Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Van uw waarnemend voorzitter

Frans Stokhof de Jong

Traditiegetrouw is het voorwoord van de nieuwe jaargang van dit blad voor de voorzitter Ten gevolge van de redactiewisseling is dat in het vorige nummer erbij ingeschoten. Daarom dit keer het woord aan de waarnemend voorzitter Frans Stokhof de Jong.

"Dan wordt er even aan je gevraagd ofje het voorwoord wil schrijven"? Ik zal mij eerst voorstellen. Hoewel mijn wiegje in Soest aan het Witte Paardstraatje nr. 1 klaar stond heb ik het eerste levenslicht in Amersfoort aanschouwd. Aangezien ik de helft van een tweeling was werd de nabijheid van nonnen gewenst geacht. De wereldse omstandigheden waren ook niet vrolijk te noemen want ik ben geboren op 6 januari 1945. De koude Hongerwinter heb ik niet bewust meegemaakt maar mijn ouders zullen het niet gemakkelijk gehad hebben. Netals velen van jullie heb ik de Bonifacius school doorlopen en ook nog enkele jaren de H.Hart ULO school aan de Steenhoffstraat. Daarna verlieten we in 1962 ons huis "Het Witte Paard" en zijn we — mijn ouders met 5 kinderen - naar Utrecht verhuisd. In 1998 ben ik met Heleen weer teruggekeerd naar Soest.

Architectuur
Na mijn architectopleiding in 1973 heb ik altijd zelfstandig als architect gewerkt. Een van mijn specialisaties was onder andere de 'houtbouw'. Ook voor renovatie en restauratie heb ik veel begeleid en de opleiding daarvan gedaan, met name in Wijk bij Duurstede. Bestuurlijk ben ik actief geweest in enkele landelijke architectenorganisaties en heb ik zitting gehad in meerdere monumenten- of welstandscommissies in den lande.
Namens de Historische vereniging heb ik al jaren zitting in de monumentencommissie van Soest als opvolger van Anton van de Dijssel. Zeker in onze woonplaats is het de moeite waard door vroegtijdig mee te denken met bepaalde ontwikkelingen, ervoor te zorgen dat monumenten dan behouden kunnen blijven. Soms mis ik die betrokkenheid bij politiek of organisaties weleens.

Kunst
Als zoon van een redelijk vermaard kunstenaar voel ik weleens de aspiraties om me daar ook meer mee bezig te houden. Enerzijds door het werk van mijn vader te herontdekken, anderzijds om zelf mijn eigen driedimensionaal uit te drukken. De kunst is mij met de paplepel ingegoten, als knulletje werd ik al meegesleept naar kerken, kloosters en kastelen in Frankrijk en Italië. Dit is wel de basis van mijn latere ontwikkelingen geweest.

Zelf ben ik een groot voorstander van bescherming van ons Culturele erfgoed, in de breedste zin van het woord en blijf dit ook graag uitdragen. Ik vind dat er meer aandacht bij de jeugd hiervoor gewenst is. Dit zou je kunnen bereiken door de educatie ook te richten op museumbezoek. Ook ons gemeente archief is een goed instrument om ons culturele erfgoed beter te leren waarderen.

Oproep
Hierbij maak ik spontaan gebruik om voor ons toekomstige themanummer "Soester Kunstenaars in de 20ste eeuw" een oproep te doen; mocht u namen van beeldende kunstenaars weten of bent u in het bezit van een kunstwerk(je) of iets dergelijks van een "Soester kunstenaar", wilt u me dan bellen. We kunnen het dan registreren en documenteren en zal onze werkgroep "Soester kunsthistorie" bijzonder op weg helpen.

Dankzegging
Mede namens mijn medebestuursleden wil ik natuurlijk Wim de Kam en Wim Peters bedanken dat zij het laatste jaar zich ingezet hebben om de vereniging weer goed te laten functioneren. Met dit bestuur onder voorzitterschap van Herman Schoemaker hebben we vertrouwen in de toekomst. Hoewel mijn 'regeerperiode' niet erg lang geduurd heeft, zijn er wel wat gebeurtenissen in Soest geweest die we als dieptepunt en als hoogtepunt kunnen zien. Als bestuur van de HVS zijn we geschokt door de vertrouwensbreuk tussen de burgemeester en de gemeentepolitiek, we verwachten ook niet dat met de komst van een vervanger de situatie snel genormaliseerd wordt. Voor dhr. Noordergraaf beschouwen we dit als een persoonlijk drama. Een hoogtepunt vind ik wel de afronding van de restauratie van boerderij Gagelgat, enkele jaren geleden was de situatie echt troosteloos. Natuurlijk zijn er vooral inwendig nieuwe elementen toegevoegd, om de nieuwe gebruikssituatie te kunnen uitvoeren is dat ook nodig.

Rest mij nog de nieuwe voorzitter Herman Schoemaker veel succes te wensen, en met de rest van het bestuur zullen wij hem nog vele jaren bijstaan.

     Frans Stokhof de Jong

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto