Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Een Soester dissertatie

Kort geleden werden in Wageningen de resultaten van een onderzoek naar de voedselvoorziening in ons land tijdens de tweede wereldoorlog gepresenteerd. Deze resultaten zijn samengevat in een proefschrift waarop onze plaatsgenoot Drs. G. Trienekens aan de Landbouwhogeschool te Wageningen inmiddels is gepromoveerd. De promovendus geeft in zijn werk een geheel nieuwe kijk op de aanwezigheid en de verdeling van de voedselvoorraden in de jaren 1940/ 45. De Rijksregering in Berlijn eiste een deel van het voedsel op. Nederland was afhankelijk van graan-, vetten- en veevoederimporten die vanaf mei 1940 geblokkeerd werden, en moest bovendien de bezettingsmacht voeden. Ook beschrijft Trienekens de factoren die leidden tot de Hongerwinter, en in hoeverre het weinige voedsel voor de verschillende bevolkingsgroepen beschikbaar was.

De promovendus, die verbonden is aan het Utrechtse Instituut voor Geschiedenis, en gespecialiseerd is in de agrarische geschiedenis, heeft een nauwgezette reconstructie gemaakt van de landbouwproduktie in de bezettingsjaren, die vergeleken met de officiële cijfers zoals die door de toenmalige autoriteiten geregistreerd werden en een schatting gemaakt van de omvang van de zwarte markt. Dit gebeurde in samenwerking met diverse Wageningse deskundigen op het terrein van de veeteelt, akker- en tuinbouw. Vervolgens heeft drs. Trienekens uitvoerige berekeningen gemaakt van de hoeveelheden voedsel die de Wehrmacht gebruikte, de hoeveelheden die werden uitgevoerd en de hoeveelheden die het Nederlandse volk ten goede kwamen. De cijfers zijn verwerkt tot ruim honderd tabellen, grafieken en balansen. Centraal in Trienekens boek staat de energieke figuur van ir. S.L. Louwes, directeur-generaal van de voedselvoorziening. 19 Drs. Gerard Trienekens maakte gebruik van een groot aantal bronnen bij het Algemeen Rijksarchief, het ministerie van Landbouw, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het CBS. Het boek, getiteld "Tussen ons volk en de honger", is verkrijgbaar in de boekhandel; het is een uitgave van uitgeverij Matrijs te Utrecht. Verkoopprijs ƒ 45,-.  

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto