Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Rentmeester wilhelm'

Insinger, J.H.O Track 14 (md2 - 6)Rentmeester Wilhelm in dienst bij vader en bij hem. Was vroeger leider van kampeercentrum. Woonde op Hoefslag. Moest zorgen voor pachtinning bij boeren. Vader had conflict met boeren. Lag vanwege de Pachtwet ook overhoop met overheid. "Je moet 4-dimensionaal denken, en dat kon vader niet". Toegepaste bedrijfspsychologie en filosofie.