Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Voorwoord van de redactie

Redactie

Extra bijlage
Met de normale "Van Zoys tot Soest" heeft u ook een themanummer van de "Kroniek" ontvangen. Dit themanummer is geheel gewijd aan de Belgische vluchtelingen die door de Eerste Wereldoorlog hun toevlucht tot Nederland zochten. Onze regio heeft, hoewel ver van de grens gelegen, toch een grote rol gespeeld. De komende tijd zullen er herdenkingen, tentoonstellingen en dergelijke georganiseerd worden, maar dat kunt u nalezen in de Kroniek. De Kroniek is een kwartaalblad dat wordt uitgegeven door de samenwerkende Amersfoortse instellingen zoals Museum Flehite, Archief Eemland en de Oudheidkundige Vereniging Flehite.

Inhoud
Centraal in deze "Van Zoys tot Soest" de Open Monumentendag 2014, die voor Soest alleen op zaterdag 13 september, en voor Soesterberg alleen op zondag 14 september georganiseerd wordt. Het landelijke thema is "Op Reis". De eerste gedachten zijn dan ook de vervoermiddelen waarmee we op reis gaan en dan denken we toch gauw aan de bus en de trein. Er zijn meer busondernemingen geweest maar de busonderneming die nu nog genoemd wordt en welke grote regionale bekendheid genoten heeft is die van W.C. Tensen. Terecht dat daar een artikel aan gewijd wordt.

Daarnaast een reisverslag van een aankomend dominee uit 1891. Dit verslag is eerder in de "Baerne" — het kwartaalblad van de Historische Kring Baarn — gepubliceerd. Het is frappant om te lezen waar deze 'ware Calvinist' belangstelling voor heeft, maar het lijkt niet voor de kerk! In dit nummer het vervolg over de gezondheidszorg in de gemeente Soest, dit keer vooral gericht op de periode 1850-1900. Veel aandacht voor dokter Sytze Greidanus, uit het verhaal blijkt wel waarom de redactie de ruimte beschikbaar gesteld heeft. Betreffende Soesterberg is weer wat meer opgehelderd maar qua medische hulpverlening was het in die tijd in dat buurtschap wel een lappendeken. De foto's in het rubriekje "Medewerking Gevraagd (2)" zijn herkend. Vanwege plaatsgebrek komen de oplossingen pas in het volgende nummer.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto