Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Een terugblik en de toekomst

G. van den Beemt

"En beseft met ons, dat het jonge
harten zijn die oude dingen weten
te waarderen".
(Westerheem)

Het gaat goed met onze vereniging. Sinds het verschijnen van het eerste nummer van "Van Zoys tot Soest" in juli jl-, is de vereniging met maar liefst 43 leden gegroeid tot een aantal van 111!
Ons 100e lid, de heer J. Kluën, kon juist tijdens de laatste uren van de door onze vereniging tijdens de Gildefeestens georganiseerde tentoonstellingen worden verwelkomd. De beide tentoonstellingen "Wat potters bakten en wat Breughel schilderde" en "Boerengerij van 50 jaar geleden" hebben ondanks het slechte weer ca. 700 bezoekers getrokken. Een prachtig resultaat.
Door de fotokring "Astra" zijn beide tentoonstellingen volledig op de gevoelige plaat vastgelegd, waarvoor onze hartelijke dank.
Bij een terugblik behoort ook een blik in de toekomst geworpen te worden. In de komende wintermaanden zullen de in het leven geroepen werkgroepen worden "opgestart" om een ieder die interesse heeft voor één of meerdere geschiedkundige onderwerpen mee te laten denken en werken, om de historie van Soest op de een of andere wijze tot leven te brengen. De werkgroepen Archeologie en Oud Soest zijn reeds met de eerste activiteiten begonnen. Samen hebben zij de bovengenoemde tentoonstellingen ingericht, terwijl de werkgroep archeologie op 11 oktober het seizoen opende met de excursie naar de grafheuvels nabij het Soester Natuurbad. In november zal voor een ieder die interesse heeft voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een informatie-avond worden georganiseerd, om te bezien wat de mogelijkheden zijn om archeologisch onderzoek te verrichten.
In dezelfde maand zal een lezing worden gehouden op een nog nader te bepalen datum en plaats. Voor deze avond zal getracht worden een spreker met een boeiend en toepasselijk onderwerp aan te trekken. In de eerste maand van het volgend jaar zal de werkgroep Geneologie een informatie-avond houden met in de daarop volgende weken een aantal cursusavonden. Fotokring "Astra" zal in samenwerking met onze vereniging, in de laatste weken van december, een expositie houden van door leden gemaakte foto's. De besprekingen verkeren in een pril stadium maar zeker is, dat een van de onderwerpen zal gaan over boerderijen in Soest.

Laten wij terugkeren naar het heden. Wederom heeft de redactie van ons tijdschrift gepoogd, u een afwisselend en smakelijk bereid menu voor te zetten. Een van de artikelen die u zal aantreffen is één van de vele niet eerder gepubliceerde manuscripten van wijlen de heer E. Heupers en welwillend door mevrouw Heupers voor ons tijdschrift ter beschikking gesteld.
Alhoewel ieder van ons weet wie de heer Heupers was, laten wij naast deze inleiding een hoofdstuk volgen over het leven van de heer Heupers. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto