Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Een verjaardagsgeschenk; 75 jaar Rabobank Soest

Bij een vijfenzenventigjarig jubilerend bedrijf van een dynamische jongeling in een krasse grijsaard, die weemoedig de blik terugwierp in het verleden, om zo rond de feestelijke datum weer op te duiken rond een glas-in-lood gedenkraam ("aangeboden door het personeel") en het Gedenkboek, waarin de wapenfeiten van de afgelopen drie-kwart eeuw op gekuiste wijze werden weergegeven.
Geen enkel bedrijf kan zich echter nu nog de rol van het "krasse oudje" veroorloven en dat heeft men bij de Rabobank Soest ook zeer goed begrepen. Op 30 december vorig jaar bestond de bank 75 jaar en omdat een datum rond de jaarwisseling wat moeilijk ligt voor de herdenking van een jubileum, heeft het bestuur van de bank in de afgelopen maand maart de hele Soester bevolking laten weten, dat de bank zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een vitale "jongeling". De bank stelde een bedrag van ƒ 10.000,- ter beschikking van vier instellingen in onze gemeente, te weten:
AROS-ziekenomroep, Bentinckfonds, U.V.V. en - het is haast symbolisch • als vierde onze Historische Vereniging Soest. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 17 maart jl. mocht onze penningmeester een gift van ƒ 2.500,- in ontvangst nemen.
Bestuur van de Rabobank, hartelijk dank voor dit werkelijk gulle gebaar!
Bij het veertigjarig bestaan gaf u een gedenkboek uit vol Wetenswaardigheden over uw bedrijf: misschien dat in de toekomst nog eens iemand de gelegenheid vindt de geschiedenis van Soester bedrijven te schrijven, want:

de mens ziet dingen eindigen,
die hij niet heeft zien beginnen
en hij ziet dingen beginnen,
die hij niet zal zien eindigen.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto