Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren dertig'

Akker v.d., W Track 1In 1921 in Nijkerkerveen geboren. Na en paar jaar verhuisd naar de Lage Vuursche (Koudelaan). Vervolgens op zesjarige leeftijd verhuisd naar Soest (Wieksloterweg 41 Westzijde (200m van de weg af). Het huisje – helemaal verbouwd en flink uitgebreid – staat er nog(2003). Was een klein huisje waar geen dakbeschot was en op zolder rechtstreeks onder de pannen werd geslapen. Tijdens strenge winter eind jaren twintig van de vorige eeuw vroor het binnen net zo hard als buiten. Insingerschool in Hees bezocht. Aan Wieksloot gewoond van 1928 tot 1947. Toen verhuisd naar Heezerlaantje. Hr. V.d. Akker was een verwoed jager (tot 1997).
Vader was los werkman. Heeft o.a. in crisisjaren geholpen bij de aanleg van het Soester natuurbad.
Verhaal over rogge maaien.

Akker v.d., W Track 2Herinnering aan school (onderwijzers: Frederiks, Veringa, Freekstra, Zijderveld, juffrouw Flerike, juffrouw van Westen, van Klingen).
Elke week psalmversje leren en elke week naar de kerk (Insingerkapel)
Dertiger jaren moeilijke tijd. Na school gaan werk bij oom Dirk Hols(broer van moeder) die een boerderijtje had aan Kostverlorenweg (15 koeien en wat land). Leren eggen en met paarden omgaan. Ongeveer 7 jaar bij hem blijven werken. Tijdens de oorlog een zogenaamd "landbouwausweiss" gehad waardoor hij niet naar Duitsland hoefde. Broer werkte op Willem Arntzhoeve.

Akker v.d., W Track 6Verhaal over dorpsfiguren (o.a. Klaas Pomp (hoek Dorresteinweg, beroep: bezembinder) en Dirk van Zweeden (waste zich nooit)
In het ouderlijk huis werd vaak gekocht op de pof, b.v. bij winkeltje recht tegenover de school van Hees (Kaats).
Het rooien van stammen bracht veel meer op dan werken bij de boer

Boeren, R Track 1Geboren op 28-3-1934. Ouders (Rinus Boere en Anna Koekoek)
Kwamen uit Heusden en Olst. Moeder heeft dienstbetrekking vervuld bij dokter Rupert. Vader was timmerman. Ries Boeren is woonachtig in het huis van zijn ouders. Het is een vrijstaande woning. In zijn jeugd was er aanvankelijk geen waterleiding in huis en de verlichting gebeurde met een gaslamp via een zogenaamde dubbeltjesmeter. Er was bij het huis een vrij grote tuin met zeven fruitbomen.
De Bonifaciusschool bezocht. Dat was 3 km. lopen . Herinnering aan populaire meester Taris. Schoolfoto uit 1943 (is in het museum aanwezig)

Brakel v.d. J Track 2Verhaal over begin van belangstelling voor duivensport.
De eerste baan was in Baarn. Gewerkt o.a. op Klein Drakensteijn. Beroep tegelzetter.

Breemer v.d., J Track 5Gedurende mobilisatie 2 jaar in Zeeland verbleven (o.a. Domburg, Goes en Hansweert). Bij uitbreken van oorlog is men na enkele dagen ontwapent in Borssele. Vervolgens moest men naar Goes lopen. Daar 2 dagen op een voetbalterrein gelegerd/verzameld. Vervolgens lopen nar Den Bosch. Men moest naar de veehallen, maar is daar niet naar toegegaan. Volgens dag is men gelopen naar Culemborg en vandaar met de trein naar Utrecht gegaan. Van Utrecht naar Soesterberg gelopen. Benaderd door Preusser om in het verzet te gaan. In 1944 o.a. opgepakt bij een razzia. Na verblijf van een halve dag op het kamp De Vlasakkers is hij gevlucht.

Breemer v .d., P.J. Track 1Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d.Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt.
Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr.Braams, hr.Horvers, her Kerkhoff, hr.Hilhorst, hr. Van Elmpt en hr.Luipen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St.Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn.Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.

Brummelen-van Oest, van Track 3Op 16 jarige leeftijd verkering met Teun van Brummelen. Eerste twee jaar stiekum. Woonde toen inmiddels aan de Veldweg (mr.1). Reehorst had in die tijd een klein winkeltje tegenover Welkoop. Klein postkantoortje was er aan de Gallenkamp Pelsweg.
In 1931 getrouwd en zich gevestigd te Soestduinen in bakkerij. Het was een dubbelhuis naast restaurant De Soester Duinen. Staande voor het dubbele pand was het rechterhuis de bakkerij. In het linkerhuis woonde tante Neel en oom Daan die een kruidenierswinkel hadden.
Zwaar werk. Elke ochtend om 4.00 uur op. Sommige klanten wilden vóór 10.00 uur ‘s morgens brood bezorgd hebben. O.a. de directeur van Fotax (Dalco) en fam. Timmermans die woonden op het adres waar nu de camping De aanleg is.

Brummelen-van Oest, van Track 4In die tijd was er een camping aan de overkant van de Soesterbergsestaaat (die er nu nog is). En er was een camping tegenover de boerderij van Voorthuizen. Daar moest ook brood worden gebracht.
Op Zomers Buiten werd brood gebracht door concurrent van Ee.
Knecht van Van Brummelen was Kees Stedelaar.
Zonnegloren was klant van Van Brummelen. Naast opvoeding van eigen kinderen ook twee weesjongens in huis.

Daatselaar-Couwenberg van,C Track 2Huishoudschool bezocht in Hilversum. Daarna stage lopen in wolwinkel (was gevestigd in autokluis van Alblas). Later (1938) handwerkwinkel begonnen op adres Koninginnelaan 20. Daar 30 jaar gezeten (waar nu modezaak zit van Berghauser Pont). Overigens van 1936-1938 nog 2 jaar gewoond o adres Koninginnelaan 38 in pand dat gehuurd was van Westemeijer (die cafe had aan Birkstraat. (is naast het pand waar nu wijnerij zit)
"Vroeger kwamen ze als een trui werd gebreid elke week een knotje halen." In de kelder werd de voorraad bewaard

Doorn-Kaats van, A Track 1Geboren in boerderijtje aan de Laanstraat(in 1996 afgebroken) Vader had slepersbedrijf (3 paarden). Vierde uit groot gezin (14 kinderen). Foto (toen ze 3 jaar was) opgenomen in boek: 100 jaar Soest/Soesterberg in woord en beeld. Spelletjes: vliegeren. Door vader zelf gemaakte vliegers van kranten met houtjes gemaakt van vlierstruikenhout. Verder tollen, knikkeren en tuwtje springen. Vanaf Laanstraat zicht over weilanden in Soesterveen tot aan boerderij van Floot (tegenover Vaarderhoogt).
Naar Mariaschool op klompen. Vriendinnen: Tonnie Hom en Rietje Bemer. Hoofd van de school was meester Pieper. Later meester Nijhuis. Geweldige onderwijzeres van juffrouw Ortt. Was van Duitse afkomst. Woonde samen met zus aan de Van Stralenlaan.

Doorn-Kaats van, A Track 2Parochie Soestdijk – pastor Smit. Lid van Katholieke Jonge meisjes. Herinnering aan intocht Sint Nicolaas bij paleis.
Als bruidje (samen met zusjes) meegedaan aan processie bij Marienburg. Moeder naaide alles zelf. 's Avonds moeder helpen. Als moeder een kind kreeg was dat een verrassing. Moesten dan gaan spelen in zandgat aan de Talmalaan. Dan kwam vroedvrouw Westra met een koffertje. Vader werkte veel in bos.Herinnering aan meneer Beckeringh. Fijne vent!. Thuis tweemaal brand gehad.
Na lagere school in betrekking bij families aan Mariastraat en Van Stralenlaan. Ook veel geholpen bij fam.Rademaker aan Laanstraat.

Dorrestein van , A.G. Track 1Geboren 12 november 1932. Jeugd doorgebracht op de Eemstraat. Vader zat in autohandel/sloperij. Opa van Dorrestein zat aan het einde van de Klein Engedaalseweg. Op de plaats waar vroeger keuterboerderijtje stond is nu een woning gebouwd van neef met de naam "Opa's erf".
In Eemstraat stonden voor de oorlog allerlei eikebomen. Zijn omgezaagd in oorlog om hout te kunnen stoken.

Dorrestein van , A.G. Track 2Vertelling over Bonifaciusschool in de jaren 1938-1945. Opsomming van klasgenoten en onderwijzers. Diepe indruk heeft gemaakt een ongeval van klasgenote Antje Meeder, die overreden werd voor de schol door Duits militair voertuig. In 1944 werd schoolgebouw gevorderd door Duitsers. Daarna hebben de Canadezen er in gezeten.
Als het alarm af ging moesten alle kinderen in de gang zitten met de ruggen tegen de muur.

Dorrestein van , A.G. Track 3Vriend: Frans Hilhorst. Herinnering aan spelletjes in kindertijd. Met name aan hoepelen en het specifieke geluid van elke hoepel. Bovendien herinnering aan "De dikke boom" . (De lindeboom in de Kerkebuurt die in 2000 is omgezaagd). Ook vaak in toren gespeeld. Ging kijken bij Duitse soldaten die uitkijkpost hadden boven op de toren.
Thuis was het geen vetpot. Vrij strenge opvoeding.

Dorrestein van , A.G. Track 4Herinnering aan kerkelijk leven in jeugd. Foto’ s ter gelegenheid van eerste communie werden gemaakt door fotograaf Van Groningen. Zodra gewerkt werd moest thuis kostgeld worden afgedragen. Eerste baan: papierfabriek van Straten/Boon te Den Dolder.
Herinnering aan stellingen die voor de oorlog gebouwd waren in omgeving
1) hoek Peter v.d. Breemerweg/Ferdinand Huycklaan
2) Achter boerderij van Teunis Kuijer
3) Eind Kleine Melmweg.
Herinnering aan peren rapen op erf boerderij van Kuijer (Kloosterhoeve).
Er liep vanaf Ferdinand Huycklaan een gracht naar de boerderij (Kloosterhoeve) van 3 a 4 m breed. Liep uit in klein meertje.
Ook herinnering aan het Kolkje. Daar zwemmen geleerd. In de knik van de Peter v.d. Beemerweg. Boerderij heet nu De Kolk. Prachtig zwemwater met wit zand.


Eek, Jan en Bertus Track 1Als jongens gelogeerd bij grootouders in Soest in de jaren 1934 t/m 1943. Grootvader van moederszijde
Was molenaar op de Vlijt (dhr.Mulders). Afkomstig van molenaarsgeslacht uit België.
Herinnering aan ophalen van graan en brengen van meel bij boeren in Soest en Hoogland. In die tijd had molen geen wieken meer. Er werd gebruik gemaakt van dieselmotor. Knecht van Rinus Vonk

Eek, Jan en Bertus Track 2Verhaal over maalstenen. Ook herinneringen aan reuk van molen. Molenaar Mulders liet meel door zijn handen glijden om keuren of meel fijn genoeg gemalen was. Het meel wad door de wrijving met de stenen heerlijk warm.
Herinnering aan het bezoeken van de wielerbaan Hard-gaat-ie aan de Koninginnelaan.

Eek, Jan en Bertus Track 3Herinnering aan locatie van molen De Vlijt en directe omgeving. Genoemd wordt o.a. een boerderijtje waarin wasserij uit Baarn was gehuisvest. Er was een reclamebord met opschrift: "Iedere huisvrouw zingt de lof, van wasserij De Kraaienhof".
Verder worden genoemd: sloperij v.d. Berg, Vreeman de kruidenier, kolenhandel Koster, electricien Visser en Valkenet de smid
Herinneren zich dat moeder zeer angstig was voor onweer omdat een keer de bliksem was ingeslagen in de molen. Naar goed rooms gebruik werd wijwater gepakt en huis besprenkeld.
Er waren diverse zolders in de molen. Vanuit één van de zolders kon men op de buiten loop van de molen komen Tegen betaling van een klein bedrag kon de Bevedère worden bezichtigd.
Grootvader Mulders had een klein model van molen De Vlijt gebouwd langs de spoorlijn

Ekel, P Track 4Herinnering aan hoofd van de school, de heer Veenstra. Zorgde ervoor dat "bestedelingen" in Soest werden geplaatst. Daar was iets aan te verdienen. Herinnering aan oprichting en onthulling Emma-monument. Onderwijzers en onderwijzeressen waren in die tijd o.a. Andries v.d.Weert, mevr.de Ruiter-Kraaikamp, mevr.Dini Brinkgreve (kinderboekenschrijfster), dhr.Hoek, dhr. Van 't Hof)
Bij jubileum van Veenstra met de hele school naar het gebouw Religie en Kunst aan de Rembrandtlaan. Daar eerste toneelrol gespeeld als levend beeld in stuk van Tomkins.


Ekel, P Track 6Nadat vader op wachtgeld was gesteld door vliegkamp wegens crisis is hij eigen zaak begonnen aan de Torenstraat in electronica. In die tijd is belangstelling ontstaan voor de radio en het imiteren. Na lagere school en ULO de middelbare handelsdagschool bezocht in Amersfoort. Eerste baantje was als correspondent bij de gebr.Swager. Vervolgens gewerkt bij Ned.handelmaatschappij op de bank (waar nu SNS zit). Vervolgens ambtenaar (tot 1942) bij het Gewestelijk arbeidsbureau.

Hoef v.d., G Track 7Getrouwd in oorlog. Eerste vrouw was buurmeisje . Was niet v.d. kerk en dat mocht niet.
"Met dat meisje ga je naar de verdommenis" zei voorganger van de Apostolische Gemeente (een belastingcommies). Overleden aan difterie.
Winkeltjes in ‘ tHart. (Van Oest, Cassius naast slager). Varkens werden thuis geslacht. Iedereen in ’ t Hart had thuis een varken

Hofslot van, W Track 3“Zo gauw je kon melken hielp je mee (vanaf vijfde of zesde klas lagere school). Boerderij omvatte 16 ha ( 3 ha bouwland en 13 ha weiland)
Onderwijzers: juf Van Hattum (bijnaam: viswijf), Piet Jansen, Teus Kerkhoff (bijnaam blauwe Teus), van Elmpt, Taris, Kloppenburg (hoofd).
Opgetreden als een van de eerste klaar-overs. Opsomming van alle klasgenoten.
Samen met Piet v.d. Hengel en Piet v.d. Breemer naar lagere landbouwschool in Amersfoort.

Hornsveld, M Track 21929- Stadhouderslaan was net een ijsbaan!.
Dertiger jaren. Hoewel vader altijd werk heeft gehad was het een moeilijke tijd. Herinnert zich het halen van pakjes margarine in kruiwagentje op het gemeentehuis. Was bestemd voor grote gezinnen.
Op 14e jaar gaan werken. Eerst bij hoenderpark van Kuppers naast Koninginnelaan 158. Eieren uitventen. Vervolgens bij de melkfabriek van Mastenbroek aan de Hartweg. In vrije tijd als jongeman gezongen b ij Apollo.
Herinnert zich de NSB'ers maar maakt ook de opmerking: "Je werd al gauw als een NSB’er gezien"

Insinger, J.H.O Track 1Herinnering aan bezoek aan Duitsland in de jaren dertig met Nederlandse Christelijke Studentenbond naar kamp. Feest meegemaakt van Hitlerjugend. Aardige meid ontmoet. Ontmoeting werd minder aardig toen door een of andere jeugdleider gevraagd werd naar mening van vader over Hitler, want toen duidelijk gemaakt dat vader niet gecharmeerd was van Hitler.

Isings, C (mevr) Track 2Strenge vader. Wijze moeder. Vaak geposeerd voor vader. Grootvader van moeders kant (van Miert) was kunstschilder te Leiden. Herinnering aan grootouders van vaderszijde. Als ze kwamen logeren werden ze afgehaald in Baarn en daarna met paardenkoets naar Soest. Jaren dertig waren moeilijk. Mede als gevolg van nieuwe spelling bleven uitgevers zitten met onverkoopbare voorraad boeken. Vader kreeg daardoor minder nieuwe opdrachten.
Herinnering aan 1929. Paard voor vuilniswagen gleed uit op de Kolonieweg. Water werd gebracht in wagen met tank. De emmers die vol in de gang werden gezet kregen zelfs binnen een ijslaagje. Niet geschaatst omdat vader bang was voor ongelukken.

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 1Geboren op 1 april 1924 te Vinkeveen. Moeder overleden bij geboorte zusje. Kinderen werden ondergebracht bij tante. Daarna een poosje in Marthastichting te Alphen aan de Rijn. Vervolgens weer terug naar Vinkeveen en op 8 jarige leeftijd naar Soest waar vader een zaak overnam (groothandel in boter en kaas). Gaan wonen aan Vosseveldlaan 16. Hulp in de huishouding was Dina. Geen leuke jeugd.
In Soest de school aan de Driehoeksstraat bezocht Onderwijzers waren o.a. de Haan, v.d.Heuvel, Boerema en juffrouw Pontier.
De kinderen van Jaarsveld gingen ook op die school.. Klasgenoten waren oa.. de kinderen van dokter Donker en dokter Salman. Speciale vriendin was Maartje Middelkoop

Koot, J (mevr) Track 1Geboren op het adres Koninginnelaan 101. Grootvader van moederskant (van Breukelen) had daar slagerij. Hij was overigens meer huisslachter (slachten bij boeren thuis op het erf). Moeder (Maria van Breukelen) is daar in getrouwd met Gerrit Jan Koot(afkomstig uit Amersfoort) die al slager was. Grootmoeder(Maria Hilhorst) was o.a. boerenmeid bij de fam.Van Roomen aan de Korte Brinkweg . Op 22 oktober 1898 zijn grootouders getrouwd en hebben zich gevestigd op Koninginnelaan. Grootvader werkte in de zomer als koetsier bij Haks. Een broer ( Willem van Breukelen van de Bakkersweg) werkte op paleis. Er waren in de crisisjaren vee ( te veel) slagerijen aan de Koninginnelaan. Genoemd worden o.a. Beemer, v.d. Kleij en Teun Renes). Zaak van grootvader van Breukelen is nadat vader Koot er al uit was gegaan verkocht aan Stalenhoef.

Kortekaas, N Track 4Na lagere school gelijk in de handel gegaan. Woonde op huurboerderij van jhr.Roell. Landgoed Vosselveld was zeer groot. Liep van Maarschalkersteeg tot aan de Soesterbergsestraat en van de Van Beuningenlaan tot Birkstraat. Jhr.Roell heeft toen Zonneheuvel gebouwd.

Bij mobilisatie zes soldaten in huis. Die werkten mee aan de bouw van een stelling aan de Kleine Melm. Zelf kreeg hij een ‘ ausweiss’ voor de landbouw. In oktober 1944 station in Amersfoort gebombardeerd. Toen razzia in Soest voor arbeidskrachten. Heeft toen 2 maanden in Amersfoort gezeten. Barakken aan de Zonnebloemstraat ( nu Noorderwierstraat).

Muis,M Track 1Geboren op het adres Dorresteinweg 85 (waar nu garage Smeeing staat-jaar 2000). Het was het laatste huis met waterleiding. Het eindpunt lag bij het Oude Grachtje. Verderop werd het water gebracht doorTolboom met een tank.
Vader was o.a. kolenboer bij Van Wijngaarden. Die zaak zat aan het Kerkpad tegen het spoor achter de bloemenzaak. Vader is geboren in huis tegenover Bart Strumpel. Daar woonde opoe Muis.
Op verschillende plaatsen op school gezeten in de oorlog (was openbare school aan de Beetslaan). O.a. in de Gouden Ploeg, in zaal bij Emmakerk en in het paleis Soestdijk.
Er kon volop gespeeld worden in het Soesterveen o..a. in sloten Waar nu(2000) Westra zit was vroeger een kwekerij. De buurman was de Zoete (naast van Hengtum ,2000).

Muis,M Track 2Er werden vissen gestrikt uit het Oude Grachtje met een koperdraadje. In 1940 stond een groot deel van het Soesterveen onder water. Er kon toen volop worden geschaatst.
Gespeeld werd ook in Pijnenburgerbos. Kaart voor f. 0,25 per seizoen kon bij dhr.Ooievaar (rentmeester) worden gekocht.
Herinnering aan parachutist (Duitser) die terecht kwam op mesthoop op land van Schothorst. Boer Altenburg was een NSB’er.
Herinnering aan Canadese soldaten.
In Oude Grachtje werd gezwommen.

Nieuweweg, S Track 1In 1937 als dienstplichtige gelegerd op vliegveld te Soesterberg. Na dienstplicht daar gebleven. Werken in hangars (vliegtuigen in en uitslepen)

Nilson Track 5"Soest is gepromoveerd van een dubbeltje naar een kwartje", zo typeert de heer Nilson de groei van Soest
Herinnering aan ontmoeting met koningin-moeder Emma bij opening van Zonnegloren. Hij noemde haar "oma" wat ze zeer leuk vond.
Herinnering aan bezoek koningin Juliana aan zaak om kerstinkopen te doen.

Renes, J Track 2Thuis moest na schooltijd eerst aardappelen worden geschild. Daarna pas gelegenheid om te spelen met anderen. Op woensdag en zaterdag moest al op jonge leeftijd met een mand vlees worden rondgebracht, o.a. in Spakenburg. Het was in de jaren dertig niet zo gemakkelijk om rond te komen Uiteindelijk kon vader de zaak niet draaiende houden. Is toen ingezet bij de werkverschaffing. In de oorlog heeft hij gewerkt op het slachthuis.
Geen herinneringen aan winter 1929, wel aan het schaatsenrijden vroeger. Gebeurde op de kom van Beckeringh en het pluismeertje.
Na lagere school gaan werken bij v.d. Berg, de rozenkweker. Daarna als tuinman op een buitenplaats in Baarn. Vervolgens bij Beerekamp de bakker.

Rietveld, A Track 8Winkelstaat Buys Ballotlaan was vroeger bospaadje. Herinnering aan boederij, Mollenvanger en Burgstede.

Rietveld, A Track 2Carolusschool. Onderwijzend personeel (juffrouw Nuyten, dhr.Vastbinder, dhr. Luif, dhr.Wegmans)
Spelen: zandkuil aan de Generaal Winkelmanstraat. Ook in het bos (waar nu Buys Ballotlaan is), waar een wielerbaan is gemaakt. Ook op ‘het heitje van Houbar’(Buys Ballotlaan loopt er nu dwars door heen). Ook spelen in De Leemkuil (bij een glooiing van Soester Hoogt dicht bij reservoir waterleiding).
Zwembad. Omdat f. 0,10 voor entree ontbrak werd er bloot gezwommen in het water dan men bij verversing van het water zo over de hei liet lopen.
Op school gemengde klassen maar gescheiden speelplaats. Klasgenoten:Jetje Wegmans, Dini en Doortje van Leeuwen, Annie Meuleman, Bart van Dijk , Kees Meijer, Anton Rijnsma.


Rietveld, A Track 3Vast vriend was neef Piet Broek. Moeilijke jaren dertig. Armoe. Vader deed allerlei werk (schoorsteenveger, ijscoverkoper, petroleumhandeltje, fietsoppasser bij Huis ten Halve) om de aan de kost te komen. Uiteindelijk kreeg hij vaste betrekking bij PTT als besteller.
Godsdienst: werd in gezin niet zoveel aan gedaan. Herinnering aan plechtige communie bij pastoor Mocking.
Vliegtuigen kijken. Dreiging oorlog voelde je in het begin als jongen niet. Wel herinnering aan joodse kinderen in Zeist die uit Duitsland kwamen en Duitse liedjes zongen. Eerste werk als 14 jarige bij melkhandel in Zeist.


Roest, A Track 1Het boerderijtje aan de Oude Gracht nr.10 heeft gestaan op de plek waar nu(2003) de zogenaamde KLM-flats langs de Koningsweg staan. Het Oude Gracht liep langs het eind van de Smitsweg en Klaarwaterweg in de richting van de Veenhuizerweg. Een aftakking kwam uit bij de plek waar de kinderboerderij is en het einde van de Clemensweg.
Opa Roest heeft voor z’n trouwen gewoond op de Soesterbergsestraat op de plek waar nu in Soest Zuid de ABN-bank staat.
Het was een kleine boerderij(keuterboertje) met 6 a 7 koeien, wat varkens en kippen en enig bouwland.
Elke morgen en avond, maar ook tussen de middag moest een half uur worden gelopen naar de Mariaschool.
Verhaal over eten: roggebrood, papstip (een soort zelfgemaakte saus) en briezak (karnemelk met boekweit)

Roest, A Track 2Na de oorlog zwemmen in de Eem
In het gebied tussen de Beukenlaan/Nieuweweg en het Oude Grachtje waren ongeveer 7 a 8 hoenderparken (o.a. Timmermans, van Beek, Koeverden en de dames van As (zaten op de plek waar nu de Wijnand Toplaan is en hun zaak werd genoemd Eldorado) Veel van de eigenaren waren in de jaren dertig lid van NSB. Men had daar verwachtingen van.
Herinnering aan dorpsfiguren. Genoemd werden : Blauwlipje, Karel Deeze, Teun Muis en Wessel Wis.

Smits-Smit,C.M. Track 4In het huis aan de Veenzoom kon men kijken naar het huis van Muts aan de Nieuweweg. Daartussen lagen alleen weilanden. Verder herinneringen aan stapels turf en ooievaars. Daar waar turf was uitgraven werd pootje gebaad.
Op 14 jarige leeftijd gaan werken in huishouding bij familie in Baarn. Moest daar elke ochtend om half acht zijn. Het eerste werk was 5 paar schoenen poetsen voor de kinderen die om 8 uur op school en/of kerk moesten zijn. In winter moest carbidlamp op fiets worden gebruikt. Daarna volgt er een beschrijving van carbidlamp.

Valkenet, C Track 2Door verblijf buiten Soest had hij na terugkomst op 18 jarige leeftijd hier geen vrienden. Leren dansen in De Gouden Ploeg op initiatief van moeder (vader mocht er niet van weten!). Vak geleerd op de hoefsmidschool in Utrecht (1 dag per week, in 1940 afgestudeerd). Op zondagavonden vaak gaan dansen in Laren.
Na uitgaansdag van Soester boeren verkering gekregen met huidige vrouw. Had daarvoor ook al een meisje gehad maar dat was niet naar de wens van vader omdat ze uit de arbeidersklasse kwam.
In 1942 getrouwd.

Verlaan-de Bruin Track 2De meisjesschool bezocht . Zuster Gerturd, zuster Foca, zuster Frederica en Zuster Agnesa waren onderwijzeressen. Daarnaast was er een juffrouw Wilderbeek. Klasgenoten waren o.a. Annie Sukkel, Marie Hilhorst, Jos Strave, Nel van Hees, Riek Logtenstein.
Na lagere school naar de naaischool 2 jaar. Vervolgens een dienstje bij fam. De Vries aan de Parklaan. In de vrije tijd bij de katholieke actie handwerken.
Op de boerderij ook geholpen met koeien melken toen de oudste broer ging werken bij de voedselvoorziening.

Vos, H Track 1In 1932 naar Soesterberg gekomen. Daar 5 jaar gewerkt bij Boshuizen
Als inwonende knecht. In 1937 de zaak overgenomen van Boshuizen als melkslijter en brandstoffenhandelaar. In dat jaar ook getrouwd. (Boshuizen had de zaak overgenomen van Kastelein).
Vader had smederij in Odijk en moeder kruidenierswinkeltje. Gezin met 10 kinderen . Herman was deel van tweeling. Zijn tweelingzus heeft jarenlang gewoond in boerderijtje op de hoek van de Dalweg/Steenhoffstraat.

Vos, H Track 2De in 1937 overgenomen zaak aan de Versteeglaan is opgeheven in de jaren negentig na overlijden oudste zoon,
In de beginjaren werd tot 1 uur melk rondgereden en werden vervolgens kolen en hout bezorgd. In 1937 en 1938 veel geleverd aan kantine vliegbasis en Kamp van Zeist(mobilisatie). Ook veel kolen en hout geleverd voor de Du Moulinkazerne. Ongeveer in 1962 gestopt mt kolen en overgegaan op olie.
Herinneringen aan uitbreken oorlog en bombardement op vliegtuigen bij Couturier (restaurant bij vliegbasis). Duizenden liters melk verkocht aan Duitsers. "Er stond een hele fijne man in de keuken(Voss)"
Melk afkomstig uit Driebergen. Er werd o.a. geleverd aan de Sterrenberg(nu Abrona) en aan het Cenakel.

Willemse, W Track 2Herinnering aan Mariaschool (onderwijzers: Couwenberg, van Alphen, Jansen, Ruptert, Schalkwijk). Bij pastoor op jongenskoor. Vader was penningmeester van land- en tuinarbeidersbond.
In de vijfde klas gegaan naar Bonifaciusschool want toen weer teruggegaan naar grootouders aan de Lange Brinkweg (onderwijzers:Kloppenburg, Taris, van Elmpt, Luif).
Met meester van Elmpt de polder in. In De Eem hout verzamelen (dat aanspoelde aan de oevers) ten behoeve van het stoken van het fornuis.
Herinnering aan bedrijvigheid bij Zwarte Willem (opslagplaats van zand en grind bij de Melm).