Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Het Enghenbergje te Soest

Graag los ik op deze wijze een eerder gedane belofte in, nl. enige regels te willen schrijven over de aanstaande consolidatie van het Enghenbergje.
Deze werkzaamheden zijn vastgesteld voor de maand september van dit jaar en zullen naar verwacht 1 à 1,5 week gaan duren.
Door het bijwonen van mijn lezing op 15 december 1983 heeft een groot aantal van u reeds kennis kunnen nemen van de hiervoor ontwikkelde methode.
Na de consolidatie zal de gemeente Soest in overleg met onze dienst het omringende nu vergrote terrein landschappelijk gaan verzorgen en inrichten.
We denken aan het planten van enige groepen eiken aangevuld met een enkele solitair van dezelfde soort. Dit inpoten zal tot de herfst moeten wachten.
De afbakening zal gebeuren door middel van een vrij diepe greppel met op de terreinhoeken een flinke zwerfsteen. In de loop van de komende jaren zal het onderhoud en beheer erop gericht zijn een schrale grasmat te laten ontstaan zowel op de grafheuvel als ook op het omringende terrein. Voor wat betreft dit laatste terreingedeelte zal dit wel enig geduld vergen, denkt u maar aan het gebruik tot nu toe als zwaar, zoniet overbemest maisland. In concreto betekent dit, regelmatig maaien en vooral het gemaaide afvoeren teneinde de grond zoveel mogelijk uit te putten.
Het aanbrengen van een informatiepaneel en het plaatsen van een royale zitbank zal de aankleding gaan completeren.
Sedert korte tijd ben ik via het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen in het bezit gekomen van de kopieën van de oorspronkelijke opgravingstekeningen uit 1930. Het "onderzoek" werd destijds uitgevoerd onder leiding van en misschien ook wel door Baron F.E. van Heerdt en zou waarschijnlijk de toets der kritiek nu niet meer kunnen doorstaan. Ik hoop, dat we desondanks toch nog delen van de oorspronkelijke grafheuvel intact zullen aantreffen, deze gegevens gevoegd bij die op het papier moeten ons in staat stellen een en ander weer te reconstrueren. Gedurende het onderzoek werd een grafkuil aangetroffen, lengte ongeveer 2,10 m bij een breedte van circa 1 m; de grootste diepte onder het toenmalige maaiveld bedroeg 1 m. Over de inhoud van het graf schrijft Baron van Heerdt het volgende op de opgravingstekening "inhoud graf: op de rechter zij liggend lijk in gehurkte houding een der scheenbeenen was nog gedeeltelijk intact. Het hoofd heeft gelegen aan de noordzijde. De beenderen zijn in het graf blijven liggen, zoals ze lagen" einde citaat.
Over eventuele bijgaven of andere vondsten wordt niet gesproken, deze zijn er dus waarschijnlijk ook niet geweest. Ik hoop u met het bovenstaande voldoende ingelicht te hebben over de stand van zaken op dit ogenblik. Als de juiste datum van de consolidatie bekend is, zal ik dit doorgeven aan uw bestuur. U bent dan van harte welkom op de Soester Eng.

Driebergen, 20 mei 1985
de monumenteninspecteur R.O.B.

Joh. W. Noordam

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto