Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Weteringpad'

Doorn-Kaats van, A Track 4In 1950 getrouwd. Gaan wonen aan Weteringpad (waar nu bedrijven staan).
Man was destijds melkrijder. Daarnaast bij huis: houden van kleinvee.
Zes kinderen zijn er geboren
  • Rijk - heeft nu veevoederverkoopbedrijf aan Birkstraat
  • Ria - is actief bij Katholiek vrouwengilde en bij Radio Soest
  • Henk - heeft autobedrijf gehad aan de Laanstraat
  • Adrie - heeft gewerkt op Nieuwenoord (zwakzinnigenzorg)
  • Toon - heeft houtbedrijf aan de Koningsweg
  • Germa - de jongste.

Ondernemingszin bij gezinsleden komt zowel van vader als moederskant.
Na 12 jaar gewoond te hebben aan Weteringpad verhuisd naar Dorresteinweg 72.
Huis staat er nog tussen Vaarderhoogt en bedrijf Van Strumpel. Op het erf ook nog een schuur verbouwd tot woning. Drie van de kinderen hebben daar eerst gewoond en zijn vanaf die plek ook hun bedrijf gestart (Rijk, Henk en Toon). Aanvankelijk hebben er Italiaanse gastarbeiders afkomstig uit Sardinie gewoond die werkten bij Polynorm te Bunschoten.

Hofslot van, W Track 1Geboren 10 juli 1937. Boerderij door grootvader gebouwd in 1891. Vroeger heeft er waarschijnlijk een soort landhuis gestaan. Toen in 1974 een nieuwe ligboxenstal werd gebouwd kon de gracht ( aan het profiel van de grond) worden herkend. Toen gas- en waterleiding werd gegraven zijn er ook fundamenten ontdekt en scherven van plavuizen gevonden. Ook bij het graven van zinkputten stuitte men op fundamenten.

Smits-Smit,C.M. Track 1Geboren in 1916 in klein boerderijtje aan de Klaarwaterweg tegenover het witte boerderijtje (van Kok) dat er nu(2000) nog staat op de hoek van de Klaarwaterweg-Gerrit v.d.Veenstraat.
Vader kwam uit Weesp. Was daar bakker maar wilde gaan boeren. Het land liep van wat nu de Wijnand Toplaan heet tot aan het Oude Grachtje. De Klaarwaterweg was een modderige weg waar geen verharding was. Als de mensen uit het veen kwamen, kwamen ze soms de deur van de boerderij aan de ene kant binnen om er aan de aan de andere kant weer uit te gaan. Ondertussen had men wel gerookt. Want op de hilt (de ruimte boven de koeien) lag takbak (pruimtabak en rooktabak). In 1921 is boerderijtje verkocht. Toen verhuisd naar Weteringpad. Daar kwam volgens het verhaal van moeder Smit altijd een oud vrouwtje met kruiwagen vol keukengerei langs. Dat was Nijntje Poelewijn uit Amersfoort. Zwervers sliepen in hooiberg. Vervolgens heeft vader bakkerij gekocht aan de Ringweg.