Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren tien'

Breemer v.d., J Track 1Jan is geboren op Korte Bergstraat (hoogste punt van Soest) waar ouders een pension hadden.
Alie v.d.Breemer-v.d.Berg is geboren in huis tegenover het St.Jozefgesticht (nu Museum Oud Soest) waar grootvader een slagerij had. Toen Alie 5 jaar was is het gezin v.d. Berg verhuisd naar Soesterberg om daar een slagerij te beginnen. Vader v..d.Berg was 8 jaar lid van de gemeenteraad en 25 jaar lid van het kerkbestuur en schoolbestuur.
Vader van Jan kwam uit de Birkt waar diverse broers van vader hebben gewoond (Hannes, Inzak en Arie)

Breemer v.d., J Track 2Jan heeft op de bewaarschool gezeten in het St.Jozefgebouw. Daarna naar de Bonifaciusschool (in het interview noemt hij dat de Petrus- en Paulusschool). De school werd ook wel genoemd de klompenschool. Bruning was hoofd van de school. Verder waren er o.a. meester Horvers(le klas) en Pieper (4e klas). Pieper is later hoofd geworden van de Mariaschool. Toen Jan in de vierde klas zat is ook naar de Mariaschool gegaan die toen geopend werd.
Annie heeft op[ de Carolusschool gezeten. Hoofd v.d. school was toen Wegman. Onderwijzeressen waren o.a. juffrouw Huizinger en juffrouw Nuyten. Na Carolusschool 2 jaar naar een school in Zeist (mariaschool) aan de Roosenstraat.

Brummelen-van Oest, van Track 1Op 2-jarige leeftijd verhuisd van Watergraafsmeer naar Soest (Birkstraat). Weet zich daar niets van te herinneren. Haar moeder heeft ooit verteld dat ze als klein meisje een hand heeft gekregen van koningin-moeder Emma.
Op 5 jarige leeftijd verhuisd naar het Meerhuis bij de Lage Vuursche, midden in het bos.
Op 12 jarige leeftijd verhuisd naar Krommeweg 18 in een woning van Patrimonium. Heeft Beckering nog gekend.Op school gegaan aan de Spoorstraat (Da Costa school) Herinnering aan meester Andree (hoofd) en meester Ottevanger. Nam naar school soms mee een zoontje van Vervat, dat was een fietsenmaker op de hoek Beetslaan/Koninginnnelaan.

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 1Geboren 30 juli 1917. Ouderlijk huis dicht bij huis van fam.Beckeringh. Ouders waren Cornelis v.d. Broek en Rijkje Verkerk ( geb.28 juni 1892). De laatstgenoemde was een dochter van Jacobus Verkerk (geb. 1856) en Jannetje Rozendaal. Genoemde Jacobus Verkerk (grootvader van de geïnterviewde) was tuinman bij de fam. Beckeringh. Grootouders van vaderszijde (fam.v.d. Broek) woonde op de Hartweg. Dirk v.d. Broek en Maria v.d. Flier waren grootouders van vaderszijde.
Ouders verhuisd naar Hartweg 8 (nu Hartweg 27). De fam. Hornsveld waren de buren aan de Hartweg.
Dirkje had twee zussen (Jannetje en Maria).
Herinnering aan spelen bij grootouders in het bos bij de fam Beckeringh. Foto van personeel van de fam. Beckeringh bij landhuis De Eickenhorst waarop ook grootvader Verkerk staat afgebeeld. Een andere tuinman bij de fam. Beckering was “ Gies van het gat” (iemand die aan de Beukenlaan woonde. Boerderij stond aan de overzijde van het landhuis

Kortekaas, N Track 1Geboren op 9 oktober 1921 op het adres Kostverlorenweg nr. 11 (Antoniushoeve). Gemengd bedrijf. Vader was daarnaast melkrijder bij Coöperatieve Soester melkfabriek.
Vader geboren in 1872 in Zoetermeer. In 1882 naar Aarlanderveen, waar hij café, boerderij en stalhouderij had in Oude Regthuis. Overgrootvader was schoenmaker in Oegstgeest. Grootvader ging bij boer werken in Zoetermeer en trouwde na overlijden van de boer met de boerin. Toen vervolgens boerin stierf hertrouwde grootvader met huishoudster. Als gevolg van boedelscheiding was het niet meer op te brengen. Grootvader is toen naar Zwammerdam vertrokken. Had daar café met bodedienst. Vanuit Zwammerdam naar Aarlanderveen in 1882. In 1892 is grootvader overleden en heeft vader van geïnterviewde de zaak overgenomen. In 1906 zijn ouders getrouwd.

Smits-Smit,C.M. Track 1Geboren in 1916 in klein boerderijtje aan de Klaarwaterweg tegenover het witte boerderijtje (van Kok) dat er nu(2000) nog staat op de hoek van de Klaarwaterweg-Gerrit v.d.Veenstraat.
Vader kwam uit Weesp. Was daar bakker maar wilde gaan boeren. Het land liep van wat nu de Wijnand Toplaan heet tot aan het Oude Grachtje. De Klaarwaterweg was een modderige weg waar geen verharding was. Als de mensen uit het veen kwamen, kwamen ze soms de deur van de boerderij aan de ene kant binnen om er aan de aan de andere kant weer uit te gaan. Ondertussen had men wel gerookt. Want op de hilt (de ruimte boven de koeien) lag takbak (pruimtabak en rooktabak). In 1921 is boerderijtje verkocht. Toen verhuisd naar Weteringpad. Daar kwam volgens het verhaal van moeder Smit altijd een oud vrouwtje met kruiwagen vol keukengerei langs. Dat was Nijntje Poelewijn uit Amersfoort. Zwervers sliepen in hooiberg. Vervolgens heeft vader bakkerij gekocht aan de Ringweg.