Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Lommerse'

Willemse, W Track 6Kerkelijk zeer actief. Sinds 1955 koster in Heilige Familiekerk. Aanvankelijk samen met Ben v.d. Linden.
Verhaal over bankenpacht. Pastoor Lommerse bedacht rode lampje: als dat brandde waren alle plaatsen vrij.
Met Gilde naar Rome geweest. Onder de indruk van de St. Pieter en Sixtijnse kapel. Meester Taris vertelde vroeger over Michelangelo. Nu met eigen ogen gezien!
Economische vooruitgang vindt hij geweldig. Kerkgang in vergelijking met vroeger in het algemeen veel minder.