Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Nieuws 2018

Openstelling Archief en Bibliotheek HVS in Museum Soest 5 januari 2019
Publicatiedatum: 20-12-2018
Op zaterdag 5 januari 2019 zal de bibliotheek en het archief van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg weer te raadplegen zijn. Een van de bestuursleden zal aanwezig zijn om geïnteresseerde leden te begeleiden. De openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur De uitgebreide bibliotheek en het archief bevinden zich in de ruimten van Museum Soest, Steenhoffstraat 46 te Soest. Gezien de...

Lees het complete artikel


Laatste uitgave VZTS 2018 verschenen
Publicatiedatum: 20-12-2018
Afgelopen week is weer een nieuwe uitgave van het verenigingsblad "Van Zoys tot Soest" verschenen. Het winternummer 2018.  Hierin treft u de volgende artikelen aan: - Johan Grift (1885 - 1969) - Website Bidprentjes inwoners Soest - Duizend artikelen in "Van Zoys tot Soest - Exposities Museum Soest - Verschenen boeken - In Memoria van Piet van Elteren en Mevrouw Prof.Dr. Ina...

Lees het complete artikel


Klitsavond 15 januari 2019
Publicatiedatum: 13-12-2018
Op alweer de derde dinsdag van het nieuwe jaar (15 januari 2019) nodigt het Klitscomité u uit om op de jaarlijkse Klitsavond met koffie, thee en de bekende boerenjongens/meisjes, het nieuwe jaar 2019 in te luiden bij de HVS. Deze avond vindt wederom plaats bij de Vogelvrienden in het Desmond Tutugebouw aan de Molenstraat 8, ingang en parkeren via de Van Goyenlaan aan de achterkant van het...

Lees het complete artikel


Thema-bijeenkomst Soesterberg 19 december met pub-quiz
Publicatiedatum: 06-12-2018
Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend met een historisch karakter. De laatste thema bijeenkomst van dit jaar wijkt daar van af: nu op de derde woensdag 19 december, en niet in de ochtend maar in de middag. In plaats van een “praatje” over een thema is er nu een quiz met “plaatjes” over de...

Lees het complete artikel


Lezing 13 december verzorgd door Hans Kruiswijk
Publicatiedatum: 27-11-2018
Donderdagavond 13 december om 20.00 uur wordt in een van de ruimte van het Museum Soest de laatste kwartaalbijeenkomst 2018 georganiseerd. Voor deze avond is de dorpshistorices Hans Kruiswijk uitgenodigd een lezing, c.q. bijdrage te verzorgen. Hieronder geeft hij aan wat hij met de bezoekers wil delen rondom het thema "Wintertijd". Leden en niet-leden van de Historische Vereniging...

Lees het complete artikel


Thema-ochtend Soesterberg 28 november met als thema
Publicatiedatum: 16-11-2018
Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend met een historisch karakter. Het thema van woensdag 28 november is: “Terug naar school”. De bezoekers kunnen herinneringen ophalen aan de hand van vele beelden, van de scholen zelf, het onderwijs en de leermiddelen van vroeger, en natuurlijk veel oude...

Lees het complete artikel


In Memoriam Piet van Elteren
Publicatiedatum: 14-11-2018
IN MEMORIAM PIET VAN ELTEREN. Op de elfde november 2018, tijdens de herdenking van de 100-jarige wapenstilstand van WO1, overleed Piet van Elteren op 77-jarige leeftijd na een korte en heftige ziekte. Wij kennen Piet als een zeer consciëntieus mens, zeer bescheiden, altijd op de achtergrond, betrouwbaar, hulpvaardig en trouw aan zijn principes. Hij was een stille werker met een enorme inzet, en...

Lees het complete artikel


Lezing in Baarn over Ontwapening Duitse Wehrmacht in de regio
Publicatiedatum: 14-11-2018
Afgemarcheerd! Het verhaal over de ontwapening en de terugtocht van de Duitse bezettingstroepen in onze regio in mei 1945. Gebaseerd op gegevens uit het gelijknamige boek van Drs. Ronald Polak, uitgegeven door de Historische Kring Leusden.  Dit verhaal werd op 30 april van dit jaar geplaatst op Groenegraf.nl. en is ook te lezen via de septembereditie van de digitale nieuwsbrief van de...

Lees het complete artikel


Lezing over Gelderse Krijgsheer Maarten van Rossum
Publicatiedatum: 04-11-2018
Op dinsdagavond 27 november vanaf 19.30 uur houdt Sander Wassing een voordracht over de beruchte Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum. Hij verzorgt deze voordracht voor de Historische Kring Maartensdijk. Maar ook belangstellenden uit de brede regio van Gooi en Sticht zijn welkom. Maarten van Rossum is ook voor Soest geen onbekende krijgsheer. In 1543 heeft hij alvorens Amersfoort aan te vallen ook Soest...

Lees het complete artikel


Basiscursus archeologie
Publicatiedatum: 22-10-2018
Naerdincklant, AWN-afdeling 13, is van plan een Basiscursus Archeologie te organiseren. Ook leden en relaties van aanverwante organisaties als de Historische Vereniging Soest/Soesterberg zijn daarbij van harte welkom. In de bijgaande circulaire staat het plan van de cursus, die gegeven wordt op zes zaterdagen van 26 januari t.e.m. 13 april 2019. Het doorgaan van de cursus is...

Lees het complete artikel


31 oktober Themaochtend koffiegroep De Linde
Publicatiedatum: 17-10-2018
Thema-ochtend koffiegroep De Linde Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend. Het thema van 31 oktober is: “De weg van Soesterberg naar Soest”. Uit de beelden zal blijken dat die eeuwen lang bepaald niet over rozen ging. Het tracé is meerdere malen verlegd. Behalve de weg komt ook de bebouwing...

Lees het complete artikel


Soest en de Week van de Vrijwilliger
Publicatiedatum: 02-10-2018
De Gemeente Soest wil graag alle vrijwilligers van Soest en Soesterberg bedanken. Hiervoor heeft de gemeente Balans Buro Vrijwilligerswerk de opdracht gegeven om een ‘bedankactiviteit’ te organiseren. Van 8 tot en met 14 oktober 2018  is de week van de Vrijwilliger . Speciaal voor vrijwilligers  zijn er dan tal van activiteiten in Soest georganiseerd. Ook voor onze vrijwilligers...

Lees het complete artikel


Kwartaalbijeenkomst HVS / 27 september 2018
Publicatiedatum: 24-09-2018
Zoals u waarschijnlijk weet is vorig jaar het archief van de gemeente Soest verhuisd naar Archief Eemland in Amersfoort. Het bestuur van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft de vertegenwoordigers van Archief Eemland uitgenodigd u te informeren over de wijze waarop het archief van de gemeente Soest wordt beheerd. Ook zullen zij ons inlichten over de werkwijze en de dienstverlening...

Lees het complete artikel


Herfstnummer Van Zoys tot Soest verschenen
Publicatiedatum: 22-09-2018
Het Herfstnummer van VZTS is verschenen. Hoofdredacteur, Paul Verhoeven, heeft tezamen met verschillende schrijvers van artikelen en bijdragen weer gezorgd voor een altijd weer unieke uitgave van het verenigingsblad van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Deze keer bijdragen over: - Verdwenen Soest: pand Heideweg 52 - Vaststelling van de gemeentegrenzen van Soest in 1825 - Eerste...

Lees het complete artikel


26 september: Thema-ochtend in De Linde Soesterberg
Publicatiedatum: 14-09-2018
Elke laatste woensdag van de maand is er in de Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend. Na de zomerpauze gaat die op 26 september a.s. weer van start. We duiken deze keer dieper in de historie, namelijk de Franse tijd van 1795 tot 1813. Anders dan destijds bij de Duitse bezetting werden de Fransen in Nederland met open armen ontvangen door de republikeinen....

Lees het complete artikel


Hollands Historisch Festijn op 11 en 12 augustus in Den Haag
Publicatiedatum: 30-07-2018
Het bestuur van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg ontving onderstaande uitnodiging om het Hollands Historisch Festijn op 11 en 12 augustus te organiseren in Den Haag bij te wonen. Deze uitnodiging is speciaal bedoeld voor de leden van onze vereniging. Geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd dit weekend naar Den Haag af te reizen.   UITNODIGING Graag nodigen wij u en...

Lees het complete artikel


Uitreiking van de cheque van de RABO Clubkascampagne actie
Publicatiedatum: 21-07-2018
Donderdag 12 juli scheen niet alleen buiten de warme zomerzon, ook binnen in het RABO bankgebouw aan het Kerkplein 9 in Soest kwamen de denkbeeldige zonnestralen je tegemoet. De HVS was uitgenodigd om de cheque in ontvangst te nemen die in het kader van de RABO Clubkascampagne jaarlijks wordt uitgereikt aan organisaties die in de regio Amersfoort Eemland actief zijn op sportief, cultureel, museaal of...

Lees het complete artikel


De prijsvraag: Hoe kunnen we het erfgoed in de provincie Utrecht wereldberoemd maken?
Publicatiedatum: 01-07-2018
Doe mee met de prijsvraag die de provincie Utrecht organiseert onder de titel Utrecht Wereldberoemd. Onze provincie barst van de bijzondere geschiedenis, historische objecten en unieke verhalen. Sommige zijn bekend, denk aan de grachten van Utrecht, Nijntje of Paleis Soestdijk. Andere zijn minder bekend, zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Pyramide van Austerlitz. Dat is ons Utrechts...

Lees het complete artikel


Zomernummer VZTS verschenen
Publicatiedatum: 24-06-2018
Het Zomernummer van VZTS is verschenen. Een nieuwe hoofdredacteur, Paul Verhoeven, heeft weer gezorgd voor een altijd weer unieke uitgave van het verenigingsblad van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Deze keer bijdragen over: - De "eerste" steen van Huizen Sint Jozef (Ton Hartman) - Een historische parel op de Bunt (Paul Verhoeven) - Soester Natuurbad, theater van misplaatst...

Lees het complete artikel


Fietstocht 2018 op zaterdagmiddag 7 juli
Publicatiedatum: 24-06-2018
Op 7 juli a.s. vanaf 13.00 uur wordt de jaarlijkse HVS-Fietstocht georganiseerd. Er wordt gestart bij Museum Soest en gaat in oostelijke richting. Totaal route is zo'n 25 kilometer. Deelnamekosten bedragen € 6 per persoon. Uitgebreidere informatie en informatie over aanmelding treft u aan in bijgaande...

Lees het complete artikel


Kwartaalbijeenkomsten HVS / eerstvolgende 28 juni 2018
Publicatiedatum: 09-06-2018
Kwartaalbijeenkomsten Zoals in het Beleidsplan 2018 – 2021 is aangekondigd wil het bestuur elk kwartaal een bijeenkomst organiseren voor haar leden. Elke bijeenkomst heeft een (in)directe link met de historie van Soest. Voor 2018 zijn de volgende data gepland: Donderdag 28 juni Donderdag 27 september Donderdag 13 december Nadere berichten over het programma van 27 september en 13...

Lees het complete artikel


Gezocht: kandidaat bestuursleden en leden redactie VZTS
Publicatiedatum: 01-06-2018
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is dringend op zoek naar kandidaat-bestuursleden. Dit vanwege het vertrek van enkele bestuursleden de afgelopen jaren en het feit dat er niet direct opvolgers beschikbaar waren. Tijdens de laatste ALV is het nieuwe beleidsplan van de HVS vastgesteld en de verenigingen heeft nogal wat doelstellingen en plannen geformuleerd. Wanneer deze uitgevoerd moeten...

Lees het complete artikel


HVS doet ook dit jaar mee aan RABO Clubactie
Publicatiedatum: 01-06-2018
Rabobank  Amersfoort Eemland stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne.  Leden van de Rabobank mogen net als vorig jaar weer 5 stemmen uitbrengen op uw favoriete verenigingen of clubs, waarvan maximaal 2 op dezelfde club. De persoonlijke stemcode van de Rabobank wordt/is thuis gestuurd. Het bestedingsdoel van de HVS is dit jaar voor ons scholenproject: Het...

Lees het complete artikel


HVS vertegenwoordigt op de Ambachtenmarkt
Publicatiedatum: 07-05-2018
Donderdag 10 mei a.s. wordt de jaarlijkse Ambachtenmarkt gehouden in en om de historische Kerkebuurt. Ook dit jaar zal de Historische Vereniging Soest/Soesterberg weer met een stand vertegenwoordigd zijn. Aldaar natuurlijk verkoop van speciale historische uitgaven over Soest en Soesterberg. Bezoek de stand...

Lees het complete artikel


Beleidsvisie HVS 2018-2021 vastgesteld
Publicatiedatum: 01-05-2018
De Beleidsvisie van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april 2018 besproken en vastgesteld. Bijgaand de definitieve versie waarin alle opmerkingen tot en met de ALV zijn...

Lees het complete artikel


Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 april 2018 Update
Publicatiedatum: 19-03-2018
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg staat gepland voor dinsdag 3 april om 20.00 uur in het Gildehuis. Met de verspreiding van het Lentenummer van het verenigingsblad Van Zoys tot Soest is de agenda met stukken aan de leden verstuurd. Op deze vergadering wordt de Beleidsvisie 2018 van de Historische Vereniging Soest en Soesterberg besproken en...

Lees het complete artikel


Lentenummer Van Zoys tot Soest verschenen
Publicatiedatum: 18-03-2018
Het nieuwste nummer (het Lentenummer 2018) is afgelopen weekend verschenen. Het bevat weer een aantal bijzondere artikelen, zoals: - 150 jaar Huize Sint Jozef - De Postweg in Soesterberg (slot) - Berend Jan Boevink - Tammer, een Soesterbergse ondernemersfamilie - Huisartsen in Soest in de 20ste eeuw. Losse exemplaten zijn te koop bij de receptie van Museum...

Lees het complete artikel


Ledenraadpleging op 14 februari over Beleidsvisie Update
Publicatiedatum: 01-02-2018
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg wil voor de komende jaren het beleid in de vereniging vernieuwen en activeren. Hiertoe heeft onze voorzitter Martijn da Costa een beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2021 geschreven. Graag biedt het bestuur vanj de HVS leden de mogelijkheid om op het conceptplan te reageren. De bijeenkomst wordt gehouden op 14 februari 2018 om 19.30 uur in het...

Lees het complete artikel


Brongerslezing in Amersfoort geen inschrijving meer
Publicatiedatum: 01-02-2018
LET OP INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK   De Brongerslezing wordt dit jaar gehouden op 13 april a.s. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis beoogt een ontmoetingsplatform te bieden aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Zowel leden van de OVF als van de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden, de Historische Vereniging Soest-Soesterberg en de Historische...

Lees het complete artikel