Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Roest, A (9-11-1929)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 7-2-2003
AdresBirkstraat Soest
GeborenOude Grachtje 10 Soest
Beroepaanv.boer;later varkensh./verzek.agent.


Track 1Het boerderijtje aan de Oude Gracht nr.10 heeft gestaan op de plek waar nu(2003) de zogenaamde KLM-flats langs de Koningsweg staan. Het Oude Gracht liep langs het eind van de Smitsweg en Klaarwaterweg in de richting van de Veenhuizerweg. Een aftakking kwam uit bij de plek waar de kinderboerderij is en het einde van de Clemensweg.
Opa Roest heeft voor zín trouwen gewoond op de Soesterbergsestraat op de plek waar nu in Soest Zuid de ABN-bank staat.
Het was een kleine boerderij(keuterboertje) met 6 a 7 koeien, wat varkens en kippen en enig bouwland.
Elke morgen en avond, maar ook tussen de middag moest een half uur worden gelopen naar de Mariaschool.
Verhaal over eten: roggebrood, papstip (een soort zelfgemaakte saus) en briezak (karnemelk met boekweit)

Track 2Na de oorlog zwemmen in de Eem
In het gebied tussen de Beukenlaan/Nieuweweg en het Oude Grachtje waren ongeveer 7 a 8 hoenderparken (o.a. Timmermans, van Beek, Koeverden en de dames van As (zaten op de plek waar nu de Wijnand Toplaan is en hun zaak werd genoemd Eldorado) Veel van de eigenaren waren in de jaren dertig lid van NSB. Men had daar verwachtingen van.
Herinnering aan dorpsfiguren. Genoemd werden : Blauwlipje, Karel Deeze, Teun Muis en Wessel Wis.

Track 3Na lagere school gaan werken bij vader op de boerderij. Verhaal over knollen zaaien en rooien, Vrouw leren kennen tijdens dansen in Hooglanderveen) bij Schalkwijk. Niet in militaire dienst omdat jongens uit IndiŽ terugkwamen. Getrouwd in 1958 en zaak overgenomen van vader die overigens daar wel bleef wonen.

Track 4Door uitbreiding van de gemeente en doortrekking van de Koningsweg moest het boerderijtje verdwijnen. Toen verhuisd naar de Birkstraat waar varkenshouderij)ongeveer 25 fokzeugen gecombineerd werd met verzekeringsportefeuille.
Verhaal over de boerderij Krachtwijk die volgens de overlevering functioneerde als smokkelnest voor drank om betaling van accijnzen in Amersfoort te ontlopen. Overgrootmoeder heeft daar gewoond met haar eerste man) Kuijer voordat ze met Roest trouwde en zich vestigde in Soesterveen.
Herinnering aan bosbessen plukken in bos Pijnenburg en turfsteken door v.d. Heuvel. Turf werd o.a. gebruikt om koeien op te laten staan.

Track 5Herinnering aan natuur in Soesterveen. Vergelijking van deze tijd met vroegere tijd toen het gemoedelijker en gezelliger was.
Toename verkeer langs Birkstraat in 30 jaar is enorm.