Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'De vlijt'

Eek, Jan en Bertus Track 1Als jongens gelogeerd bij grootouders in Soest in de jaren 1934 t/m 1943. Grootvader van moederszijde
Was molenaar op de Vlijt (dhr.Mulders). Afkomstig van molenaarsgeslacht uit België.
Herinnering aan ophalen van graan en brengen van meel bij boeren in Soest en Hoogland. In die tijd had molen geen wieken meer. Er werd gebruik gemaakt van dieselmotor. Knecht van Rinus Vonk

Eek, Jan en Bertus Track 3Herinnering aan locatie van molen De Vlijt en directe omgeving. Genoemd wordt o.a. een boerderijtje waarin wasserij uit Baarn was gehuisvest. Er was een reclamebord met opschrift: "Iedere huisvrouw zingt de lof, van wasserij De Kraaienhof".
Verder worden genoemd: sloperij v.d. Berg, Vreeman de kruidenier, kolenhandel Koster, electricien Visser en Valkenet de smid
Herinneren zich dat moeder zeer angstig was voor onweer omdat een keer de bliksem was ingeslagen in de molen. Naar goed rooms gebruik werd wijwater gepakt en huis besprenkeld.
Er waren diverse zolders in de molen. Vanuit één van de zolders kon men op de buiten loop van de molen komen Tegen betaling van een klein bedrag kon de Bevedère worden bezichtigd.
Grootvader Mulders had een klein model van molen De Vlijt gebouwd langs de spoorlijn

Valkenet, C Track 1Geboren op adres Kerkstraat 14 (later is dat Kerkstraat 28 geworden). Vader was Hendricus Cornelis Valkenet. Moeder was een dochter van de bekende Peter v.d. Breemer.
Opa Valkenet is begonnen op de pel waar nu Plekkepoel zit aan de Birkstraat (eerder zal daar de fietsenmakerij van Van Boeijen)
Vader was smid.
Na 2 jaar op de Bonifaciusschool te hebben gezeten (o.a. in de klas bij meester Horvers) moest hij samen met z’ n broers naar de kostschool te St. Michelsgestel. Tot aan zijn 18e jaar heeft hij op kostschool gezeten. Daar moest hij o.a. franse taal leren spreken. O.a. in de kostschoolperiode 3 jaar op de ambachtsschool gezeten.
Tijdens de vakanties in Soest was hij vaak bij tante Bertha die getrouwd was met Jan Mulders, de molenaar van De Vlijt.