Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Voorwoord van de redactie

Redactie

Wederom een nieuwe "Van Zoys tot Soest" voor u. Inmiddels is de redactie uitgebreid, Dick van Fulpen heeft zich aangemeld om redactiewerk te doen. Dick is een van de leden van het eerste uur van onze vereniging. Hij heeft ook nog deel uitgemaakt van de voormalige werkgroep "Eemland" welke de genealogie van verschillende families uit het Eemland nageplozen heeft. Op zijn website www gensdvfnl kunt u zelf nazoeken of er van uw familie ook al wat uitgezocht is.

Inhoud
Helaas moesten we weer beginnen met een In Memoriam, bestuur en redactie zijn Wim de Kam erkentelijk dat hij deze In Memoriam voor zijn vriend heeft willen schrijven en willen dit graag onderstrepen.

We denken dat we weer een gevarieerd nummer hebben samengesteld. Allereerst de overdracht van het voorzitterschap. Onze waarnemend voorzitter Frans Stokhof de Jong heeft de voorzittershamer overgedragen aan Herman Schoemaker,van beiden een artikel.

Naar aanleiding van het overlijden van dhr. Piet Ekel staat er een gedegen levensverhaal in deze Zoys. Ook Soesterberg wordt niet vergeten, blij zijn we met deze nieuwe gastschrijver Jan de Mos die veel van 'achter den bergh' weet en opschrij ft.Een gebeurtenis in de tweede wereldoorlog geeft goed weer wat een moeilijke tijd het was. Het tweede deel van de Bosboom story treft u daarna aan. Een verdwenen monument sluit dit najaarsnummer af. Vanwege ruimtegebrek wordt de aflevering over verenigingen, ditmaal gymnastiekverenigingen doorgeschoven naar het winter nummer van dit blad. Ook een reactie op het artikel over het Mollenkerkhof is weer aanleiding voor een aanvulling, maar ook dit pas in de volgende nummer.

Ledenbestand
Met een vereniging die al ruim 32 jaar bestaat gebeurt het vaker dat er soms leden komen te overlijden. Voor de leden die veel voor de vereniging en/of het Museum Oud Soest betekend hebben is een In Memoriam terecht. Dilemma daarbij is natuurlijk waar de grens te trekken. Soms staat het lidmaatschap op naam van het gezinshoofd en komt een huisgenoot te overlijden. Bestuur en redactie zijn ook niet altijd op de hoogte van het overgaan naar het hiernamaals. Van het overlijden van de heren H.T. Prins, laatst wonende in Molenschot en P. Ekel heeft de vereniging bericht gehad. Wij waarderen hun inzet voor de vereniging en hopen dat hun nabestaanden het verdriet kunnen verwerken. Gelukkig hebben ook weer nieuwe leden zich aangemeld. Op de oude ambachtenmarkt op Hemelvaartsdag mochten we de families Van den Breemer, Da Costa, Nijmeijer, dlr. Aalten, Ambergen, Hoksbergen, Van Putten, Steehouwer en Van der Wal uit Soest inschrijven als lid. Ook voor mevr. Beuken uit Amersfoort geldt hetzelfde. Dhr. Bosboom uit Huizen kreeg het lidmaatschap cadeau. Bij het roggemaaifeest op de Eng melden dhr. Van Stempvoort, Wiggers en mevr. Van Leeuwen-Visser zich aan. Tenslotte bracht dhr. A. Meijer het ledental weer op 400 leden.

Buitenplaatsen
Over enkele weken zijn er weer nieuwe wisselexposities in het Museum Oud Soest. Een tentoonstelling is vanuit de Historische vereniging opgezet en wel de expositie over "Buitenplaatsen". In dit landelijke themajaar ook een goede reden om plaatselijk aandacht aan te schenken.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto