Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Ekel, P (21-9-1921)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 16-8-2000
AdresHonsbergen Soest
GeborenNieuweg 58 Soest
Beroepacteur/producer


Track 1Geboren in het huis Nieuweweg 58 (heet nu het Puntdak) op 21 september 1921. Gewoond tot omstreeks 1930. Toen verhuisd naar de Torenstraat. Vader werkte aanvankelijk op vliegkamp Soesterberg. Was afkomstig uit Alkmaar en was als militair gelegerd in Zaandam. Daar komt de moeder van de geïnterviewde vandaan. In 1920 zijn ze naar Soest gekomen. Vader was actief in voelbalvereniging ESVAC.

Track 10 (md2 - 3)Herinneringen aan feestavonden van NIKAPROBA. Slotfeest in tent bij Middelwijk. Het heette "Klap op de vuurpijl".
Tevens herinneringen aan toogdag van Stichtse turn kring in Openluchttheater. Altijd secretaris of voorzitter geweest van turnclub. Ook actief in sportstichting.

Track 11 (md2 - 4)Herinnering aan optreden als Sinterklaas. Duurde totdat men een Sint met een paard was.
Herinnering aan Landjuweel in 1987 en aan samenwerking met Jan Leijendekker en Piet Daalhuizen in poging een evenementenhal op te richten.

Track 12 (md2 - 5)Korte herinneringen aan professionele carrière als freelancer bij omroepen. Ook herinneringen aan spelen van toneelstukken van Herman Heijermans (samen o.a. met acteur Bernard Droog). Voor Malle Pietje waren o.a. de inspiratiebronnen de grootvader en oom Evert van de tram in Amsterdam.

Track 13 (md2 - 6)Zomers als alle acteurs bijna in de WW zaten trok hij er op uit met de caravan. Voor caravanindustrie reclame gemaakt.

Track 2Grootouders van vaderskant waren zeilmakers in Zaandam. Grootouders van moederskant zaten in de houthandel. Grootvader van moederskant was door “onhandigheid” inspiratiebron voor latere rol van “ Malle Pietje”. Grootvader deed trouwens als rederijker ook aan toneel. “Voordragen zat dus in het bloed”. Een paar maanden wegens heimwee van moeder gegaan op school in Zaandam. Als klein jongetje was hij mascotte van ESVAC
De woningen aan de Torenstraat heeft hij zien bouwen en afbreken. Het woningblok werd geëxploiteerd door “Dolfin”
In het eerste huis zat drogist Maris (weefkunst)en later Rapid met schoenenzaak.
Daarnaast zaak van Ekel
Vervolgens huis van fam. (sigarenhandelaar), later fam. Smit met bibliotheek
Vervolgens fam.Millekamp (drank; daarvoor Kuiper)
Vervolgens Middelman, modezaak.

Track 3Bezocht openbare school aan de Kerkstraat naast De Gouden Ploeg. Herinnert zich nog dat achter in de tuin van de school een podium werd opgericht waar Conny Vonk optrad. In en rond De Gouden Ploeg was veel vertier. Waar vertier was daar was ook Peter v.d. Breemer in de buurt. Op het weiland van Peter v.d.Breemer werd altijd gevoetbald met Bertus en Joop Entrop en de jongens van v.d. Kooij. V.d.Kooy had trouwens ook een café (De Wacht) op de hoek van de Stationsweg. Herinnering aan postbode Schaap aan het Schapendriftje. In oude linde van de kerkebuurt vaak gespeeld.

Track 4Herinnering aan hoofd van de school, de heer Veenstra. Zorgde ervoor dat "bestedelingen" in Soest werden geplaatst. Daar was iets aan te verdienen. Herinnering aan oprichting en onthulling Emma-monument. Onderwijzers en onderwijzeressen waren in die tijd o.a. Andries v.d.Weert, mevr.de Ruiter-Kraaikamp, mevr.Dini Brinkgreve (kinderboekenschrijfster), dhr.Hoek, dhr. Van 't Hof)
Bij jubileum van Veenstra met de hele school naar het gebouw Religie en Kunst aan de Rembrandtlaan. Daar eerste toneelrol gespeeld als levend beeld in stuk van Tomkins.


Track 5Het gymnastieklokaal was in de eerste wereldoorlog gebruikt als graanschuur.
Vader Ekel, die actief was in voetbal werd "penantie-Ekel" genoemd. Zelf heeft geïnterviewde ook enige tijd gevoetbald bij de aspiranten van ESVAC.

Track 6Nadat vader op wachtgeld was gesteld door vliegkamp wegens crisis is hij eigen zaak begonnen aan de Torenstraat in electronica. In die tijd is belangstelling ontstaan voor de radio en het imiteren. Na lagere school en ULO de middelbare handelsdagschool bezocht in Amersfoort. Eerste baantje was als correspondent bij de gebr.Swager. Vervolgens gewerkt bij Ned.handelmaatschappij op de bank (waar nu SNS zit). Vervolgens ambtenaar (tot 1942) bij het Gewestelijk arbeidsbureau.

Track 7Betrokken bij Cupido's. Voorbeeld was TOP Utrecht (tot ons plezier). Er was een toneel, muziek- en balletafdeling. Later alleen muziek. De band werd geleid door Hans Kraal, het toneel stond onderleiding van Tonnie Beumer en het ballet van Emmelot.
Gerepeteerd werd er op zondagmorgen in Eemland.

Track 8 (md2 -1)Vervolg van verhaal over Cupido's Leden : Hans Kraal(piano) Zevenaar, Wiesje Weveling(piano), Gert van Soest, Joop Dijkhuis (trombonist), Weidekop (trompet), Spies (Accordeon), Limper (bas) en Keller (drums). Na de oorlog "Blue star"

Track 9 (md2 - 2)Bij imitaties werd aanvankelijk gebruik gemaakt van emmer.
In 1954 bij optreden voor de KPS - met toestemming - prins Bernhard voor het eerste geïmiteerd in aanwezigheid van koningin en prinsessen.
Herinneringen aan bunker op de Eng en Bennie Vreeden (was vertegenwoordiger bij Vredesteinfabrieken geweest, vandaar die naam). Ook trad op Ben Aarden
Bunker was beschilderd met karikaturen gemaakt door van Nieuwenhoven (schilder uit Laren). De slaapkamers van de mitraillisten werden gebruikt als omkleedkamers.