Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Voorwoord van de redactie

Redactie

Voorwoord van de redactie
Geschokt zijn wij, bestuur en redactie, door het bericht dat onze voorzitter Herman Schoemakergetroffen is door een ernstige ziekte. Vanuit onze vereniging willen wij Herman, Walda en de verdere familie veel sterkte toewensen. Gelukkig bezit Herman veel optimisme en wilskracht wat hij de komende tijd nodig zal hebben. Wij waarderen het bijzonder dat hij volop betrokken wil blijven bij onze vereniging. De praktische uitvoering zal voorlopig waargenomen worden door onze vicevoorzitter Frans Stokhof de Jong, bijgestaan door de andere (bestuurs)leden.

Inhoud
Maandag 28 januari om 19.00 uur een extra uitzending op de Nederlandse TV. De Koningin komt met een mededeling. Het zal niemand ontgaan zijn. Na 33 jaar zal zij afstand van de troon doen. Moeten we daar in dit blad ook aandacht aan besteden? Toen we inventariseerden wat de raakvlakken van Prinses en/of Koningin Beatrix en Soest waren bleek dat daar zeker een artikel over geschreven kon worden. Gaandeweg bleek het eigenlijk wel een bijna bladvullend verhaal te worden. We hebben dan ook, gezien de actualiteit, besloten om weer wat artikelen door te schuiven naar een volgend nummer om deze uitgave toch als een Beatrix special te laten uitkomen, het zal zeker een collector'sitem worden.

Middenin dit blad een verhaal van Reinier Hilhorst wat vertelt over een Soester in de Tachtigjarige oorlog, dezelfde oorlog die het begin van de Oranjedynastie in ons land betekende. Mocht u bevoorrecht zijn om de komende tijd de uitvoering van de MattlAus-Passion van Johan Sebastiaan Bach in de Grote Kerk van Naarden bij te wonen en uw blik over de grafstenen in de kerkvloer laat gaan, zult u misschien de grafsteen van Rutger Gerbrantsz opmerken. Wie dat geweest is kunt u via dat artikel doorgronden. Verder een boekbespreking, "De geschiedenis van Soesterberg en directe omgeving tot de 20ste eeuw", geschreven door Jan de Mos. Gelukkig heeft Jan toch ook veel uit de 20ste eeuw opgetekend, vaak nodig om een goed begrip van die tijd te krijgen.

Mededelingen uit het bestuur
Inmiddels zijn er al 131 exemplaren van dit blad verschenen, voor zover voorradig zijn de oude exemplaren in het Museum Oud Soest te koop. De zwart-wit uitgaven kosten 1 Euro per boekje, met de kleurenomslag (de laatste jaargang) wordt een prijs van 2,50 berekend. Betreffende de inhoud kunt u op de website www.hvsoest.nl, dan doorklikken op van Zoys tot Soest en dan onderaan de pagina op de hyperlink klikken. U komt dan in het trefwoordenregister en hier kunt u kijken welk onderwerp in welk nummer behandeld wordt. Voor de oudere nummers (tot en met 2000) kunt u ook op www.sabine.nu terecht en daar kunt u zelfs de artikelen digitaal lezen of downloaden of uitprinten.

In de media zijn er al berichten verschenen dat de Soester archieven te zijner tijd naar het "Eemhuis" in Amersfoort verhuizen. Vooralsnog wordt door het college van B & W nagedacht om een gedeelte van de archieven (de wettelijke) over te brengen. Het bestuur tracht in dialoog met het gemeentebestuur de beste oplossing te vinden. Ook over de eigen archieven denkt het bestuur na om tot een goede oplossing te komen. In het Museum Oud Soest is in der loop der jaren veel materiaal binnengekomen, helaas is niet alles goed geregistreerd. Bijvoorbeeld foto's waarvan niet meer bekend is wie of wat afgebeeld is. Sommige zoekplaatjes worden via de Soester Courant in de rubriek Verdwenen Soest opgelost, mogelijk dat ook in dit blad uw hulp gevraagd wordt. Ook kopij voor dit blad is welkom, de redactie is ervan overtuigd dat er onder de leden zich nog veel verborgen talent bevindt.

Activiteiten
Traditiegetrouw begint ons jaar met de Klitsavond, ook dit jaar weer druk bezocht. Het nieuwe comité dat nu de organisatie verzorgt heeft de goedlopende onderdelen uit vorige jaren gehandhaafd. Zo kan er nog steeds genoten worden van een glaasje 'boerenjongens' of 'boerenmeisjes'. De quiz met foto's van gesloopte woningpanden gaf genoeg conversatiestof, zeker omdat de bijgevoegde cryptische omschrijving nogal pittig was. Dank aan het comité. Het bestuur feliciteert de werkgroep schoolsportdagen van atletiekvereniging Pijnenburg met het behalen van de Gouden Oliebol, natuurlijk hadden we iets meer sympathie voor Jean Meerts en nog meer voor de werkgroep Historisch Soesterberg, deze laatste heeft zich bij de uitreiking goed gepresenteerd. Onder grote belangstelling is op 3 februari in het Soesterdal het boek van Jan de Mos gepresenteerd. Zelfs pastoor Rademaker was tijdelijk teruggekeerd uit het hiernamaals en voelde zich in de opgebroken Rademakerstraat geheel thuis. 

Ledenbestand
Er hebben zich weer wat nieuwe leden aangemeld, broodnodig omdat de eerste generatie leden, waarvan sommige al meer dan 30 jaar, op leeftijd begint te raken. De nieuwe leden zijn; families Van Breukelen en Meijer, mevr. Schreuder-Trautwein en de heren Van 't Klooster, Janzen, Van Breemen, Hopster en dr. G. Mik. Inderdaad is ook de 'eerste burger' van Soest lid bij ons geworden, allen van harte welkom.

Terugblik op de vorige Zoys o.a. Tuinenburg
Het attenderen van wetenswaardige artikelen in andere bladen heeft al tot wat reacties geleid. Zo benaderde dhr. Jean Meerts ons met de suggestie dat Tuinenburg ook weleens "Het Hoge Huis" in het gebied van Laag Hees geweest zou kunnen zijn. Deze gedachte is zo gek nog niet omdat wel uit de bronnen gehaald is dat de Bisschop van Utrecht daar een rustpunt had op zijn route van Utrecht naar Eembrugge. Misschien komt er nog een vervolgonderzoek. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto