Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

BOEKENPLANK

"Klokkenkunst te Utrecht tot 1700", door dr. Dick van den Hull, deel 8 in de Stichtse Historische Reeks van uitgeverij De Walburg Pers te Zutphen, 352 pagina's, rijk geïllustreerd.  Gebonden, prijs f 39,50.

Eén van de uitgeverijen die zich voor geschiedenis inzet door de uitgave van historische boeken, is de Walburg Pers te Zutphen. Wie de fondslijst van deze uitgever ziet, komt onder de indruk van de toch wel grote hoeveelheid boeken, die in de loop der jaren op het gebied van plaatselijke, regionale of landelijke geschiedenis zijn uitgegeven. Mensen, die zich in die vele facetten van onze rijke historie willen verdiepen, zullen veel in het fonds van De Walburg Pers kunnen vinden. Ook amateur-genealogen worden rijkelijk van
materiaal voorzien.
Een voorbeeld is de kortgeleden verschenen uitgave: "Klokkenkunst te Utrecht tot 1700", een uitvoerig standaardwerk van dr. Dick van den Hull, die in meer dan 350 bladzijden de geschiedenis van de klokkenkunst in Utrecht beschrijft. Naast veel wetenswaardigheden over de aard van de klokken, de kerken en kloosters waar Utrechtse klokken een plaats kregen, hoe en waarom de klokken werden geluid, de centrale rol van de beiaard en het beiaardspel, beschrijft Van den Hull ook de geschiedenis van illustere Utrechtse  Klokkengietersgeslachten.
Het boek wordt afgesloten met een groot aantal bijlagen met de namen van beiaardiers, terwijl ook genealogieën, lijsten van luid- en speelklokken en een aantal bijzondere
archivalia uit archieven van in en buiten Utrecht zijn opgenomen.
En voor hem die alles nog een rustig na wil trekken, details wil weten, is het boek van erg veel voetnoten voorzien.
Kortom: een erg volledig boek voor de echte liefhebbers van zowel beiaardsen klokkengietersgeschiedenis als van genealogische onderzoekingen op dit specifieke terrein.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto