Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Redactie van "Van Zoys tot Soest" wisselt

Redactie

De 'oude' redactie

"Zeventien jaargangen van "Van Zoys tot Soest "zijn er inmiddels uitgekomen. De eerste vijf onder redactie van de heer F.S.I Knaapen en de volgende twaalf heb ik verzorgd Eigenlijk veel te lang, want er moet nodig weer een nieuwe aanpak komen, maar ik deed het zo graag. Daarom heb ik besloten de redactie aan anderen over te laten en ik wens die opvolgers veel succes, en hetzelfde plezier dat ik er aan heb beleefd " Dat schreef Peter van den Breemer in de 17e jaargang nr. 4, voorjaar 1997.

Dezelfde situatie doet zich nu voor. Er wordt plaats gemaakt voor een nieuwe redactie. Ook de terugtredende redactie heeft met veel plezier inhoud gegeven aan van Zoys tot Soest, samen met een groeiend aantal personen dat artikelen over delocalehistorie heeft aangeleverd. Daar waren en zijn wij dankbaar voor. De nieuwe redactie wensen wij veel succes.

Redactiewisseling

De `nieuwe' redactie

Onderlaatst nam de redactie van "Van Zoys tot Soest" het besluit om na jaren trouwe dienst het ambt neer te leggen. Het bestuur van de Historische Vereniging Soest / Soesterberg vroeg aan een bestuurslid om een nieuwe redactie te vormen en ook te zorgen dat deze uitgave op tijd bij de leden bezorgd wordt. Zijn relaas volgt hieronder.

Mijn hemel, waar ben ik aan begonnen, dit was mijn reactie toen ik weinig respons kreeg op mijn verzoek om nieuwe redactieleden en kopij. Anderzijds was het nauwelijks bekend dat de 'oude' redactie gestopt was. Om een redactie op te volgen die ruim 15 jaar goed werk heeft geleverd is geen peulenschil. Maar goed, in het verleden heb ik weleens laten merken dat mijn ambities ook wel bij de redactie van de Zoys liggen.

Geschiedenis van dit blad

Bij de oprichting van de historische vereniging is tegelijkertijd besloten om een kwartaalblad uit te brengen. Tot nu toe is dat altijd gelukt, soms met een klein beetje vertraging, en soms ook wat dunner of een herhaling. De eerste eindredacteur was dhr. F.S.I. Knaapen met ondersteuning van E. de Bree en P. Siegers, 5 jaar lang vormde zij het redactieteam. Daarna was het de beurt aan dhr. P.J. van den Breemer die 12 jaar lang de scepter zwaaide over dit periodiek. Dat dit werk voor één persoon teveel is werd toen wel beseft, er trad weer een driekoppige redactie aan waarin Johan Hilhorst en Wim Peters ook zitting namen. Een jaar later sloot ook Wim de Kam zich hierbij aan. Totaal 60 edities van dit blad hebben ze grotendeels met zijn drieën geredigeerd, daarnaast hebben ze veel artikelen zelf geschreven. Ook het motiveren, corrigeren, afbeeldingen erbij zoeken heeft veel van hun tijd gevraagd. Soms teksten moeten afwijzen is geen dankbare opdracht. Aanleveren bij de drukker in het juiste stramien en daarna ook nog eens de verspreiding.. Maar als lezers hebben we altijd weer uitgekeken naar de `Zoys' die in de brievenbus gleed en genoten als we aan het lezen waren.

Toekomst

Het zal niet meevallen om het tot nu toe gehaalde niveau te handhaven. Gelukkig blijven WimRoutersen Piet van Elteren de vormgeving doen, ook met de keuze van beeldmateriaal zijn Piet en Wim aardig op de hoogte van materiaal wat her en der aanwezig is. Ook de regelmatige artikelschrijvers hebben alweer toegezegd om nieuwe bijdragen te leveren. Natuurlijk is de 'oude' redactie bereid om ons met raad en daad bij te staan. We streven weer naar minimaal een driekoppige redactie, voorlopig — naar ik hoop alleen dit nummer — moet u het even met mij doen. De 'series' die nu al in dit blad voorkomen willen we graag voortzetten. Dus als u nog een vereniging of organisatie belicht wilt hebben, de ruimte maken we daarvoor graag vrij. Ook de opmerkelijke krantenberichten uit vroeger tijden zullen nog wel eens als vulmiddel gebruikt worden. Een nieuw rubriekje zou kunnen worden "Uit de bladen". Met de bladen worden niet de roddelbladen bedoeld maar de publicaties van de andere historische en aanverwante verenigingen. Daarin zal dan wel Soest of Soesterberg moeten voorkomen en enigszins voor de lezer geschiedkundige nieuwswaarde hebben.

Tenslotte

Met alle hulp zal het zeker lukken, als vereniging hebben we al een mooie collectie foto's en documenten opgebouwd. Daarnaast is er in de krochten van het gemeentehuis van Soest een omvangrijk archief wat bijna onuitputtelijk is. We hopen dat de lezers het blad blijven waarderen en daarom; laten we maar met frisse moed beginnen. Traditiegetrouw is het voorwoord van de nieuwe jaargang voorbestemd voor de (nieuwe) voorzitter, dit houdt u tegoed tot het najaarsnummer. Uw voorlopige eindredacteur, Ton Hartman

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto