Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Diplomatie'

Insinger, J.H.O Track 8Eerste standplaats was Kopenhagen (3 jaar). Daarna aantal jaren chef van het bureau Midden-Oosten op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Gepleit voor meer evenwicht in Nederlandse politiek (was te veel gericht op belangen van Israel). In 1952 naar Perzie. Daar rol van klokkenluider gespeeld ten opzichte van gezant Schrikke (vreselijke man, antisemiet), die ook ontslagen is.

Insinger, J.H.O Track 7Verhaal over optreden van vader Insinger bij Charlottehoeve om executies te voorkomen. Na de oorlog gesolliciteerd en benoemd als burgemeester van Wijhe. Herinnering aan gesprek met CdK baron Voorst tot Voorst en gesprek met minister Beel. Benoeming niet aanvaard want tegelijkertijd mogelijkheid om in dienst te treden bij ministerie van buitenlandse zaken voor diplomatieke opleiding.

Insinger, J.H.O Track 9 (md2 - 1)Na PerziŽ eerst groot verlof om orde op aken te stellen op Pijnenburg na overlijden vader in 1951. Daarna ruim 5 jaar naar Parijs als, tweede en vervolgens eerste secretaris van de ambassaderaad. Heeft Mendes France goed gekend.
Daarna naar Canberra in Australie. Midden in aanraking met Nieuw Guineaproblematiek. Vervolgens 4 jaar hoofd van de economische afdeling in Bonn. Daarna bijna 3 jaar bij de NAVO in Parijs en vooral Brussel.
Vervolgens inspecteur en later chef van de buitenlandse dienst op het ministerie in Den Haag.

Insinger, J.H.O Track 10 (md2 - 2)Contacten met Luns en Schmelzer. Ambassadeur in Spanje. Franco (die ouwe bibber) nog gekend. Was wel dictator maar niet te vergelijken met Hitler. Vervolgens goede contacten met de Spaanse koning Juan Carlos.
Insinger in beginsel voorstander van republiek. "We hebben het nu getroffen met onze koningin, maar je zult maar zoín flapdrol hebben als Willem V was"