Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Meisjesschool'

Dijssel-van Asch v.d., R Track 2Behalve de lagere school werd ook de naaischool bezocht naast het klooster. Na school was het eerst thuis helpen.( verstellen van overall’s en manchesterbroeken. Vervolgens werd een “dienstje”genomen. Eerst bij de fam Spranges aan de Aldeck Pyrmontlaan. Daarna bij de fam.Vreede aan Julianalaan en tenslotte bij fam. Maree van drukkerij Practicum aan de Molenstaat. Op dat laatste adres acht jaar gebleven. Handballen bij Crescendo.

Koot, J (mevr) Track 2In 1937 verhuisd naar Klaarwaterweg. Daar 2 jaar gewoond. Toen werd vader filiaalhouder in Zundert (1939). In 1940 ( wegens heimwee moeder) teruggekeerd naar Soest. Een half jaar ingewoond bij fam.v.d. Lugt aan de Klaarwaterweg, Daarna gaan wonen aan de Kolonieweg. De meisjesschool in het St.Jozefgebouw bezocht. Aanvankelijk (tijdens de oorlog) niet over De Eng naar school maar via Veldweg en rijksstraatweg. Toen na de oorlog de Eng weer open was samen met Annie Wolfsen aan de Molenweg naar school. Verhaal over bezoek school met jongensfiets. Dar mocht niet van hoofdzuster Imelda. Andere zusters waren o.a. zuster Foca, zuster Andrea en zuster Gertrud.
Klasgenoten: Annie Brouwer van Piet Brouwer (woonde op boerderij waar nu De Sprong zit), Annie van Klooster, Elly Stalenhoef, Rini Willemse, Jopie Munster.
Gespeeld (hoepelen, knikkeren) werd meestal gedaan met kinderen van de Kolonieweg. Vriendin was en is Ria Roest die woonde aan het Oude Grachtje. Dat was dochter van Willem Roest die woonde naast oom Ries van Breukelen.
Redelijk vrije opvoeding in jeugd. O.a. redelijk vrij gelaten in kerkgang.

Verlaan-de Bruin Track 2De meisjesschool bezocht . Zuster Gerturd, zuster Foca, zuster Frederica en Zuster Agnesa waren onderwijzeressen. Daarnaast was er een juffrouw Wilderbeek. Klasgenoten waren o.a. Annie Sukkel, Marie Hilhorst, Jos Strave, Nel van Hees, Riek Logtenstein.
Na lagere school naar de naaischool 2 jaar. Vervolgens een dienstje bij fam. De Vries aan de Parklaan. In de vrije tijd bij de katholieke actie handwerken.
Op de boerderij ook geholpen met koeien melken toen de oudste broer ging werken bij de voedselvoorziening.