Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Onze eerste uitgave; Uit de geschiedenis van Soest deel 1

De reeks historische geschriften, die wij hierbij introduceren en welke onder auspiciën van de Historische Vereniging Soest zullen worden uitgegeven, zijn niet alleen bedoeld om de kennis van de Soester ingezetenen met betrekking tot hun eigen woonplaats te verdiepen, maar vooral ook om een aanzet te vormen met die verdiepte kennis van de geschiedenis van Soest zelf verder te werken.

Wellicht vormt de inhoud van de te verschijnen delen voor de lezer een bron van inspiratie om zelf ook eens bij hem bekende historische gegevens op papier te zetten ter publicatie in ons tijdschrift "Van Zoys tot Soest".
Het eerste deel van de serie historische geschriften is van de hand van Ds. J.J. Bos en heeft tot titel medegekregen: "NederduitschHervormde Gemeente".
Het boekje wordt typografisch verzorgd door Drukkerij Practicum BV, zodat met de belangeloze medewerking van de Heer F. Eisman te Amersfoort een verzorgde afwerking wordt gegarandeerd.
Het werkje is rijk geïllustreerd en telt circa 60 pagina's.

Dit eerste deel zal nog deze maand verschijnen. Het is uitsluitend te koop bij Boekhandel Van de Ven aan de Soesterbergsestraat en Boekhandel "De Stadhouder" aan de Van Weedestraat 60 te Soest.
De prijs bedraagt f 15,-.
Leden van de Historische Vereniging Soest en intekenaren op de hele serie betalen slechts S 12,50.
De oplage is beperkt, zodat het zeker zin heeft nu reeds een exemplaar te reserveren om teleurstelling te voorkomen.
Meerdere delen zijn reeds in voorbereiding, zoals met betrekking tot de geschiedenis van de Petrus & Paulusparochie; de Gilden van Soest enz.

 

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto