Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Van Zoys tot Soest

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Soest - Soesterberg (HVS) een eigen blad uit onder de titel "Van Zoys tot Soest". In dit blad staan regelmatig verhalen over genealogie, dus verhalen over de geschiedenis van Soester families. Naast deze verhalen komt u in dit blad ook verhalen tegen over bijzondere personen en belangrijke (historische) gebouwen en monumenten.

In het herfstnummer 2017 (jaargang 38 nr. 2)  zijn de volgende artikelen opgenomen:

 • Voorwoord van de redactie
 • Berichten van het bestuur
 • Brievengaarders in Soesterberg
 • Humanitair Van der Huchtonderwijs
 • De kleding van het Soester gilde door de eeuwen heen
 • Rijwielhandel Joh. Vervat uit Soestdijk
 • Straatpraat
 • De Schellebellen en Paula van Alphen
 • Terugblik op vorige nummers
 • HVS fietstocht op 8 juli 2017

Eerdere bijzondere publicaties die zijn verschenen:

 • Uit de geschiedenis van Soest deel 1 - Nederduitsch-Hervormde Gemeente, door ds J.J.Bos.
 • Uit de geschiedenis van Soest deel 2 - Oude Ambachten, door Engelbert Heupers.
 • Uit de geschiedenis van Soest deel 3 - De Petrus en Paulusparocjie, door F.S.I. Knaapen.
 • Soest Monumentaal, 110 monumenten in Soestdijk, Soest, Soest Zuid, Soestduinen en Soesterberg, met gedichten van Jan Visser.
 • Paleis Soestdijk en zijn bewoners, door J.W. van Steendelaar.
 • Door de Kroon geketenden (200 jaar burgemeesters van Soest), door Wim de Kam.
 • Laag Hees verkend - 2004, door R.H. Kruiswijk, J.J. Meerts en J. v.d. Poll.
 • Het moest leuk toeven zijn in Soest, door W. de Kam en R.H. Kruiswijk.
 • Groeistappen en -stuipen - 100 jaar ruimtelijke ontwikkeling van Soest en Soesterberg, door Wim de Kam e.a.
 • Soest in de 17e en 18e eeuw, door Gérard Derks en Mieke Heurneman.
 • Beeldende Kunstgeschiedenis 20ste eeuw Soest/Soesterberg door Wim de Kam en Frans Stokhof de Jong.

Nadere informatie over de inhoud van de diverse jaargangen van het blad Van Zoys tot Soest kunt u verkrijgen via de trefwoordenindex. In het alfabetische register vindt u de onderwerpen met daarachter de jaargang en het nummer van die jaargang terug. BV 19/3 = 19e jaargang nummer 3. Nog een voorbeeld 28/3 = 28e jaargang nummer 3. Van de tijdschriften tot en met 2006 zijn de meeste artikelen gedigitaliseerd. Als u de volledige tekst van de artikelen wilt bekijken, klik dan hier. U moet dan invullen het tijdschrift 'Van Zoys tot Soest' en vervolgens de titel van het artikel.

Heeft u interesse in een bepaald artikel uit één van de jaargangen die niet is gedigitaliseerd, dan kunt u terecht bij de bibliotheek in het museum Oud Soest.

Het redactieadres van het blad "Van Zoys tot Soest" is Ton Hartman, Birkstraat 109, 3768 HD te Soest, telefoon 035-7851770, e-mailadres ton.hartman@telfort.nl