Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Soester verzetsmensen (1) Flip Masselman

Soester verzetsmensen (1) Flip Masselman

Onderlaatst kregen wij het verzoek van scoutinggroep HMG of zij het verhaal van Flip Masselman van de webpagina Verdwenen Soest mochten overnemen. De auteur Gijs van Brummelen had hiertegen geen bezwaar. Wel heeft de redactie nog wat gegevens nagetrokken. Daarmee hopen we te bereiken dat duidelijker wordt waar de "Hopman Masselmangroep" naar vernoemd is.

Philippus Wilhelmus (Flip) Masselman (1917-1942) was geboren te Amsterdam als helft van een tweeling, zijn broer kreeg de naam Jo of Joop. Vader Antonius Henricus was bij zijn huwelijk magazijnbediende, bij moeder Elisa Hermanna Vink staat geen beroep. We lzfastelnicin kunnen het gezin van deze vier personen omschrijven als een normaal burgergezin.
Het gezin verhuisde in 1929 naar Zeist, daar volgden de broers de MULO. In de adresboeken van 1934 en 1937 voor de gemeente Soest woont de familie Masselman aan de Nieuweweg 64 of 66, in het naamgedeelte is vader reiziger, in het register op straatnaam is hij winkelier. In de Soester Courant van 7 mei 1938 wordt vermeld dat het gezin A.H. Masselman verhuisd is van de Nieuweweg 66 naar de Schoutenkampweg 6. In het adresboek van 1940 komt de familie niet voor, waarschijnlijk zijn ze dat jaar weer naar Zeist verhuisd. Flip vervulde zijn dienstplicht bij de marine als kustwachter. Na zijn diensttijd werd hij lijstenmaker bij een kunsthandel in Amersfoort.

Zijn grote hobby was de padvinderij, eerst bij de Bizongroep in Zeist, later in Soest. Reeds in oktober 1936 was hij groeps- en verkenningsleider van de Paltz-scoutsgroep, drie van zijn verkenners slaagden voor hun EHBO-diploma. Zaterdag 11 februari 1939 volgt de erkenning, de Paltz-Scouts groep wordt officieel geïnstalleerd en Masselman wordt de hopman (Soester Nieuwsblad 18-2-1939). Acht dagen eerder had E. van E. (Eduard van Eeden 1898-1953) al een wervend gedicht geschreven voor nieuwe leden. Een eigen honk was toen een probleem, de oprichting was in het Openluchttheater. Een jaar later (9 maart 1940) werd het eerste clubgebouw van de Paltz-Scouts geopend achter het huis van de heer D. van Aurich aan de Burg. Grothestraat 8. Er werd voorgesteld om Flip Masselman een telegram te sturen, vanwege de mobilisatie zal hij er niet bij geweest zijn. Het is niet bekend waar hij tijdens de meidagen van 1940 gelegerd was. Terwijl het grootste gedeelte van de bevolking in de eerste maanden van de bezetting in gelatenheid de bezetter accepteerde, broeide bij Flip al het een en ander. Volgens de website van oomzegger Elisa Masselman was Flip de oprichter van de verzetsgroep Nederland Oranje Vrijschaar de "Leeuwengarde". Wellicht was er wel sprake van jeugdige overmoed, want hij zag zichzelf als algemeen militair commandant. Met behulp van andere jongemannen, waaronder Andries Stemerding, weet hij een redelijke organisatie op te bouwen. In Rotterdam worden er sabotage daden gepleegd en vindt er spionage plaats. Door verraad worden veel leden van de Leeuwengarde door de Duitsers opgepakt. Flip Masselman wordt gefusilleerd op de Leusderhei op 29 december 1942. Na de oorlog zijn de stoffelijke resten opgegraven en herbegraven in Zeist.

Padvinderij werd in de loop van de bezetting verboden, maar na de oorlog komt de padvinderij weer op gang. Ter ere en herdenking van Flip Masselman wordt de naam Paltz-Scouts gewijzigd in "Hopman Masselmangroep", wat meestal afgekort wordt tot HMG. In de zomer van 1946 komt de toen al aanzienlijke groep bij elkaar aan de Sparrenlaan voor een groepsfoto met het nieuwe vaandel.Binnenkort wordt deze foto ook op de website geplaatst met enkele namen die nu al bekend zijn, aanvullingen kunnen dan via de website gedaan worden.

De Hopman Masselmangroep in 1946

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto