Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Enige gegevens over de familie De Wijs

Jo. G. Hilhorst

Onder het hoofd: "Aan de Abdije tinsplichtigen in der mealscap" komen voor o.a. Peter Goeden Wisen soen en Evert Jans Wisen soen.
RAU KK+K 387 fol. 271, plm. 1420-1422

Goyert Jacobs en Aernt Everts zijn neef (oomzegger) delen samen de goederen van Jacob Goedens resp. hun vader en grootvader na zijn overlijden, o.a.: 31/2 vierdel veens after den eng, des is een vierdel uut Jacob Fijen Hoeve en die andere 21/2 vierdel uut Willams van Hamelenberge Hoeve.
Noot in de margine: "In dese 31/2 vierdel voirscr veens after den eng, "zij die helft daerof, heeft nu Henrickgen Jan die Wijssen dochter".
RAU KK+K 5053, fol. 167

Dinsdag na St. Magrietendach 1460.
Henrickge, die Aernt Everts vrouw was, verzocht diverse goederen na de dood van haar man afkomstig van zijn broer Lubbert en die Aernt Everts gemaakt had op zijn en haar zoon Evert. Het werd Evert Aernt Everts als erfleen gegeven.
RAU KK+K 5053 fol. 208 29/11-1473.

Evert Aernts verzocht na de dood van zijn moeder Henrickgen Jan de Wijsen dr. de rechte helft van 31/2 vierdel veens, gelegen after den
eng tot Soes (zie boven 1460).
RAU KK+K 5054 fol. 62 28/2-1489.

Rutger de Beer gaf Willem de Wijze 7 gouden Rijnsche guldens 's jaers erfelijke rente uit de rechte helft van een erf geheten Soelbrinck landw. Aue Jacob Lamberts vrouw en zeew. Henric Jacob Goedens optrekkende van de Brinck tot aan des Bisschops weerd, waarvan de wederhelft Lysbeth Andries Bots dr. of haer nak. heeft. Na de dood van Willem zal de erfrente komen op Hendricge zijn dochter. 
Er onder stond de noot: "Nu suster Hendrickgen zijn dochter". (KK+K 5055 fol. 297) en de noot: "Bij overdracht suster Hendrickgen voirscr.+ Elisabeth Everts die Wijzen dochter" (KK+K 5055 fol. 298).
RAU KK+K 5054 fol. 82/83 11/4-1492.

De erfrente brief van 5 Rijnsche guldens current 's jaers, die Agnes Gijsbertsdochter van Camp met Otto Dyrcsn op 14/8-1494 aan Willem de Wijze gegeven is, wordt vernieuwd nu Rutger de Beer de erve heeft waaruit de rente wordt betaald. Mocht Willem de Wijze sterven voor de rente is afgelost, dan zal ze erven op Henricgen zijn dochter.
RAU KK+K 5054 fol. 98 27/2-1496.

Zuster Henrickgen Willem die Wijsendr. geprofeste non in het Sint Barbara Klooster te Amersfoort verzocht lange jaren na de dood van haar vader de rente uit de helft van een erve geheten die Schalbrinck die nu ter tijd Hubert meijns Hilhorst te leen heeft en die wederhelft Cors meyns Huberts (Hilhorst) ook te leen houdt, voorscr. goed trekt op van de Brinck tot de Bisschopsweert. 
RAU KK+K 5055 7-3-1555.

Zuster Henrickgen de Wijze, geprofeste non in St. Barbara te Amersfoort droeg op met de handen van Toenis Brant haar gecoren momber en met toestemming van Zuster Jans van Royen mater en zuster Alide van Bijlaer procuratrice 7 goeden Rijnsche gulden erfrente uit de rechte helft van een erf geheten Schalbrinck welke helft nu ter tijd in leen heeft Hubert meijns Hilhorst, terwijl die wederhelft Cors Meijns Huberts v.d. Abdij te leen houdt, het gehele goed optrekkende van de Brink tot aan de Bisschopsweerd landw. Jacob Egberts en
zeew. Cornelis v.d. Maat en Jan van Westrhenen. Het werd gegeven Elijsabeth die Wijsen dr.
RAU KK+K 5055 fol. 298 7-3-1555.

Evert die Wijse verzocht na de dood van Elijzabet Evert die Wijsen dr. zijn nicht de leenweer van 7 gouden Rijnsche gulden enz. als boven. Het werd Evert de Wijse gegeven.
RAU KK+K 5055 fol. 363 9-7-1558.

Harman Rutgers treedt op als borg voor Evert de Wijs Jacobs.
RAU Recht. Arch. Soest 11444 fol. VIII 11-8-1576.

Compareerde Peter Huberts (Hilhorst) voor hemzelf en als manen momber van Hillegen Ghijsberts dr. zijn echte huysfrouw, waarbij hij wettige geboorte heeft en heeft opgedragen aan Hubert Meyns (Hilhorst) het recht op een rentebrief als hij comparent heeft op Evert de Wijze Jacobs borger te Amersfoort ten bedrage van 200,- carolus guldens.
RAU Recht. Arch. Soest 1144 deel 1577-1580 ongefolieerd 13-11-1578.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto