Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

In Memoriam Henk Gerth "Soester voor altijd"

Wim Peters

IN MEMORIAM HENK GERTH (1930-2012)

SOESTER VOOR ALTIJD staat op de kaart met de aankondiging van het overlijden van Henk Gerth, lid van onze vereniging en voormalig bestuurslid van de stichting Oud Soest (het museum).

Henk, geboren en getogen in Soest, behoorde tot het kleine gezelschap dat in 1980 het begin van onze vereniging heeft meegemaakt en van harte heeft ondersteund. Hij was toen bestuurslid van het museum, dat een klein jaar eerder was opgericht. In de loop van 1998 nam hij daarvan afscheid, maar bleef bij de beide instellingen betrokken. Hoe vaak vertelde hij niet aan wie het maar horen wilde waar hij was geboren en hoe hij op jonge leeftijd al zijn vader en moeder moest helpen bij het bezorgen van kruidenierswaren. Uiteraard, want Henk was een verwoed fotograaf, staat een foto uit 1939 van zijn ouderlijk huis aan de Laanstraat op de Beeldbank van het gemeente-archief. Hij zal die foto zeker niet zelf gemaakt hebben. Toen bij gelegenheid van het afsluiten van de 20"e eeuw in 1999 een boek met als titel "100 jaar Soest en Soesterberg in woord en beeld" werd voorbereid, zorgde Henk voor het geschreven commentaar. Met enige regelmaat wordt het boek als een zeker naslagwerk gebruikt. Vooral bij de voorbereiding van de Klitsavonden, waar Henk en zijn echtgenote Corry eigenlijk nooit ontbraken, kwamen de teksten goed van pas. Hij mocht dus vaak niet meedoen!

Omdat hij geïnteresseerd was in mensen kende hij vele Soesters en vele Soesters kenden Henk. Zijn niet aflatende belangstelling voor de geschiedenis van zijn geboorteplaats maakte hem tot een ware deskundige, die met enthousiasme kon vertellen over zijn woonplaats. Ontelbare malen toog hij met zijn verzameling dia's naar o.a. verzorgingshuizen. Zijn toelichting bij de vertoonde beelden leverden maar al te vaak weer een reactie op en dat commentaar wist hij op waarde te schatten.

Maar niet alleen de geschiedenis had zijn belangstelling. Ook voor de toekomst ruimde hij tijd in en zo was hij ongeveer 5 jaar lid van de gemeenteraad. En later was hij vele jaren fractieassistent. Ongetwijfeld heeft zijn inbreng in de discussie of Soest een eigen gemeentearchief zou moeten behouden of een verhuizing naar Amersfoort zou moeten voorstaan, een grote rol gespeeld. Het bleef Soest, en "zo hoort het ook", aldus Henk. Mede namens de Historische Vereniging was hij vele jaren lid van de Monumentencommissie.

In 1997 werd hij begiftigd met een Koninklijke onderscheiding; een tastbaar bewijs van dank van de Soester gemeenschap voor zijn niet aflatende vrijwilligerswerk. De lichamelijke beperkingen, waar hij in de laatste anderhalf jaar mee werd geconfronteerd, waren moeilijk, maar hij kon er mee omgaan vanuit de gedachte ik ga terug naar huis. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn.

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg en het museum Oud Soest zijn hem veel dank verschuldigd. Hij blijft dè Soester voor altijd.

Wim Peters

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto