veelzijdige kijk op de Soester historie te kunnen voorschotelen; niet alleen een grote variatie in onderwerpen, maar ook juist pennevruchten van zoveel mogelijk schrijvers.
Tot nu toe menen wij hierin te zijn geslaagd en wij vertrouwen erop, dat het met medewerking van alle leden van de Historische Vereniging Soest ook in deze tweede jaargang weer zal lukken.
Onder de leden schuilt een grote kennis aan plaatselijke geschiedenis en ook een grote schat aan herinneringen.
In gesprekken met leden is gebleken, dat men soms de eigen kennis te onbelangrijk acht of te weinig interessant voor anderen. Ook meent men niet de gave te bezitten een en ander op de juiste manier op papier te zetten. Hierdoor gaan helaas veel gegevens verloren. Iedere bijdrage - juist ook UW bijdrage - vormt een stukje in de legpuzzel van de Soester historie. Onze redactie is altijd bereid uw pennevrucht met u te bespreken, dan wel de door u aangedragen mondelinge gegevens in een boeiende tekst om te zetten.
Laat uw gedachten eens teruggaan in het verleden; misschien dat onderstaande opsomming van onderwerpen u inspiratie geeft:
Kent u oude volksliedjes of typisch "Zoesder" uitdrukkingen?
Klederdracht in Soest rond de eeuwwisseling
Bijnamen in Soest
Leefgewoonten in Soest
Soester gebruiken op feestdagen in het gezin
Gewone of buitengewone mensen die u gekend hebt
Uw school in de eerste helft van deze eeuw
Geneeskundige verzorging in vroegere jaren
De gilden van Soest
"De Gouden Ploeg"
Bouwwerken in Soest
Gemeentelijke Overheid tussen 1900 en 1950
Politie en/of Brandweer Soest in de dertiger jaren van deze eeuw ("crisistijd")
Soest in de tweede wereldoorlog
Het Verzet in Soest
Beoefenaars van oude ambachten
De geschiedenis van uw bedrijf
De geschiedenis van uw kerk
Scheepvaart op de Eem
Natuur en milieu voor vijftig jaren

Deze opsomming is verre van volledig, maar geeft toch wel een idee van de vele mogelijkheden die er zijn. Denk er eens over na, wij rekenen op u.

De redactie prijst zich gelukkig, dat het verschijnen van ons orgaan mogelijk wordt gemaakt door een aantal enthousiaste vrijwilligmedewerkenden.
Het samenstellen, de correctie, de lay-out zowel als de bezorging worden door deze groep verzorgd.
Hierbij mogen wij ook onze typiste niet vergeten.
Zonder hun aller hulp zou het niet mogelijk zijn de uitgave van "Van Zoys tot Soest" voort te zetten.

Ook drukkerij "Practicum" mag wel eens genoemd worden voor de prettige en correcte wijze waarop zij zich van haar taak kwijt.

EEN NIEUWE JAARGANG
EEN NIEUW GELUID............ UW GELUID !

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto