Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Schilder'

Dorrestein van, J.H.E. Track 2Beroep van vader was, schilder. Daarvoor was hij 2 jaar bakkersknecht bij bakker Kalveen die zat aan het Kerkpad ( de Kuil) en was opvolger van Schoppenhauer. Zijn opleiding als schilder genoot hij bij de plaatselijke schildersbazen, o.a. Kraats en Schele Piet ofwel Butzelaar de vader van de bekende Soester kapper-prins carnaval. Letters en decoratiewerk leerde hij bij Alders. Die had een atelier aan de Lange Brinkweg. Deze Alders en opa Horvers verzorgden vele toneeluitvoeringen in Soest. Alders voor de regie en het toneeldecor. Opa Horvers de muziek en teksten. Toen vader een eigen bedrijf had nam hij op zijn beurt zijn vroegere leermeester Butzelaar bij hem in dienst.
Het ouderlijk huis was vrij groot. Je kon er met 11 personen goed wonen. Eigenaar mevr. Koster vroeg vijftig gulden per maand. Later toen de gemeente het kocht was het gratis wonen. Toen de kinderen het huis uit waren en ouders naar Honsbergen zijn verhuisd heeft Ton Pauw er nog gewoond.
Eerst op de bewaarschool geweest. Deze stond tegenover de St.Jozefmeisjesschool. Beide scholen werden gerund door de zusters van Onze Lieve Vrouw. Eerste lagere school was de Bonifaciusschool aan de Steenhoffstraat. Toen de oorlog kwam werd de school gevorderd door de Duitsers. Als gevolg daarvan geen vijfde en zesde klas gehad. Nu zitten kleinkinderen op de Bonifaciusschool.. Dat is dan de vijfde generatie omdat opa Horvers daar onderwijzer was. Hoofd van de school was dhr.Luijpen, later Kloppenburg, verder de meesters Taris, van Elmpt, Jansen, Kerkhof en juffrouw van Hattum Klasgenoten waren bekende Soester namen als: Wim van Asch, Grift Huurdeman, Ben Schalkwijk, van Fulpen, Steenkamp, Uijland, de Bruin, v.d. Lugt. Er waren meet kinderen uit Soest-Zuid en het Veen in de klas. Spelen met jongens uit de buurt als Jan v.d. Flier, zoon van de hoofdonderwijzer van de School met de Bijbel. Deze school stond precies achter ouderlijk huis. Als daar de school begon waren zes klassen psalmen aan het zingen. Een leeftijdgenoot van Immerzeel. Daar speelde ik ook mee.