Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

De Historische Vereniging 10 jaar

Bestuur

Onze H.V.S. werd op 8 mei 1980 opgericht en vierde dus dit jaar haar 10-jarig bestaan. Eind augustus ontvingen de leden naar aanleiding daarvan een uitnodiging voor twee bijzondere activiteiten.

Dinsdag 11 september verzorgde de Werkgroep Klederdrachten Eem- en Gooiland een klederdrachtenavond. Dit was een grandioos succes. De dracht van Eem- en Gooiland werd door middel van dia's getoond. Daarbij werd zeer vakkundig uitleg gegeven. Maar het optreden van de klederdrachtengroep uit Laren o.l.v. de heer Bart Krijnen was het klapstuk van de avond. Bij de groep had zich dit keer ook een Soester boeren echtpaar aangesloten. De heer Krijnen vertelde gezellig over alles wat men 50 tot 100 jaar geleden om of aan het lijf had. Ieder mocht vragen stellen en kijken. De koffie smaakte goed en omdat het feest was, was er ook een glaasje "boerenjongens". Er waren die avond ongeveer 60 mensen aanwezig.

De volgende activiteit was de 'jubileumexcursie' op zaterdag 29 september, georganiseerd door onze evenementencommissie. Die dag zal alles mee. Een volle bus met gelijkgestemde mensen vertrok om vijf minuten voor acht vanaf museum Oud Soest naar Drenthe. Het was schitterend weer en om ongeveer half tien waren wij in motel Hoogeveen, waar de koffie klaar stond en waar ook onze oud-voorzitter Fred van den Beemt op ons wachtte. Hij had - in overleg met de evenementencommissie - het programma voor de excursie opgesteld. Een programma dat er mocht zijn. Wij werden voorzien van enig documentatiemateriaal en om tien uur gingen we op weg voor een bezoek aan het 'Nationaal Gevangenismuseum' in Veenhuizen. Daarvan hadden we nog nooit gehoord, maar we stonden perplex van wat daar te beleven was. "Je moet er geweest zijn, in Veenhuizen" en het begon in 1818 als "De Maatschappij van Weldadigheid".

Vanuit Veenhuizen vertrokken we om ongeveer half twaalf naar Norg. Wij reisden in een mooie bus en hadden een prima chauffeur, die met deze grote bus over de Drentse binnenwegen goed uit de voeten kon. In hotel 'De Klokbeker' werd een Drentse lunch geserveerd en niemand kwam dankzij de 'Drentse gastvrijheid' iets te kort. De reis werd voortgezet door het prachtige landschap van Drenthe waarover Fred van den Beemt op prettige en deskundige wijze vertelde.

In Roden werd een bezoek gebracht aan het 'Nederlands Museum Kinderwereld'. Daar was veel te zien, maar ook veel te spelen. De deelnemers hebben zich danig geweerd om te laten zien dat zij nog konden hoepelen, steltlopen, hinkelen, zweeptollen of fietsen op de velocipede. Ook Ot en Sien hebben wij in Roden gezien.

Van Roden naar Assen, waar wij in het Drents Museum koffie of thee kregen aangeboden. Daarna kon ieder zijn eigen weg gaan om 'iets' van al het moois in het museum te bezichtigen. Velen bleven toch wel in de buurt van Fred, die de meest interessante afdelingen liet zien. De tijd liet het jammer genoeg niet toe om alles te bezichtigen. Om ongeveer vijf uur was iedereen weer bij de bus en keerden wij - nog steeds bij stralend weer - huiswaarts .

In de bus sprak onze vice-voorzitter, Antoon van de Dijssel, dankwoorden aan iedereen, die op een of andere wijze had meegewerkt om deze dag te doen slagen. In Hoogeveen werd afscheid genomen van Fred van den Beemt. Een paar minuten over zeven waren wij weer bij het museum in Soest.

Een buitengewoon geslaagde dag. Evenementencommissie proficiat.

Het bestuur.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto