Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Mariaschool'

Daatselaar-Couwenberg van,C Track 1In 1920 in Soest komen wonen op het adres Veenhuizerstraat 49a. Veenhuizerstraat was toen nog een zandpad. De Beetslaan noemden ze het zwarte pad. Vader was onderwijzer aan de Mariaschool (1e of 2e klas).
Herinnert zicht nog het opknappen van de Koninginnelaan (vroeger Veenuizerstraat). Bij de opening van de vernieuwde Koninginnelaan mocht zij de schaar aanbieden aan de burgemeester (zie foto op blz. 40 van het boek 100 jaar Soest en Soesterberg in beeld van Gerth en Piekema). Haar vader zat in het feestcomite.
Bezocht aan de Mariaschool.

Doorn-Kaats van, A Track 1Geboren in boerderijtje aan de Laanstraat(in 1996 afgebroken) Vader had slepersbedrijf (3 paarden). Vierde uit groot gezin (14 kinderen). Foto (toen ze 3 jaar was) opgenomen in boek: 100 jaar Soest/Soesterberg in woord en beeld. Spelletjes: vliegeren. Door vader zelf gemaakte vliegers van kranten met houtjes gemaakt van vlierstruikenhout. Verder tollen, knikkeren en tuwtje springen. Vanaf Laanstraat zicht over weilanden in Soesterveen tot aan boerderij van Floot (tegenover Vaarderhoogt).
Naar Mariaschool op klompen. Vriendinnen: Tonnie Hom en Rietje Bemer. Hoofd van de school was meester Pieper. Later meester Nijhuis. Geweldige onderwijzeres van juffrouw Ortt. Was van Duitse afkomst. Woonde samen met zus aan de Van Stralenlaan.

Hoed v.d., W Track 3Onderwijzend personeel Mariaschool (meesters Pieper, Schalkwijk, Couwenberg en juffrouws Ortt en Jansen). Meester Pieper en juffrouw Ortt waren erg streng en gebruikten het lineaal wel eens als latje op iemand op de vingers te tikken. Voordat er naar school werd gegaan moest er vaak melk worden uitgevent op de Beetsstraat. 's Avonds thuis had iedereen zín eigen taak. Er moest o.a. geholpen worden bij het karnen van de melk.
In Soesterveen werd gevist en gezwommen in de zwemkom van de gebr.Swager. 's Winters was het schaatsenrijden op het Pluismeertje of in de kom bij Insinger.
Herinneringen aan de eerste communie.
Na lagere school korte tijd gewerkt bij groenteboer Kaats aan de Van Stralenlaan. Daarna op 12 jarige leeftijd met vader mee in de bouw.

Roest, A Track 1Het boerderijtje aan de Oude Gracht nr.10 heeft gestaan op de plek waar nu(2003) de zogenaamde KLM-flats langs de Koningsweg staan. Het Oude Gracht liep langs het eind van de Smitsweg en Klaarwaterweg in de richting van de Veenhuizerweg. Een aftakking kwam uit bij de plek waar de kinderboerderij is en het einde van de Clemensweg.
Opa Roest heeft voor zín trouwen gewoond op de Soesterbergsestraat op de plek waar nu in Soest Zuid de ABN-bank staat.
Het was een kleine boerderij(keuterboertje) met 6 a 7 koeien, wat varkens en kippen en enig bouwland.
Elke morgen en avond, maar ook tussen de middag moest een half uur worden gelopen naar de Mariaschool.
Verhaal over eten: roggebrood, papstip (een soort zelfgemaakte saus) en briezak (karnemelk met boekweit)

Willemse, W Track 2Herinnering aan Mariaschool (onderwijzers: Couwenberg, van Alphen, Jansen, Ruptert, Schalkwijk). Bij pastoor op jongenskoor. Vader was penningmeester van land- en tuinarbeidersbond.
In de vijfde klas gegaan naar Bonifaciusschool want toen weer teruggegaan naar grootouders aan de Lange Brinkweg (onderwijzers:Kloppenburg, Taris, van Elmpt, Luif).
Met meester van Elmpt de polder in. In De Eem hout verzamelen (dat aanspoelde aan de oevers) ten behoeve van het stoken van het fornuis.
Herinnering aan bedrijvigheid bij Zwarte Willem (opslagplaats van zand en grind bij de Melm).