Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Terugblik op de vorige nummers van het blad

Redactie

Winternummer 2015, omslagfoto achterzijde
De prachtige zonsondergang blijkt een zonsopkomst te zijn. De foto is gemaakt door de heer H. Jaanus op 22 december 1995. Hij heeft de foto de toepasselijke naam "Zonnewende" gegeven, dit omdat de positie van de zon ten opzichte van de "Oude Kerk" alleen rond de kortste dag zo is. De foto is genomen vanaf de rand van de Zuidereng aan de Van Goyenlaan, u ziet dus de zon links van de toren net boven het dak van de Oude Kerk opkomen. Eerder of later in het jaar staat de zon hoger op hetzelfde punt en is het effect minder fraai. Het gezegde "ochtendrood is regen in de sloot" was niet van toepassing, op het moment van de foto was het lichtvriezend weer. Wel was het later op de dag zwaar bewolkt, maar bleef het zelfs ook de volgende dag droog.

Winternummer 2015, 91 jaar aanwezigheid paters SVD in Soesterberg.
Naast de positieve reacties, onder andere uit Teteringen waar de congregatie nog gevestigd is, waren er nog enkele aanvullenden reacties. De heer J. Zalmann, zoon van de befaamde Zonneglorenarts J.H. Zalmann, heeft de Meidagen van 1940 in het Missiehuis Sint Jan doorgebracht. Op verzoek van burgemeester Des Tombe werd in het missiehuis Sint Jan een Rode Kruispost ingericht. Bij de strijd om de Grebbelinie was de verwachting dat er vele gewonden zouden kunnen vallen. Gezien het feit dat Amersfoort en Soest inclusief Zonnegloren geëvacueerd dienden te worden, was de locatie Sint Jan relatief dichtbij het front.
Onder leiding van de gemeente arts J.H.A. Rupert, dokter Zalmann en een aantal verpleegsters van Zonnegloren, werd het gebouw daarvoor geschikt gemaakt. De overige leden van de familie Zalmann bivakkeerden daar ook en de toen nog 14-jarige schooljongen Joop Zalmann heeft de Duitse soldaten na de capitulatie nog zien binnenmarcheren. Overigens heeft de Rode Kruispost weinig te doen gehad volgens de heer Zalmann. Het gezin Zalmann hervatte het normale leven van werken in Zonnegloren en wonen in het huis aan de Van Beuningenlaan 10 (het huis is vervangen en omgenummerd naar 12).

Op hetzelfde artikel "91 jaar aanwezigheid paters SVD in Soesterberg" kregen wij ook een reactie uit Achterveld. De heer Gerrit van Bekkum herkende zijn Heeroom Monseigneur Wim van Bekkum (1910-1998) op de foto op bladzijde 25. Op de foto ziet u vier geestelijken op de voorgrond zitten, de derde van links isMgr. van Bekkum. Hij was geboren in Achterveld, zijn vader was winkelier en koster. Wim voelde zich geroepen tot missionaris. In 1936 vertrok hij naarFloresin het toenmalige Nederlands Oost-Indië, tijdens de Japanse bezetting was hij geïnterneerd op Celebes. Hij was in 1951 tot titulair bisschop gewijd, later kreeg hij een bisdom toegewezen. Hij kwam in 1952 tijdelijk terug naar Nederland, en werd daar natuurlijk als hoogwaardigheidsbekleder vereerd. Ter motivatie van de schooljongens mocht hij natuurlijk ook op de foto, bisschop worden werd toch als hoogst haalbare ideaal gezien. Overigens was deze kerkelijk leider zijn tijd ver vooruit, hij bepleitte al gebruik van de volkstaal.

Herfst 2015 en Zomer 2015: "Evacuatie van de burgerbevolking in de Meidagen van 1940".
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is de Heer Jaap van de Gruiter uit Andijk bezig met een artikel voor hun jaarboek. Het onderwerp is de opvang van evacues uit Soest in de Meidagen van 1940. In Het nabijgelegen dorpje Hem was een transportbedrijf De Drieban gevestigd. De laatste eigenaar, Jac. Besseling, heeft de geschiedenis van het bedrijf in een boekwerkje beschreven. Over de meidagen 1940 schrijft hij dat zijn vader en broers met open vrachtwagens meehielpen om de bevolking van Soest te evacueren. In het boek worden zelfs namen genoemd: v.d. Bremen [Bre(e)mer], Wijntjes, Ribbering [Ribberink], Tensen en Hilhorst. Gezien het vaak voorkomen van de familienamen Van den Bre(e)mer en Hilhorst in Soest, zijn de betreffende gezinnen niet te achterhalen. Mogelijk heeft Tensen deze particuliere evacuatie wel georganiseerd met als doel om ook huisraad in veiligheid te brengen. W.C. Tensen was zelf afkomstig uit Schellinkhout en zal in Noord-Holland nog wel connecties gehad hebben. De familie Wijntjes woonde aan het einde van de Birkstraat, voor dochter Sofie bleek de evacuatie geen nare gebeurtenis, ze ontmoette haar levenspartner Kees Besseling.

Zomernummer 2015: Joan Colette (1889-1958)
In het zomernummer 2015 stond de kunstenaar JoanCollette(1889-1958) en zijn fresco's in het Cenakel centraal. Het blijkt dat hij ook een niet onverdienstelijk portretschilder was, zoals u kunt zien op het portret van pastoor Snelting. Pastoor Snelting was de leidsman van de Carolus Borromeuskerk te Soesterberg in de periode 1898-1905. Daarna is hij overgeplaatst naar Blaricum waarCollette een parochiaan was. Thans hangt het portret van Snelting nog steeds in de pastorie van de Sint Vituskerk te Blaricum.

Zomernummer 2014: Medewerking gevraagd
Wij vroegen uw medewerking om twee foto's te herkennen, het is onze laksheid dat de oplossing niet eerder gepubliceerd is. Het huis op bijgaande foto werd razendsnel herkend als zijnde het huis van de familie Van Etten aan de Waldeck Pyrmontlaan 41.

Mevrouw Jo Koot, onderlaatst nog onderscheiden met de Museumpenning, bracht ons op het goede spoor van de andere foto. Zij vermoedde dat het C. J.W. (Cor) Leertouwer was. De familie Leertouwer bevestigde dit en gaf wat aanvullende informatie. De inschatting dat de foto na 1936 genomen was, was juist, in dat jaar verwierf J.J. Molenaar uit Amersfoort het importeurschap van de Morris automobielen. Cor Leertouwer vestigde zich in 1936 in Soest aan het Oude Grachtje 23 (het boerderijtje heeft nu als adres Clemensstraat). Lang heeft hij daar niet gewoond, in mei 1938 verhuist hij met zijn gezin naar de Molenstraat.

Zomernummer 2014: Theunis de Kruijf
Theunis de Kruijf was chirurgijn/heelmeester in Soest in de periode 1813-1849, vooral de eerste jaren bezocht hij nog patiënten in zijn vorige standplaats Laren. Dat zal niet gewaardeerd zijn door zijn opvolger en heeft geleid tot wat verdachtmakingen. Henk Valkenet heeft een rapport gevonden waarin Theunis de Kruijf volledig gerehabiliteerd werd.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto