Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Kerstgedachten

Herman Schoemaker en Ton Hartman

Half november wordt gewoonlijk door de redactie aan de voorzitter weer om een kerstgedachte gevraagd. In verband met zijn gezondheidstoestand dit keer een gezamenlijke bijdrage. De strijd, die onze voorzitter tegen de gevreesde ziekte moet voeren, kent pieken en dalen. De resultaten van de behandelingen zijn bemoedigend, maar conditioneel zwaar. Vooral voor Herman is het een enorme opluchting dat de gezondheid van Walda zienderogen vooruit gaat. Wij, als bestuur namens de gehele vereniging, hopen dat Herman het optimisme en de kracht behoudt om verder te gaan in zijn strijd.

Met het woord strijd zijn we tegelijkertijd in de actualiteit beland. Deze Kerstgedachten zijn geschreven in de week na de aanslagen in Parijs. Vele geheel onschuldige burgers zijn verwond of gedood in naam van extremistische aanhangers van een religie. In het gesprek dat ik met Herman had over religies en de beleving daarvan waren we het gauw eens. De essentie van alle wereldgodsdiensten is naastenliefde en respect voor de medemens. In Soest zijn vele religies en zienswijzen aanwezig. Autochtonen, allochtonen en vluchtelingen behoren tot onze samenleving. Velen zoeken en vinden aansluiting bij gelijkgestemden. Wekelijks gaan er velen naar religieuze bijeenkomsten (niet alleen de sportvelden worden druk bezocht).

Zogenaamde leiders en groeperingen trachten op gewelddadige wijze hun visie op een ander over te brengen. De geschiedenis heeft ons wel geleerd dat dit nooit tot een bestendig resultaat heeft geleid. De Hoekse en Kabeljauwse Twisten, de Tachtigjarige Oorlog, de Hollandse Oorlog (1672-1679 met het Rampjaar), de Frans-Bataafse tijd en de Tweede Wereldoorlog hebben ook in Soest diepe sporen achtergelaten. Tijdens crises en onderdrukking was er een grote saamhorigheid. Wij hopen dat deze Kerstdagen weer eenzelfde saamhorigheidsgevoel zal oproepen, dat we in het nieuwe jaar kunnen vasthouden.

Tevens willen wij, namens het bestuur, iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van onze Historische Vereniging. Het is een voorrecht om deel uit te maken van een levendige vereniging.

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2016,
HermanSchoemaker en Ton Hartman

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto