Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

VZTS 2019-2024

ARTIKELEN IN DE UITGAVEN VAN ZOYS TOT SOEST 2018-HEDEN

De uitgaven van het verenigingsblad Van Zoys tot Soest over de periode 2019 tot heden zijn nog niet digitaal beschikbaar. Natuurlijk staan in deze recente uitgaven vele interessante artikelen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van de verschenen nummers. Elk nummer bevat natuurlijk ook een woordje van redactie, van het bestuur en in 2020 ook van de jubileumcommissie. Daarnaast zijn er ook reacties op eerder verschenen artikelen opgenomen. Deze vaste rubrieken zijn niet in deze inhoudsopgave opgenomen.

Losse nummers zijn nog steeds te bestellen door een mail te sturen aan het secretariaat van de Historische Vereniging: info@hvsoest.nl. Graag uw adresgegevens en de gevraagde uitgave aangeven. De kosten per nummer bedragen € 3,50 (uitgaven vanaf 1 januari 2023 € 5,00). De nummers vanaf het jaar 2021 zijn via de bestelsite te bestellen.

2019


LENTENUMMER

Soesters in het leger van Napoleon door Jan de Mos
Burgemeesters Soest in oorlogstijd door Dik Top en bewerkt door Paul Verhoeven
Mortiergranaat uit WO II gevonden door Ton Hartman
Belgische burgervluchtelingen in Soest door Aart Verhoeven
ZOMERNUMMER

Open Monumentendag 2019 door Paul Verhoeven
Van landarbeiderswoning tot landgoed “Beaulieu” door Ton Hartman
De verdwenen paardenslager door Martin Huizinga
Meester Moesveld, de eerste bevoegde Soesterbergse onderwijzer door Jan de Mos
De kachel in de raadszaal van Museum Soest door Wim de Kam
Soesterveen/Hees door Paul Verhoeven
50 jaar kerkzaal HH Petrus en Pauluskerk door René van Hal
Provincie Utrecht kent vanaf 2019 twee Brabantse gilden door René van Hal
Verschenen boekwerken: “In de maat uit de pas’ door René van Hal
HERFSTNUMMER

Zuivelfabriek De Soester door Paul Verhoeven
Zomers Buiten, vakantie- en rustoord in Soestduinen door Dik Top
De twintigste eeuw in het Soesterveen door Anton Roest
Bijzondere bewoners van het veen door Paul Verhoeven
Jaap Nooder, een actieve slager in Soesterberg door Jan de Mos
WINTERNUMMER

In Memoriam Frans Stokhof de Jong door Wim de Kam
Van bidprentjes tot dankbetuigingen door René van Hal
Kampoord in Soesterberg door Jan de Mos
Verdwenen panden langs de oude Rijksstraatweg door Soest, door René van Hal
Luchtbeschermingsdienst Soesterberg door Dik Top
Oorlogsdagboek van Tante Martha (1944-1945) deel 1 door Hans van Hees
Verdwenen Soest; bouwsels langs de Duinweg door René van Hal
Vaarderhoogte en omgeving rond 1960 door Steven Buijtenhuis
Verschenen boekwerken door René van Hal (Op de stoep van Soestdijk en het Soester Uitgaansleven).

2020


LENTENUMMER

Oorlogsboek van tante Martha 1944-1945 deel 2 door Hans van Hees
75 jaar bevrijding, de Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s door René van Hal
Aviateurs op Soesterberg die faalden door Jan de Mos
Zomaar herinneringen aan de oorlog van Hans de Beer door Jan Houben ism René van Hal
Generaal H.G. Winkelman (1876-1952) door mr. E.P. Stekelenburg
ZOMERNUMMER

Door Sparen Weldoen, RK Spaarbank in Soest 1918-1959 door René van Hal
Oorlogsboek van tante Martha 1944-1945 deel 3 door Hans van Hees
Jelis Baars, de verenigingen man door Dik Top
We zijn op zoek naar informatie over Henri Adrien Naber, natuurkundige en wetenschapshistoricus door Paul Verhoeven
HERFSTNUMMER

Project Plaatselijke Figuren door René van Hal
Egghermonde en de familie Tetterode door Jan de Mos
Drie generaties (hoef-)smid aan de Kerkstraat, deel 2 en slot door Henk Valkenet 8ism René van Hal
“Van wie bin jie der een”- Iets over de werkgroep Genealogie
Het mysterie-vliegtuig dat nooit vloog door Jan van Steendelaar
Verschenen Boekwerken, Maarten van Rossum, krijgsheer en bouwer door René van Hal
WINTERNUMMER

In Memoriam: Piet van Doorn door de Redactie
Drie generaties (hoef-)smid aan de Kerkstraat, deel 2 en slot door Henk Valkenet 8ism René van Hal
De kraamkliniek van Huize Nieuw-Mariënburg door René van Hal
Herdenking van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog door Jan de Mos
Heidewijck van de familie Pichot door Jan de Mos
Verschenen boekwerken: Soester iconisch bedrijven door René van Hal

2021


 LENTENUMMER

 Voorwoord van de redactie
 Berichten van het bestuur
 Van de Jubileumcommissie met uitslag Jubileum Fotowedstrijd
 Website Historische Vereniging Soest/Soesterberg
 Van Logement Ubbink tot Hotel Trier Soestdijk door René van Hal
 Met de muziek mee in Soesterberg door Jan de Mos
 Het verhaal van de familie Schimmel door Paul Verhoeven
 Verschenen boekwerken: Van huis uit Gereformeerd; Herdenkingsboek Wilhelminakerk door René van Hal

ZOMERNUMMER

Voorwoord van de redactie
Berichten van het bestuur
Activiteitenagenda HVS 2021-2022
Verdwenen Soest - het Spreukenhuisje
Soest op de provinciekaarten van Uitrecht uit 1850 en 1862
Tolwegen in Soest en Soesterberg in de 19e eeuw
Een opmerkelijke inwoner van Soest, dr H.A. Naber
Nieuwe aanwinsten HVS-archief, o.a. archiefoverdracht heer E. Heupers
Nieuwe themanummer over Bleekneusjes in Soest en Soesterberg
Oproep: het Nederlands Instituut vvoor Kunstgeschiedenis zoekt helpende handen

HERFSTNUMMER

Voorwoord van de redactie
Berichten van het bestuur
Nu te zien in Museum Soest
Soester bekkesnijders
Op zoek naar de eerste bewoners van villa De Buitenplaats
Fraude en verduistering bij de Soester Bankvereniging
Buitenplaats Nieuwerhoek
Wandelen in 't Gooi
100ste geboortedag van Piet Ekel
Historische Cafés HVS weer van start
Wetenswaardigheden

WINTERNUMMER

Voorwoord van de redactie
Berichten van het bestuur
Nu te zien in Museum Soest
Van melkventer naar drankslijter: de opmerkelijke carrièreswitch van Jan van den Breemer - Jan de Mos
Gerrit Govaars, eerste Heilsoldaat in Nederland - Jan van Steendelaar
Historische kaarten uit de archieven van de gemeente Soest - Ton Hartman
Buitenplaatsen Schoonoord en Colenso - Jan de Mos ism René van Hal
De tolboom op de Veenhuizerweg - Kees Floor
Boekbespreking "Zuilen zonder lasten" - René van Hal

2022


LENTENUMMER

Voorwoord van de redactie
Berichten van het bestuur
Het 1ste Voertuigenpark Soesterberg "De Dump" 
Historische Cafés weer van start
Van boer naar Klein Middelwijk; het Soester boerenleven door de ogen van Gerard Hilhorst
Een Kuyperkaartje van Soest uit 1888
Van buurtwinkelier tot supermarkt; 70 jaar geschiedenis levensmiddelenhandel in Soest
Boekbespreking "Soester iconische Bedrijven deel 2"
Persbericht: Lex Bergers en Pater Beijer gestart met deel 3 Soester iconische bedrijven
Nu te zien in Museum Soest

ZOMERNUMMER

Voorwoord van de redactie
Berichten van het bestuur
Open Monumentendagen 2022
Buitenplaats Vredehof en haar bewoners
Huize Buitenzorg en haar bewoners
historische Cafés najaar 2022
Nu te zien in Museum Soest
Boekbespreking: Biografie van een korenmolenaar

HERFSTNUMMER

 Voorwoord van de redactie
 Berichten van het bestuur
 Rectificaties
 Nu te zien in Museum Soest
 Afscheid van een archiefmedewerker - interview met joop Akker
 Website HVS uitgebreid met overzicht onderduikadressen
 Een eeuw christelijk onderwijs in Soesterberg
 Open Monumentendagen 2022
 Historische Cafés najaar 2022

WINTERNUMMER

Voorwoord redactie
Berichten van het bestuur
Nu te zien uin Museum Soest
Het Stichtse Lijntje
Historische Cafés
Een eeuw katholiek onderwijs in Soesterberg
Boekbespreking: Soester Mannenkoor Apollo
Vacatures binnen de HVS

2023

LENTENUMMER

Voorwoord redactie
Berichten van het bestuur
Cecilia Salomons - een voorbeeld van hoe het enkele Joodse dorpsgenoten is vergaan
Wie was toch die NSB-burgemeester van Soest
HVS krijgt het videoarchief van Herman van Dam in bezit
Pastoors in Soesterberg (1)
Het bidprentje Mattheus Johannes van Dashorst uit 1826
Verdwenen Soest - De Friese bakkerij Klaibeda
Nu te zien in Museum Soest
Agenda activiteiten HVS

Zomernummer

Voorwoord redactie
Rectificatie oudste bidprentje van Soest
Berichten van het bestuur
Invalkrachten gezocht
"Zo ging dat!" Het verhaal van Greet Brouwer-Traa
Boekbespreking: Soester iconische bedrijven 3
Pastoors in Soesterberg (deel 2)
Nieuwe aanwinsten
Een trouwbijbel uit 1925
Verdwenen Soest: Villa Oranjehof
Nu te zien in Museum Soest
Agenda activiteiten HVS

Herfstnummer

Voorwoord redactie
Berichten van het bestuur
Oorlogsverhalen
Boekbespreking: Dijssel Tankwagens en Speciale Voertuigen
Pastoors in Soesterberg (deel 3 slot)
Een liefdesgeschiedenis in het oude Soest
​​​​​​Nieuwe aanwinsten
Verdwenen Soest: café De Laatste Stuiver
Nu te zien in Museum Soest
Agenda activiteiten HVS

Winternummer

Voorwoord van de redactie
Berichten van het bestuur
Vosseveld tijdens de Tweede Wereldoorlog
Boekbespreking: Soester iconische bedrijven 4
Excursie naar Monnickendam
Glorietijd Boltini in Soesterberg
Verdwenen Soest: de muziektent
Werkgroep Genealogie: speuren in je familiegeschiedenis
Vijftig jaar KLM-torens in Soest
Nu te zien in Museum Soest
Agenda activiteiten HVS

2024

LENTENUMMER

Berichten van het bestuur
De "Franse tijd" in Soest en omgeving 1811-1814 door Henk van den Boomgaard
Glorietijd Boltini in Soesterberg (slot) - Jan de Mos
Verdwenen Soest: Muziektent Soesterberg - Jan de Mos is.m. René van Hal
Aanwinsten HVS - René van Hal
Nu te zien in Museum Soest
Agenda activiteiten HVS

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto