Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Kerk'

Akkermans, S Track 3Thuis 3 geiten, 2 varkens, 40 kippen 100 vlaamse geuzen.
In 1961 gaan wonen op Hobbemaplatsoen. Elke zondag naar kerk aan de Julianalaan. Veel gedaan als jeugdleider bij buitenkerkelijke jeugd.

Ekel, P Track 4Herinnering aan hoofd van de school, de heer Veenstra. Zorgde ervoor dat "bestedelingen" in Soest werden geplaatst. Daar was iets aan te verdienen. Herinnering aan oprichting en onthulling Emma-monument. Onderwijzers en onderwijzeressen waren in die tijd o.a. Andries v.d.Weert, mevr.de Ruiter-Kraaikamp, mevr.Dini Brinkgreve (kinderboekenschrijfster), dhr.Hoek, dhr. Van 't Hof)
Bij jubileum van Veenstra met de hele school naar het gebouw Religie en Kunst aan de Rembrandtlaan. Daar eerste toneelrol gespeeld als levend beeld in stuk van Tomkins.


Ekel, P Track 3Bezocht openbare school aan de Kerkstraat naast De Gouden Ploeg. Herinnert zich nog dat achter in de tuin van de school een podium werd opgericht waar Conny Vonk optrad. In en rond De Gouden Ploeg was veel vertier. Waar vertier was daar was ook Peter v.d. Breemer in de buurt. Op het weiland van Peter v.d.Breemer werd altijd gevoetbald met Bertus en Joop Entrop en de jongens van v.d. Kooij. V.d.Kooy had trouwens ook een café (De Wacht) op de hoek van de Stationsweg. Herinnering aan postbode Schaap aan het Schapendriftje. In oude linde van de kerkebuurt vaak gespeeld.

Hilhorst, G Track 3Na schooltijd moesten er thuis klusje worden gedaan. Gevoetbald werd er op de plek waar nu het winkelcentrum Hartje Zuid is. Als jongen meer betrokken bij Petrus en Pauluskerk vanwege de school. Later – toen los van de school – meer betrokken bij Heilige Familiekerk. Daar eerste communie gedaan en als misdienaar opgetreden. Vader was armmeester bij Heilige Familiekerk. Herinnering aan de bouw van de Heilige Familiekerk en aan pastoor Lommerse.
De eerste jaren van de oorlog gingen feitelijk een beetje aan Gijs Hilhorst voorbij. Hij herinnert zich een opslagbarak van de Duitsers op de plek waar nu de Jacobstraat is. Daar waren aardappelen opgeslagen. Als er zo’n wagen met aardappelen kwam dan probeerden we verkeerde luik te openen. Er was een oude militair van Oostenrijkse origine en dat was een bezadigd man. Tegenover Zonnegloren was de Duitse keuken. Daar werd ook wel naar toegegaan om wat te eten. Vader Hilhorst is een keer opgepakt en afgevoed naar Hoevelaken.

Hilhorst, G Track 6Daarna zaak vader overgenomen. Veel veranderingen in smederij. Veel werkzaamheden als toeleverancier van de bouw (spanten, hekken). Samen gewerkt met broers (25 jaar). Zaak Schoutenkampweg 42 - ruimte werd te krap. Verhuisd naar bedrijventerrein. De zaak Hilhorst metaal B.V. is uiteindelijk verkocht (nu bedrijventerrein Nieuwegracht). De drie dochters wonen in directe omgeving.
Als stoker gewerkt op Willebrordusschool. Ook actief in de kerk als collectant. Jaren in charitas gezeten
Veranderingen in katholieke kerk.

Hoef v.d., G Track 1Geboren in 1918 op het tweede weteringpad, een zijpad van de Laanstraat in de voorkamer van de woning van Eefje Vlug. Er heerste na de eerste wereldoorlog woningschaarste. Ouders hadden een kamer gehuurd van Eefje Vlug. Na ongeveer 2 jaar verhuisd naar noodwoningen in het paardengat achter de openbare school aan de Beetslaan. Dat is niet hetzelfde paardengat als waar later het tenniscomplex aan de Schrikslaan is aangelegd. Geinterviewde heeft overigens dat laatste paarde gat nog als grote zandkuil gekend. In noodwoningen woonde ook Jantje Dorrestein (Wistniet), die 24 kinderen had. De bijnaam “ wist niet “ had betrokkene gekregen omdat hij niet wist hoe die aan zoveel kinderen kwam.
Toen hij (v.d. Hoef) later op de Molenstraat kwam te wonen (in het dubbele pand – zelf gebouwd – naast de villa Majella) kwam de hele familie “Wist niet” zondags langs naar de kerk Later zijn (door v.d.Hoef en Stam) woningen op de Molenstraat gebouwd tussen de plaats waar de Windhond heeft gestaan en de villa Majella.
Na een paar jaar in noodwoningen aan de Beetslaan te hebben gewoond, verhuisd naar woningen van Patrimonium aan de Nieuweweg. Dat was toen een klein klinkerstraatje. Onbezorgde jeugd. Speelde o.a. bij stationnetje Soest Zuid (dat toen richting Kolonieweg lag) en bij het kerhofhuisje van het Mollenkerkhof.

Hoef v.d., G Track 5Daarna liep je niet meer echt vrij uit. Noemt dokter Donker als iemand met NSB-neigingen. Opgepakt en ondergebracht in oude kazerne. Gedwongen op het kamp te werken. Gezien hoe mensen in elkaar werden geslagen. Was niet vol te houden. Toen gelukkig weg kunnen gaan. Net als buurman Jan Kuipers (zoon van stoffeerder aan de Prins Bernhardlaan) kunnen komen bij de luchtbescherming. Moest zich melden op gemeentehuis bij jhr. Brandeler (woonde vlak bij cafe De drie sneetjes). Piketdienst, ’ s nachts op de Lange Brinkweg. Herinnering aan neerstorten vliegtuig bij Talmalaan. Was toen vrij en is samen met van As, stukadoor, als een van de eerste naar plek des onheils gegaan.
De avonden tussen het tiende en twintigste jaar werden doorgebracht met catechisatie, knapenkoor, zangvereniging, avondschool en veel lezen. Bovendien vond er overgang plaats van Gereformeerde Kerk naar Apostolische Kerk waar driemaal dienst was ( tweemaal zondags en eenmaal donderdagavond)

Koot, J (mevr) Track 2In 1937 verhuisd naar Klaarwaterweg. Daar 2 jaar gewoond. Toen werd vader filiaalhouder in Zundert (1939). In 1940 ( wegens heimwee moeder) teruggekeerd naar Soest. Een half jaar ingewoond bij fam.v.d. Lugt aan de Klaarwaterweg, Daarna gaan wonen aan de Kolonieweg. De meisjesschool in het St.Jozefgebouw bezocht. Aanvankelijk (tijdens de oorlog) niet over De Eng naar school maar via Veldweg en rijksstraatweg. Toen na de oorlog de Eng weer open was samen met Annie Wolfsen aan de Molenweg naar school. Verhaal over bezoek school met jongensfiets. Dar mocht niet van hoofdzuster Imelda. Andere zusters waren o.a. zuster Foca, zuster Andrea en zuster Gertrud.
Klasgenoten: Annie Brouwer van Piet Brouwer (woonde op boerderij waar nu De Sprong zit), Annie van Klooster, Elly Stalenhoef, Rini Willemse, Jopie Munster.
Gespeeld (hoepelen, knikkeren) werd meestal gedaan met kinderen van de Kolonieweg. Vriendin was en is Ria Roest die woonde aan het Oude Grachtje. Dat was dochter van Willem Roest die woonde naast oom Ries van Breukelen.
Redelijk vrije opvoeding in jeugd. O.a. redelijk vrij gelaten in kerkgang.

Kortekaas, N Track 7Groot gezin, 9 kinderen ( 5 dochters en 4 zoons).
In 1938 door pastoor gevraagd organist te worden in Willebrorduskerk. Orgelles bij Hans Scheiffer. Later toen het te druk werd heeft Jan Pijpers het overgenomen als organist.

Kuiper, J.W. Track 4Actief geweest als diaken in de Julianakerk. Liefhebber van polder. Herinneringen aan overvaren bij Zwarte Willem Bekend waren ook Karel I in Gekke Gradda. Huidige tijd is niet te vergelijken met vroeger. 'Je moet alles in zijn tijd zien'

Kuiper, J.W. Track 3Van oorsprong gereformeerd maar staat positief tegenover fusie met Hervormden en Emmakerk bevalt prima. Is actief geweest in sportvereniging Olympia (als wedstrijdcommissaris en penningmeester). Avonden in hotel Eemland en uitvoeringen in openluchttheater. Is na 25 jaar gewerkt te hebben bij de firma van Breukelen ook nog 10 jaar beheerder geweest van sporthal.

Logtenstein van, R Track 312 jaar misdienaar geweest. O.a. in kapel in het nonnenklooster, maar ook bij begrafenissen en huwelijken.
Na Ulo nog op HBS geweest maar dat werd geen succes. Daarna HTS in Hilversum bezocht (elektrotechnicus). Stage gelopen bij Schoenmaker.
Militaire dienst doorgebracht bij de Luchtmacht (veel gewerkt met zendapparatuur en antennes) Standplaats in Zeist. In die periode zijn vrij snel achter elkaar moeder en vader overleden.
De eerste echte baan was bij het bedrijf Foxboro die een elektronische productiefabriek ging opstarten.

Morsing, J Track 4Van fotograferen ook hobby gemaakt. Materialen konden goedkoop via bedrijf worden verkregen. Van 1982 tot 1992 productieplanner bij DALCO. Toen is bedrijf overgenomen door Kodak en is hijzelf met VUT gegaan. Twee dochters hebben ook gewerkt bij DALCO.
’t Hart was een gezellige buurt. De kinderen hebben Mariaschool bezocht. Altijd actief betrokken bij kerkelijk werk (Mariakerk). Het verdwijnen van de parochie gaat hem wel aan zijn hart. Nu op zondagmorgen vaak kijken naar E.O. Goede herinneringen aan José Kodde. Actief in EHBO.

Renes, J Track 6Actief in jeugdwerk bij Julianakerk (o.a. samen met Klifman). Ook nog een tijdje diaken geweest. Thans kerkelijk betrokken bij de evangeliegemeente in Hilversum.

Valkenet, C Track 1Geboren op adres Kerkstraat 14 (later is dat Kerkstraat 28 geworden). Vader was Hendricus Cornelis Valkenet. Moeder was een dochter van de bekende Peter v.d. Breemer.
Opa Valkenet is begonnen op de pel waar nu Plekkepoel zit aan de Birkstraat (eerder zal daar de fietsenmakerij van Van Boeijen)
Vader was smid.
Na 2 jaar op de Bonifaciusschool te hebben gezeten (o.a. in de klas bij meester Horvers) moest hij samen met z’ n broers naar de kostschool te St. Michelsgestel. Tot aan zijn 18e jaar heeft hij op kostschool gezeten. Daar moest hij o.a. franse taal leren spreken. O.a. in de kostschoolperiode 3 jaar op de ambachtsschool gezeten.
Tijdens de vakanties in Soest was hij vaak bij tante Bertha die getrouwd was met Jan Mulders, de molenaar van De Vlijt.

Willemse, W Track 3Bijnamen (o.a. van Hilhorsten). Herinnering dat vader vertelde over een kruisje op de hei waar het altaar zou komen van de Heilige Familiekerk. Herinnert zich de bouw daarvan. Vader werkte bij Defensie tijdens mobilisatietijd (stellen bouwen!). Er waren ook soldaten tijdens mobilisatie in huis. Ook waren er soldaten in de openbare school aan de Beetslaan. Een keuken was er in de villa op de hoek van Julianalaan en Anna Palownalaan. Geëvacueerd in 1940. Op terugweg – tijdens een stop van de trein – voor het eerst Duitse soldaten gezien.
Op het veld waar nu VVZ begint stonden toen barakken (voor voedsel en hout). Daar waren aardige Duitse soldaten. Herinnert zich het spelen in een oude stelling van wit zand. Toen doken vliegtuigen naar beneden die wat uitwierpen. Bleken achteraf bommen te zijn . Veen van de kassen (80%) was kapot. Glas rapen en werpen in gaten van de bommen. Herinnering aan in brand gestoken boerderij en een paard dat is doodgeschoten. Voor voedselvoorziening moesten weilanden worden gescheurd.

Willemse, W Track 6Kerkelijk zeer actief. Sinds 1955 koster in Heilige Familiekerk. Aanvankelijk samen met Ben v.d. Linden.
Verhaal over bankenpacht. Pastoor Lommerse bedacht rode lampje: als dat brandde waren alle plaatsen vrij.
Met Gilde naar Rome geweest. Onder de indruk van de St. Pieter en Sixtijnse kapel. Meester Taris vertelde vroeger over Michelangelo. Nu met eigen ogen gezien!
Economische vooruitgang vindt hij geweldig. Kerkgang in vergelijking met vroeger in het algemeen veel minder.