Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Genealogische termen

G. Staalenhoef

INLEIDING
In een serie korte artikelen zullen allerlei genealogische termen worden uitgelegd.
Allereerst worden de diverse vormen van genealogische opstellingen behandeld, waarbij steeds een voorbeeld zal worden gegeven. Deze voorbeelden worden ontleend aan hetgeen bekend is van de voorouders van de dochters van onze secretaris/penningmeester, de heer P.J. van den Breemer.
De keuze is hierop gevallen omdat, voor zover thans bekend is, de meeste van deze voorouders uit Soest afkomstig zijn.
Vele lezers van ons blad zullen onder hun voorgeslacht personen hebben, welke in deze voorbeelden worden besproken.

Allereerst een opmerking vooraf:
Bijna elk genealogisch onderzoek werkt vanuit het HEDEN naar het VERLEDEN.
Dit moet u steeds in gedachten houden, ook als een bepaalde publicatie de indruk geeft dat men in het verleden is begonnen.

STAMREEKS
De meest simpele vorm van onderzoek is de stamreeks. Hierbij gaat men uit van een tijdgenoot (of van zichzelf) en probeert dan te vinden:
de vader, de vader van de vader, de vader van de grootvader enz. Normaal gesproken blijft men dan steeds bij één familienaam.
Men werk dan in rechte, opgaande lijn.
Het "rechte" geeft dus aan dat men alleen steeds de vaders vermeldt, terwijl het "opgaande" aangeeft dat men van heden naar verleden werkt.
Men kan echter ook een stamreeks opstellen, waarbij men niet de vaderslijn, doch de moederslijn volgt. Men noemt dit wel "in opgaande moederslijn".
Zo'n moederslijn is moeilijker, omdat daar bij iedere generatie de familienaam verandert.

Een derde mogelijkheid is nog dat men wel een opgaande lijn volgt, doch vaders- en/of moederslijn volgt. Men gebruikt een dergelijke opgaande stamreeks om vast te stellen dat een persoon uit het heden afstamt van een persoon in het verleden. Zo'n genealogische opstelling noemt men meestal niet meer een stamreeks doch een afstammingsreeks.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto