Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

BOEKENPLANK

Redactie

Dit voorjaar verscheen bij de Staatsuitgeverij, gedateerd 1979, de "Catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen vóór 1900 aanwezig in de bibliotheek van de Hoge Raad van Adel" door F.A.M. Fölting - Homan. Prijs ƒ 19,50.
Juist omdat in deze catalogus een zeer groot aantal titels worden beschreven, waarvan genoemde bibliotheek de enig in ons land bekende exemplaren bezit, is deze catalogus zo interessant.
Genealogie en heraldiek zijn rijk vertegenwoordigd.
Kortom, een gemakkelijk hanteerbaar en nuttig naslagwerk dat nimmer veroudert, doch alleen om aanvulling vraagt voor de periode 1900-1980.

Het huis Bartolotti en zijn bewoners door G. Leonhardt.
Uitgave Meulenhoff, Amsterdam. Prijs ƒ 25,-.

Sedert de Gouden Eeuw hebben vele welgestelde kooplieden en andere vermogende lieden uit Amsterdam, Den Haag en Utrecht schitterende buitenplaatsen bewoond in Soest of omgeving.
Soms waren dat huizen voor permanente bewoning, soms alleen voor (jacht)verblijf in de zomermaanden. In onze gemeente zijn deze buitenplaatsen nagenoeg alle verdwenen en herinnert alleen nog de naam van een park, laan of straat aan de glorie van weleer.
Bartolottilaan is zulk een herinnering aan een bekende inwoonster van Soest, juffrouw Jacoba Victoria Bartholotti van den Heuvel; telg van een bekende Amsterdamse partriciërsfamilie (1640-1718), die in de zomer verbleef op haar buitenplaats "Heuvel en Daal" in Soest.
Door haar onbeheerst karakter heeft zij ook in Soest aanleiding gegeven tot veel gesprekstof en gewaagde grapjes! Leest u er maar blz. 14 e.v. in Heupers' "Beeld van Eemland" op na.

Het onlangs verschenen "Het huis Bartolotti en zijn bewoners" beschrijft de geschiedenis van het pand Herengracht 170/72 te Amsterdam, welk pand na een grondige restauratie in de jaren 1967/72 thans wordt bewoond door de schrijver van het boek.
De geschiedenis van het huis - het winterverblijf van de familie Bartolotti - is tevens een kroniek van de familie die het pand in 1617 en 1618 liet bouwen, het tot 1689 bewoonde en in 1717 aan derden verkocht.
U zult in dit boek diverse raakvlakken met de door Heupers in zijn hierboven geciteerde boek genoemde personen aantreffen.
Een boek dat de historie van Soest zijdelings in een breder perspectief zet en daarom verdient ook een plaats te krijgen in de bibliotheek van onze Historische Vereniging Soest.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto