Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Uit de bladen

Ton Hartman

De Historische vereniging Soest / Soesterberg heeft met verschillende andere historische kringen en organisaties in de regio een ruilabonnement van hun ledenblad. Soms komen daarin Soest of (oud) Soesders tevoorschijn. De artikelen worden in deze rubriek alleen even belicht. Voor inzage van de oorspronkelijke verhalen bent u welkom op de 21e donderdag avond van de maand in Museum Oud Soest.

 

De Bewaarsman Hoogland
De leden van de Historische Kring Hoogland zullen vreemd opgekeken hebben toen ze de envelop openden wat normaal hun blad bevat. Dit keer (april 2012) zat daarin het blad "Ald Bakkefean", het blad van de Historische Vereniging Bakkeveen. De inhoud maakte meer duidelijk, het was grotendeels gevuld met levensverhalen van Hooglanders die in de jaren 50 van de vorige eeuw daar een nieuw bestaan hadden opgebouwd. Eén van deze pioniersechtparen was Kees van de Wolfshaar en Agnes Schothorst (19??-1996). Inderdaad kwam Agnes uit Soest, voor haar was de overgang naar een houten keet (vanwege de woningnood) aan een modderig zandpad zonder gas, water en elektra erg moeilijk.

De Kroniek Amersfoort
In het maartnummer 2012 een kleine vermelding van een huwelijk in Soest. De Amersfoortse portretschilder Thomas Jansz. van Veenendaell trouwde in 1655 met zijn stadgenote Suzanne Packou. Dat dit huwelijk in Soest voltrokken is zal wel te maken gehad hebben met een goede relatie met dominee Henricus Martinus ab Harlingen. Maar dankzij deze kunstenaar is het portret van een "echte 17de eeuwse inwoner van Soest" in het boek "Soest in de zeventiende en achttiende eeuw" terechtgekomen. 

Tussen Vecht en Eem
Het maartnummer 2012 heeft redelijke aandacht voor Soest. De Baarnaar Johan Hut belicht de woelingen in de protestantse kerk in het Eemland. Een prominente rol daarin speelt de Soester schoenmaker Jacob de Ruig, hetgeen hem zelfs de bijnaam 'Jacob de Geweldige' opleverde. Verderop in dit nummer ontrafelt Frits Booy de mythe rond het vermeende bezoek van Napoleon aan Eemnes, Baarn en Soest. In Baarn leefde deze veronderstelling erg sterk dankzij de geschiedschrijving van meester Pluim. Met andere literatuur heeft de auteur aangetoond dat Napoleon nooit van Amsterdam naar Amersfoort is geweest. Wel is de Keizer van Utrecht naar de Leusderhei gegaan voor troepeninspectie. De kortste weg zou dan de Wegh der Weegen door Soesterberg geweest zijn, maar waarschijnlijker zal toch langs de voor hem opgerichte Pyramide van Austerlitzgereden zijn.

Historische Kring Eemnes
In het eerste nummer van 2012 aandacht voor Toon Wortel, ook in Soest een bekende verschijning met zijn zelfgebouwde authentieke boerenwagens. Toon heeft ook meegeholpen aan de restauratie van de Utrechtse tentwagen van Museum Oud Soest. Verder een genealogie van de schoenmaker Toon Koppen (1924-2001) waaruit blijkt dat zijn betovergrootmoeder Cornelia Kok (1807-1874) uit Soest kwam. Zij was een dochter van Willem Rijksze Kok en Cornelia van Beek.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest




De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto