Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Wethouder Karel Lodeesen (1867-1941)

Werkgroep Genealogie

Inleiding
Een van de taken welke de werkgroep Genealogie zich heeft gesteld, doch nog niet tot uitvoering gebracht, is het leveren van biografische en genealogische bijzonderheden over prominente bewoners van Soest.
Van de familie Van Tricht uit Eindhoven (lid van onze vereniging) ontving de redactie gegevens van de familie Lodeesen, waartoe ook behoort Karel Lodeesen, in de jaren dertig wethouder van Soest. 
De betreffende gegevens zijn indertijd opgesteld door de heer Carl Huisken.

De familie Lodeesen heeft verschillende makelaars in effecten (de firma Lodeesen en Huisken) voortgebracht. Van deze firma is een gedenkboek uitgegeven dat wij graag in onze verenigingsbibliotheek zouden willen opnemen.

Aangezien de meeste leden van deze familie geen bewijsbare contacten met Soest hebben gehad heeft ondergetekende uit de betreffende gegevens een eerste aanzet van een kwartierstaat gemaakt van deze wethouder. Hieruit blijkt dat zijn grootvader en een van diens dochters te Soest zijn begraven. Wellicht hebben zij er ook gewoond.

Met deze bijdrage hopen wij een begin te hebben gemaakt met het uit de vergetelheid halen van vooraanstaande of anderzins memorabele bewoners van Soest, waarbij wij de hulp van onze lezers inroepen.

Kwartierstaat Karel Lodeesen 
1. Karel Lodeesen,
geb. Amsterdam 1 mei 1867; ovl. Baarn 27 juli 1941
bgr. Soest, Algemene Begraafplaats
geh. Muiden/Muiderberg ca. 1890
Elisabeth Dolman (weduwe van Klaas Keijer)
geb. Muiderberg 13 maart 1858

Karel Lodeesen staat afgebeeld op blz. 58 van het boekje "Kent U ze nog de Soesternaren?"
Gedurende 40 jaar is hij voorzitter geweest van de Binnendijckse, Overscheensche, Berger- en Meentpolder te Muiden en Muiderberg.
Onder zijn leiding werd een windpoldermolen vervangen door een stoomgemaal en later door een elektrisch dieselgemaal.
Behalve wethouder van Soest was hij Commissaris van de Centrale Landbouw Onderlinge. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vermoedelijk was hij de laatste mannelijke telg van zijn geslacht. 

Uit zijn huwelijk met Elisabeth Dolman werd geboren:
- Johanna Gesina Lodeesen
geb. Muiderberg 24 januari 1892, ovl. Soest 12 nov. 1976
geh. met Marinus de Bruin

Uit het eerste huwelijk van Elisabeth is bekend:
- Klasina Elisabeth Keijer
geb. Muiderberg 2 okt. 1888, ovl. Soest 5 jan. 1972
geh. met Bartus Strumpel
Een dochter van het echtpaar Strumpel-Keijer is gehuwd met de heer C. van Tricht, door wiens toedoen deze gegevens u konden bereiken, waarvoor onze hartelijke dank.

Ouders
2. Willem Adriaan Lodeesen,
geb. A'dam 21 april 1827; ovl. A'dam 27 januari 1873
geh. Amsterdam 24 februari 1853
3. Johanna Geziena Wedel,
geb. A'dam 18 juli 1830; ovl. A'dam 9 november 1901

Grootouders
4. Johan David Lodeesen (zoon van Carl Lodeesen en Sandryna Antonia Korte),
geb. A'dam 4 maart 1791; ovl. Soest 1 augustus 1873
bgr. Kerkhof van de Ned. Herv. Kerk te Soest
(aan de voet van de toren)
geh. Amsterdam 14 mei 1817

5. Johanna Cornelia van Lent
Uit het huwelijk van Johan David Lodeesen en Johanna Cornelia van Lent zijn tien kinderen bekend. Behalve het (hiervoor onder 2 vermelde) zevende kind kan ook enige aandacht worden besteed aan het tweede kind, de dochter Maria. Zij werd te Soest begraven in het graf van haar vader.

Ds. J. Bos vermeldt in zijn manuscript bij de beschrijving van de begraafplaats van de Hervormde Kerk te Soest:
"5. zerk, waarin gebeiteld eene her, en dit opschrift: 
Johannes David Lodeesen, ovl. 1 Augustus 1873.
Maria Lodeesen, weduwe Gillis Grevinck, geb. 6 September 1819; ovl. 1 mei 1893."

Een zoon van Maria, kolonel Johan L. Lodeesen Grevinck, is ca. 1928 vertrokken naar Michigan in de USA.
Door de naam Lodeesen aan die van zijn vader toe te voegen werd deze naam wellicht voor uitsterven behoed.

Namens de Werkgroep Genealogie
bewerkt door G. Staalenhoef

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto